Pitagora 4,0

(v 1,8)

Komplett system för hissar

Controller

 • Moderkort: huvudfunktioner, programmeringsmodul, diagnostiska lysdioder, beskrivning av kontakter.
 • Programmeringsmeny och ändring av systemparametrar
 • VVVF Frenic Lift Setting
 • Instruktioner för programuppdatering

Bil / Överst på bilen

 • Dörrkommando
 • Kontroll av viktbelastning
 • Kontroll av hissvagnens läge och hastighet med motorekoder
 • Kontroll av bakåtsträvning och körkomfort
 • UCM-krets

Golv

 • Inlärningsförfarande för golv

Axel

 • EN81-20-konfiguration
 • EN81-21 installation med dörrens...
 • Installation med dörrens monostabila kontakter
 • Positioneringssystem för hisskorgar och stoppnoggrannhet
 • Axelskydd

Insikter

Felsökning

Här hittar du en lista över fel med beskrivning, orsak och lösning.

Ny felsökning

På denna sida finns den NYA listan över fel med beskrivning, orsak och åtgärd (pågående arbete)

Anslutningsmöjligheter och Fusion-app

Fusion är den nya appen som DMG har utvecklat för att möjliggöra lokal och fjärrövervakning av Pitagora 4.0 från smartphones eller datorer.

Brandkårsdrift

Här kan du ställa in parametrarna för brandbekämpning i fem olika fall.

Provning och mätningar

Förfaranden för säkerhetstester av system och för mätning av hissvagnens rörelse i rum och tid beskrivs här.

Multiplex-lösningar

Pitagora 4.0-kontrollpanelen kan hantera multiplexsystem med upp till 6 hissar.

Tidsscheman

Tidsscheman för de pågående kommandona beroende på systemtyp.

Download

Här kan du ladda ner DIDO-webbplatserna för Pitagora 4.0-systemet.

Här kan du ladda ner försäkran om överensstämmelse

Uppdaterad den 16 februari 2024
Var den här artikeln till hjälp?

Relaterade artiklar