1. Home
  2. Försiktighetsåtgärder vid säkerhet och användning

Försiktighetsåtgärder vid säkerhet och användning

(v 1.0)

Om du vill kontrollera och ladda ned alla versioner av den här guiden går du till följande länk.

Säkerhetsvarningar

Effektkrav

Var noga med att endast använda en anpassad effekt. Användning av en annan effekt än den angivna typen kan skada enheten och utgöra en säkerhetsrisk. Anslut endast strömmen till ett uttag som levererar den märkspänning som produkten behöver. Du bör alltid stänga av strömmen innan du ansluter eller kopplar bort kablar.

Batteridrift

Var uppmärksam på batteriets märkning för att se till att du väljer rätt typ. När du inte använder enheten under en längre tid ska du ta ut batterierna ur enheten. Om batteriläckage har inträffat, torka av bateryfacket och batteripolerna försiktigt för att ta bort alla rester av batterivätskan.

Miljö

Undvik att installera produkten i miljöer där den utsätts för: Extrema temperaturer, värmekällor eller öppen låga, hög luftfuktighet eller fukt, överdrivet damm eller sand, kraftiga vibrationer eller stötar för att förhindra brand, elektriska stötar eller funktionsfel.

Hantering

Placera aldrig föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, på produkten eftersom detta kan orsaka elektriska stötar. Placera inte öppen låga källor, på produtc eftersom detta kan orsaka brand. Utöva inte onödigt tryck på tangenterna och andra kontroller. Var också försiktig så att du inte tappar enheten och utsätter den inte för stötar eller överdrivet tryck. Se till att inga främmande föremål eller vätskor kan komma in i enheten.

Ändringar

Öppna eller försök aldrig modifiera produkten på något sätt eftersom detta kan leda till skador på enheten.

Elektrisk störning

Alla elektroniska enheter monterade i hissarna är föremål för elektriska ljud som genereras av kraftutrustning som ingår i hisssystemet. Stor försiktighet togs vid design och produktion av våra elektroniska enheter för att skydda in- och utgångar på ett sådant sätt att de så långt som möjligt blev okänsliga för ljud. Bortsett från detta, för att kunna garantera att våra enheter fungerar korrekt vill vi ge dig några fler förslag. Vi beskriver kortfattat vilken försiktighetsåtgärd som ska användas enligt kraftutrustningen. Det är alltid en god praxis att ansluta det skydd som beskrivs nedan så nära ljudkällan som möjligt.

Skydd

D.C. kraftreläer

Anslut parallellt med spole av kraftrelä en diod BY255 (3A- 1300V) så nära spolen som möjligt.

Spole av kraftrelä

A.C. kraftreläer

Anslut parallellt strömreläens spole ett motstånd på 4,7 ohm 1W och en kondensator på 0,22 μF 400V, så nära spolen som möjligt.

Spole av kraftrelä

Obs: Det är ibland nödvändigt att använda samma typ av skydd som beskrivs i 1 och 2 ovan för vissa reläer på kontrollkortet. Det går inte att definiera vilka och hur många reläer som ska skyddas på kontrollkortet, men det är en god praxis att ge skydd för alla kraftreläer ombord under konstruktionen.

Lyft motor

Anslut parallellt med motorfaserna (höghastighets) varistorer på 460V och kondensatorer på 0,68 μF 630V i serie till motstånd på 4,7 ohm 3W så nära motorn som möjligt. Samma operation måste upprepas för motoranslutningar med låg hastighet.

Varistorer – Lyftmotor

A.C. dörroperatörens motor

Anslut parallellt med motorfaserna varistorer på 460 Volt och kondensatorer på 0,68 μF 630V i serie till motstånd på 4,7 ohm 3W så nära motorn som möjligt.

Varistorer – Förarmotor

Motor med bromskrets med DC-insprutning

Anslut parallellt med motorbromskretsen en diod BY255 så nära motorn som möjligt.

Bromskrets

D.C. Kameror

Anslut parallellt med kamspolen en diod BY255 så nära spolen som möjligt.

Kamspole

A.C. Cams

Anslut parallellt med kamspolen en varistor på 250V, ett motstånd på 4,7 ohm 3W, en kondensator på 0,68 μF 630V så nära kammens spole som möjligt.

Kamspole

Hyttbelysning

Anslut parallellt med billampans huvudförsörjning en varistor på 250V, ett motstånd på 220 ohm 1W och en kondensator på 0,33 μf 400V så nära billampan som möjligt (på huvudnätet på biltaket).

Neon Lampa

När det gäller de andra elementen som genererar elektriska ljud som elektroventiler för hydrauliska hissar, bilfläktar etc.. är bekymrade föreslår vi att samma skyddselement används som beskrivs: diod för DC och varistor, motstånd och kondensator för AC, alltid komma ihåg att de bör installeras så nära ljudkällan som möjligt.
Separation av anslutningar:
Strömmen i strömkablarna, som levererar strömutrustning, genererar ljud och det är nödvändigt att så långt det är möjligt separera strömkablarna från signalkablar – man kan betrakta som strömkablar även säkerhetskedjans. Det är särskilt viktigt att använda separata flexibla kablar för anslutningarna med bilen, jordning endast de ledningar som inte används på kontrollkortets sida och jordning minst en kabel för varje flexibel kabel. Det är alltid bra att komma ihåg att alla metalldelar ska jordas. Särskild anmärkning är reserverad för kablar carring ljudsignaler (intercoms, högtalare, klockspel, gonggongen, röstsynteser, etc.), eftersom de elektriska ljuden nära dessa kablar överförs till ljudsystemen och hörs till hissanvändaren. Ibland överförs energin från strömkablar direkt till högtalarna i ljudsystemen även om systemen inte används. Detta beror på att den inducerade energin av ljud på kablarna kan överföras direkt till högtalarna. Ovanstående inkonsekvenser kan undvikas genom att använda skärmade kablar för ljudsystem och ansluta systemen till jorden via elektrisk huvudpanel.

Rengöringsinstruktioner

Många DMG-produkter är tillverkade av polykarbonatdelar, för närvarande med Bayers Makrolon typ 2407, 2805 och 2807. Produkter som för närvarande innehåller denna typ av material är: tryckknappar, indikatorer, positonindikatorer och andra plastkomponenter.

För att säkerställa korrekt rengöring av sina produkter och för att undvika skador på plastdelar orsakade av aggressiva rengöringsmedel rekommenderar DMG att följa dessa instruktioner:

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Rengör delen med bomullsmatta och varmt vatten innan du applicerar rengöringsprodukten.

Använd endast PH-neutrala rengöringsprodukter (inklusive aromatiserade).

Späd rengöringsprodukten i varmt vatten och applicera med en våt bomullsmatta.

Fett, lim och färg kan avlägsnas med etylalkohol eller isopropilisk alkohol efter att delen har rengjorts med en våt matta och varmt vatten.

Gör inte
– Använd slipande eller alkaliska rengöringsmedel som inte innehåller bensen, ammoniak eller – metanol
– Använd vassa verktyg för att ta bort smuts (tuggummi, lim,)
– Använd bensen
– Använd rengöringsmedel vid hög temperatur
– Lämna rengöringsmedel på delen under långa perioder: ta bort omedelbart efter rengöring med våt bomullsmatta och varmt vatten
– Använd torra bomullsmattor och svampar

Download

hänvisningVersionLänk
1.0 (aktuell version)Download PDF
- Jag är inte så bra på det här.
Uppdaterad 27 Ottobre 2021

Var den här artikeln till hjälp?