1. Home
  2. Elektroniske enheter
  3. Nytt modem Telemaco II 4G

Nytt modem Telemaco II 4G

(v 1.4)

For å sjekke og laste ned alle versjoner av denne veiledningen, gå til følgende lenke.

Den siste generasjonen Telemaco LTE-modem er en enhet som gir tilgang til Internett uansett hvor det er 3G / 4G-dekning med SIM fra enhver kommersiell telefonleverandør (krever ikke M2M SIM); det krever ikke en ADSL-linje eller andre bredbåndsnettverkstilkoblinger. Den simulerer også en analog telefonlinje for å tillate tilkobling av PSTN-telefonoppringere (AMIGO eller andre fra tredjeparter). Med denne enheten kan følgende DMG-produkter kobles til nettverket samtidig:
– Kontroller Pitagora 4.0 / kontroller Playboard V3 / kontroller Cronos
– Amigo nødtelefon
– Vis Matisse

Forsiktighetsregler for sikkerhet og bruk

Før du installerer produktene våre, anbefaler vi at du konsulterer avsnittet om sikkerhet og bruksforskrifter på lenken nedenfor

Montering

Det er mulig å fikse modemchassiset inne i kontrolleren ved hjelp av de sveisede pinnene (hvis inkludert). Alternativt kan dobbeltsidig lim brukes.
For å fikse modemet utenfor kontrolleren (3), bruk det medfølgende settet (skruer / plastplugger).

Installasjon

Sette inn SIM-kortet

SIM-kort – 10 Gb / måned min. (ikke levert av DMG).
SIM-kortet må settes inn med modemet slått av.
Hvis modemet allerede er tilkoblet (og slått på) inne i kontrolleren, må det slås av ved å trykke på tilbakestillingsknappen.

Koble til antennene

A) – Wi-Fi-antenne.
B) – Antenne med 3m kabel. Plasser de to antennene utenfor kontrolleren i en gunstig posisjon for bedre signalmottak. En ekstra skjøteledning er tilgjengelig (5 m).

Maksimal lengde på antennekablene må ikke overstige 15m.

Ledninger

Modem Telemaco II + kontroller Pitagora 4.0 - (Kit. ETSMOD4G)
1) – Strømkabel med 1A sikring (4m).
2) – Telefonlinjekabel (4m).

Telemaco II + Pitagora 4.0 + Amigo nødtelefon

3) – Hvis DMG Amigo nødtelefon også er til stede, koble den til som angitt i Hurtigstartveiledning av kontrolleren
Modem Telemaco II + kontroller Playboard V3 – (Kit. QP3.MOD4G)

1) – Strømkabel med 1A sikring (4m).
2) – Telefonlinjekabel (4m).

Telemaco II + Playboard V3 + Amigo nødtelefon

3) – Hvis DMG Amigo nødtelefon også er til stede, koble den til som angitt i Hurtigstartveiledning av kontrolleren
Modem Telemaco II + kontroller CRONOS (eller MUSA elektronisk kontrollkort) – (Kit. QP3.MOD4G)

1) – Strømkabel med 1A sikring (4m).
2) – Telefonlinjekabel (4m).

Telemaco II + Cronos/Musa + Amigo nødtelefon

3) – Hvis DMG Amigo nødtelefon også er til stede, koble den til som angitt i Hurtigstartveiledning av kontrolleren
Modem Telemaco II + nødtelefon
Kontakt med AMIGO nødtelefon av DMG
Modem Telemaco II + Matisse-skjerm

A) – Maskinrom
B) – Kjørekabel i heissjakten
C) – Toppen av hytta
D) – Matisse posisjonsindikator i heisstolen

Diagnostikk

Enheten er utstyrt med et reservebatteri som bør skiftes hvert 4. år av kvalifisert personell; se den vedlagte tekniske håndboken.

LEDSTATUSBESKRIVELSE
PWRLed PÅStrømforsyning tilkoblet
Wi-FiLed PÅAktivt trådløst grensesnitt
2G / 3G / 4GLed PÅNettverksmodus (2G / 3G / 4G) aktiv
FLed PÅDet innsatte SIM-kortet er koblet til nettverket
FXSLed PÅFXS-port aktiv (taletelefonlinje)
HANDLINGLed PÅAktivitet på Ethernet-porten (datanedlasting / opplasting)

Konfigurasjon

Brukes med kontroller Pitagora 4.0, Pb v3, Cronos

Før du fortsetter med modemkonfigurasjonen er det viktig å få en DMG FUSION-konto på forhånd.
Ellers fortsett med kontoopprettelsen på følgende lenke.
https://fusiondashboard.azurewebsites.net/NewRegister

Vent minst 2 minutter etter at du har slått på modemet før du kan samhandle med PlayPad-menyen.

Påloggingsinformasjonen (SSID og passord) for tilgang til det medfølgende Telemaco-modemet er allerede satt på fabrikken (kun Pitagora 4.0) og vises både på etiketten til modemboksen og på dokumentasjonen som følger med kontrolleren.
I alle andre tilfeller må denne innstillingen gjøres manuelt ved å følge instruksjonene nedenfor.

For å starte fra menystartskjermbildet kan det være nødvendig å trykke (eller holde nede) ESC flere ganger.

Når du er tilkoblet, still inn følgende parametere.

A) – Hvis PIN-koden er aktiv på SIM-kortet, må du angi den (kun første gang) også via playpad-enheten. For å deaktivere PIN-kodeforespørselen er det i stedet nødvendig å flytte SIM-kortet midlertidig til en annen enhet (smarttelefon, nettbrett osv.) og fortsette med deaktivering.
B) – APN-serveradresse (tilgangspunktnettverk). Denne parameteren identifiserer mobiloperatøren din. APN må bestilles fra SIM-kortleverandøren eller søkes på nettet.
C) – APN-autentiseringsmodus (standard = NO) er en indikasjon på telefonoperatøren. Om nødvendig, angi type autentisering (CHAP / PAP) og deretter også brukernavn og passord.

Brukes med andre enheter (for eksempel Matisse-skjerm)

Koble en PC til Telemaco 4G-modem via den medfølgende Ethernet-kabelen eller via WiFI-nettverket (se etter "Telemaco_xxxx"-hotspot). I tilfelle av en WiFi-tilkobling, skriv inn SSID- og PSK-legitimasjonen som er angitt på etiketten til Telemaco 4G-boksen.

Åpne en nettleserside ved å bruke PC-en på følgende adresse: http://192.168.1.1

Skriv inn brukernavnet " root " og passordet " DTLMCII4G " for å få tilgang til modemkonfigurasjonssiden.

Gå til menyen NETWORK_LTE og skriv inn de 2 dataene som er angitt nedenfor.

Betydningen av disse 2 parameterne er forklart først i avsnittet "Brukt med kontrolleren Pitagora 4.0".

Telemaco 4G-modemet er nå konfigurert og klart til å brukes som en trådløs ruter for Internett-tilgang. For ytterligere valgfrie konfigurasjoner, se §3 i bruksanvisningen.

Datablad

Strømforsyning9-32V likestrøm - 1,5A
Mobilnettverkstype (trådløs Wan over mobilt 4G/3G/2G-nettverk)4G/LTE-FDD, bånd 1/3/7/8/20/28A maks. effekt 23 dBm
4G/LTE-TDD, bånd 38/40 maks Effekt 23 dBm
DC-HSDPA/HSUPA/WCDMA-bånd 1/8 maks effekt 24dBm
GSM 900 med driftsfrekvens 880-915, 925-960 MHz, maks effekt 33 dBm
GSM 1800 med driftsfrekvens 1710-1785, 1805-1880 MHz, maks effekt 33 dBm
Hastigheter: 4G/LTE Download 150 Mbps / Last opp 50 Mbps
DC-HSDPA/HSUPA/WCDMA Download 42 Mbps / Last opp 5,76 Mbps
GSM EDGE/GPRS Download 296 Kbps / Last opp 236,8 Kbps
• 1 LAN RJ45-porter, 10/100 Mbps, Auto MDI-X
• 2 FXS-porter for talegrensesnitt
• 1 RS232-port
• 2 SIM-kortspor
• Manuell og automatisk 4G/3G/2G-tilkobling

Telemaco II 4G-modemet er for øyeblikket kun sertifisert for det geografiske området EU. Drift i andre geografiske områder er ikke utelukket, men kan ikke garanteres.

Download

ReferanseVersjonLink
1.3Download PDF
(Engelsk)

Konfigurasjonsmodus 1.4 (gjeldende versjon) Download PDF
(Engelsk)


Teknisk manual (Eng / Ita)
Oppdatert 3. april 2024
Var denne artikkelen til hjelp?

relaterte artikler