FreeRIDE-appen

(v 1.3)

For å sjekke og laste ned alle versjoner av denne veiledningen, gå til følgende lenke.

En enkel APP for smarttelefoner tilgjengelig gratis for alle brukere som ønsker å ringe heisen uten å berøre noen knapper i heisstolen eller på gulvet.

Forsiktighetsregler for sikkerhet og bruk

Før du installerer produktene våre, anbefaler vi at du konsulterer avsnittet om sikkerhet og bruksforskrifter på lenken nedenfor.

Kablingsinstruksjoner

FreeRide kobles lokalt med BlueTooth-mottaksmodulene plassert i heisstolens knappepanel og gulvknapppaneler.

Ingen endringer på kontrolleren eller på ledningene i akselen er nødvendig. Bare legg til Bluetooth-mottaksmodulen til heisstolens knappepanel eller gulvknapppaneler.

Koble til Bluetooth-mottaksmodulene

I BILEN:

Bruk følgende koblingsskjema for å installere og koble til EBTCOP-hovedmodulen og EBT4EX-utvidelseskortene inne i heisstolens betjeningspanel:

Hver knapp må kobles til EBTCOP (eller EBT4EX)-modulen etter samme koblingsskjema nedenfor. Alle kabler skal kobles parallelt med eksisterende ledninger.

A) - EKSISTERENDE KABLING (for konvensjonell mekanisk aktivering)
B) - EKSTRA KABLING (for bruk av FreeRide-appen)


PÅ GULV:

For hver etasje i bygget skal (eksisterende) landingsbetjeningspanel (LOP) være utstyrt med ett EBTLOP Bluetooth-kort. Bruk følgende diagram for å koble BT-kortet til ringeknappen(e):

Hver knapp må kobles til EBTLOP-modulen etter samme koblingsskjema nedenfor. Alle kabler skal kobles parallelt med eksisterende ledninger.

A) – EKSISTERENDE KABLING (for konvensjonell mekanisk aktivering)

B) – EKSTRA KOBLING (for bruk av FreeRide)

Innstillinger

Stille inn dip-bryteren for å fortsette eller lukke ekspansjonsmodulkjeden

A) - Fortsetter kjeden av utvidelsesmoduler
B) - Lukker kjeden av utvidelsesmoduler

Innstilling av Bluetooth-mottaksmoduler i heisvognen

A) – Trykk på PRG-knappen for å sette Bluetooth-modulen i administratormodus.

B) – Trykk på Config-symbolet for å gå inn i menyen.

C) – Trykk flere ganger (ca. 5 ganger) på FreeRIDE-logoen for å logge på i administratormodus.

D) – Administratormodus er aktiv.

E) – Alle Bluetooth-modulene til FreeRIDE-systemet vises på skjermen; velg den du vil konfigurere. Den laveste "RSSI (dBm)"-verdien indikerer Bluetooth-modulen med det sterkeste signalet.

F) – Tast inn PIN-koden som er inkludert i pakken (PIN-koden er den samme for hver installasjon utstyrt med FreeRide-systemet).

G1) – Angi totalt antall etasjer (totalt antall stopp for heiser med dobbel tilgang).

G2) – Bruk dette feltet "Logokode" for å skrive inn kundekoden (10 sifre) og vise logoen din på FreeRide-appen.

Merk: FreeRide kan vise en spesifikk grafisk logo på appskjermen når den er i bruk (dette området er normalt satt til tomt). For å gjøre det må installatøren sende den grafiske logoen til DMG og få den unike kundekoden i retur. 

G3) – Gruppe-ID-informasjonen skal brukes for multipleksinstallasjoner. Se BT LOP-modulkonfigurasjon nedenfor for mer informasjon.

G4) – Bruk denne parameteren til å velge tiltenkt bruk av systemet. Følgende driftsmoduser gjelder:

Byggemodus: dette er standard driftsmodus for FreeRide-systemet. Brukere kan koble til både gulv- og heisvogn BT-moduler, uten prioritet.

Skipsmodus: i denne spesialmodusen, dedikert til heiser i cruiseskip, må brukeren først koble seg til gulvmodulen og ringe før han/hun kan få tilgang til heisvognmodulen.

Skip ombordstigningsmodus: denne modusen brukes i cruiseskip under passasjer ombordstigning når bilmoduler må være tilgjengelige når som helst da heiser normalt allerede er tilstede i hovedetasjen.

G5) – Denne delen kan brukes til å indikere riktig gulvsymbol for hver virtuelle knapp. Du kan også stille inn den laveste etasjeverdien og automatisk sette opp de andre etasjene.

G6) – Lagre konfigurasjonen.

H) – Trykk på PRG-knappen for å gå ut av administratormodus.

Start FreeRIDE-applikasjonen på nytt. Oppsettet til knappepanelet vises på smarttelefonskjermen.

Innstillinger Bluetooth-mottaksmoduler i etasjer

A) – Trykk på PRG-knappen for å sette Bluetooth-modulen i administratormodus.

B) – Trykk på symbolet som vises for å gå inn i menyen.

C) – Trykk flere ganger (ca. 5 ganger) på FreeRIDE-logoen for å logge på i administratormodus.

D) – Administratormodus er aktiv.

E) – Alle Bluetooth-modulene til FreeRIDE-systemet vises på skjermen; velg den du vil konfigurere. Den laveste "RSSI (dBm)"-verdien indikerer Bluetooth-modulen med det sterkeste signalet.

F) – Tast inn PIN-koden som er inkludert i pakken (PIN-koden er den samme for hver installasjon utstyrt med FreeRide-systemet).

G1) – Alternativet SAPB (ingen registrering): hvis det er aktivt, kan du velge kun én knapp.

G2) – Velg knappekonfigurasjon (én knapp, to knapper; retningen til pilsymbolet)

G3) – Angi totalt antall etasjer (totalt antall stopp for heiser med dobbel tilgang)

G2) – Bruk dette feltet "Logokode" for å skrive inn kundekoden (10 sifre) og vise logoen din på FreeRide-appen.

G5) – Gruppe-ID-informasjonen skal brukes for multipleksinstallasjoner. BT LOP-moduler tilordnet samme gruppe heiser i en bygning med flere heiser må ha samme gruppe-ID. Opptil 5 forskjellige gruppe-ID-er kan brukes.

G6) – Bruk denne parameteren for å velge tiltenkt bruk av systemet. Følgende driftsmoduser gjelder:

Byggemodus: dette er standard driftsmodus for FreeRide-systemet. Brukere kan koble til både gulv- og heisvogn BT-moduler, uten prioritet.

Skipsmodus: i denne spesialmodusen, dedikert til heiser i cruiseskip, må brukeren først koble seg til gulvmodulen og ringe før han/hun kan få tilgang til heisvognmodulen.

Skip ombordstigningsmodus: denne modusen brukes i cruiseskip under passasjer ombordstigning når bilmoduler må være tilgjengelige når som helst da heiser normalt allerede er tilstede i hovedetasjen.

G7) – Lagre konfigurasjonen.

H) – Trykk på PRG-knappen for å gå ut av administratormodus.

Start FreeRIDE-applikasjonen på nytt. Oppsettet til knappepanelet vises på smarttelefonskjermen.

Datablad

EBTCOP-kort
Strømforsyning: 12/24V dc – 30 mA
4 opto-isolerte innganger 12/24V – 5 mA
4 opto-isolerte utganger 12/24V – 60 mA (MAX)
4 anropsknapper administrert, utvidbare opp til 36 totale stopp
EBT4EX utvidelseskort
Strømforsyning: 12/24V dc – 10 mA
4 opto-isolerte innganger 12/24V – 5 mA
4 opto-isolerte utganger 12/24V – 60 mA (MAX)
4 ringeknapper administrert
EBTLOP-kort
Strømforsyning: 12/24V dc – 30 mA
2 opto-isolerte innganger 12/24V – 5 mA
2 opto-isolerte utganger 12/24V – 60 mA (MAX)
2 anropsknapper administrert (opp/ned)

Du kan laste ned FreeRIDE-applikasjonen på følgende lenker eller ved å ramme inn den relative QR-koden:

Apple butikk

Google Play

Download

ReferanseVersjonLink
1.3 (gjeldende versjon)Download PDF
(Engelsk)
Oppdatert 10. april 2024
Var denne artikkelen til hjelp?

relaterte artikler