1. Home
 2. Elektriske systemer
 3. Pitagora 4.0
 4. Pitagora 4.0 – Brannvesenets operasjon

Pitagora 4.0 – Brannvesenets operasjon


Systemet har følgende innganger for brannmenns operasjoner:

 • POM-inngang (nøkkel til gulvet): lukker mot GND (NC / NO) I = 5mA
 • CPOM-inngang (heistast): lukker mot GND (NC / NO) I = 5mA

Referansestandarder

EN81-72:2015 – Brannmannsheis (Europa)

EN 81-72-standarden fastsetter sikkerhetsreglene for konstruksjon og installasjon av heiser med særlig referanse til brannheiser.
• Standarden gjelder for alle nyinstallasjoner inne i nybygg.
• «Firefighter» Lift er en heis for normal bruk, med noen spesielle krav til bruk av brannmannskaper ved brann.

DM 15/09/05 – Redningsheis (kun for Italia)

Redningsheisen kan kun brukes til transport av utstyr og til evakuering av personer, den er derfor ikke en heis i vanlig tjeneste.
Den gir kun manuelle dører i heisvognen og i etasjene.
Heisstoldøren skal ha ett eller flere skyvedører.
Hydraulisk drift er ikke tillatt.

EN81-73

Sikkerhetsregler for bygging og installasjon av heiser. Spesielle bruksområder for person- og gods personheiser. Heisers oppførsel ved brann

Brannvesenets operasjon

Fase 1

Brannvesenets nøkkelbryter til "1"

 • Alle eksisterende samtaler i bil/etasje kansellert.
 • Ringeknapper og lyssperrer deaktivert (unntatt Alarm og dør åpen).
 • Tilbakekalling av bilprioritet til tilgangsnivå for brannvesen og parkering med åpen dør.
 • Interphone kommunikasjonssystem aktivert.
 • Sjakt og maskinromsbelysning aktivert.

Fase 2

Brannmenn i bilen

 • Prioritetsmodus: kun ett anrop om gangen, et nytt anrop avbryter det forrige.
 • Når bilen står stille ved landing, kan dørene åpnes ved å trykke konstant på døren åpne-knappen.
  Hvis trykket slippes før dørene er helt åpne, lukkes dørene automatisk igjen.
 • Bilen skal returneres til brannvesenet ved å sette brannmannbryteren til "0" og (innen 5 sek.) tilbake til "1".

Heisvogn

Heisbilbrannmannsnøkkelbryter (hvis tilstede), slått til "1" gjør det mulig å starte heisvognbevegelse i fase 2, byttet til "0" holder heisvognen parkert med dører åpne.

For å sette heisen tilbake til normal drift, må alle nøkkelbrytere for brannmenn settes tilbake til "0" og bilen må tilbake til tilgangsnivå for brannvesenet

Prosedyre for programmering av brannoperasjoner

Ledninger

Inngang POM
Inngang plassert på skrueklemme
A) POM
Inngang FIREMAN
Inngang på DMCPIT-tavlen i kabinen
B) Brannmann (CPOM på diagnose)
Inngang Brann- og inngang FF-taster
Inngang plassert på BDU
C) FF-taster (POM på diagnose I/O Status eller tast 4 på BDU-diagnose)

D) Brann (Brann på diagnose)

Brannmannskaper manøvrerer

Her kan du stille inn parametrene for brannbekjempelse i henhold til 6 ulike tilfeller.

Tilfelle 1 - En brannmannsnøkkel (i evakueringsetasjen)
Ved å bruke disse innstillingene når brannmannsnøkkelen i brannmannsetasjen er aktivert (inngang FF-taster), vil heisen kjøre til den programmerte etasjen, åpne dørene og slå av etasjens betjeningspaneler (FASE 1); kabinens betjeningspanel forblir i drift. Driften avsluttes når heisen ankommer den programmerte etasjen og brannmanntasten er slått av.

Gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER", undermenyen "BRANNMANN" og still inn:
- Etasjen der brannmannsnøkkelen er plassert
- Adgangen (hvis det er flere dører)
- Standby-tilstanden til nøkkelbryterkontakten (NO eller NC); ved NC-kontakt må FIREMAN-inngangen i DMCPIT shuntes.
- Operasjonen EN 81-72 (a)
Tilfelle 2 – To brannmannskapers nøkkelbrytere (ved gulvet og i heisvognen)
Ved hjelp av disse innstillingene og når brannmannsnøkkelen i brannmannsetasjen er aktivert, vil heisen kjøre til den programmerte etasjen (FASE 1), åpne dørene og slå av etasjens betjeningspanel. Kabinens betjeningspanel forblir i drift, men først etter at brannmannsnøkkelen i BILEN (inngang BRANNMANN) er slått på. Driften avsluttes når heisen ankommer den programmerte etasjen og brannmannsnøklene er slått av.

Gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER", undermeny "BRANNMANN" og still inn:
- Etasjen der brannmannsnøkkelen er plassert
- Adgangen (hvis det er flere dører)
- Nøkkelbryternes standby-tilstand (NO eller NC)
- Driften EN 81-72 (b)
Tilfelle 3 - Ekstern brannkontakt med kun én kontakt og én brannmannsnøkkel (i etasjen)
Aktivering av denne inngangen vil starte FASE 1 av operasjonen (også kalt evakuering) og vil ikke tillate anrop av heisstolen uten aktivering av nøkkelbryteren for brannvesenet. Ved hjelp av disse innstillingene og når kontakten er aktivert av den eksterne brannkontakten, vil heisen kjøre til den programmerte etasjen, åpne dørene og forbli stoppet (FASE 1). Betjeningspanelene for etasjene er deaktivert, og betjeningspanelet for kabinen forblir i drift, men først etter at brannmannsnøkkelen i etasjen er slått på (inngang FF-taster). Reaktivering av heisen (heisen kjøres til den programmerte etasjen) skjer ved å slå av nøkkelen og deaktivere kontakten fra den eksterne brannkontakten.

Gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER", undermeny "BRANNMANNSKAP" og still inn:
- Etasjen der brannmannsnøkkelen er plassert
- Adgangen (hvis det er flere dører)
- Standby-tilstanden til nøkkelbryteren og den eksterne brannkontakten (NO eller NC)
- Betjeningen EN 81-72 (a)
- Koble til ledningene som angitt i det elektriske diagrammet: kontakten fra den eksterne brannkontakten må kobles til inngangen FIREMAN på DMCPIT.
Tilfelle 4 - Ekstern brannkontakt med én kontakt og to brannmannsnøkler (på etasjen og i heiskabinen)
Aktivering av denne inngangen starter FASE 1 av operasjonen (også kalt evakuering) og tillater ikke anrop av heiskabinen uten at brannmannsnøkkelen i heiskabinen er aktivert.
Ved bruk av disse innstillingene og når kontakten med den eksterne brannkontakten ELLER nøkkelen i etasjen er aktivert, vil heisen kjøre til den programmerte etasjen, åpne dørene og forbli stoppet (FASE 1). Betjeningspanelene på etasjen er deaktivert, og betjeningspanelet i kabinen forblir i drift, men først etter at brannmannsnøkkelen i bilen (inngang FIREMAN) er slått på. Reaktivering av heisen (heisen kjøres til den programmerte etasjen) skjer ved å slå av brannmannstastene (i etasjen og i heisstolen) og deaktivere kontakten fra den eksterne brannkontakten.

Gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER", undermeny "BRANNMANNSKAP" og still inn:
- Etasjen der brannmannsnøkkelen er plassert
- Adgangen (hvis det er flere dører)
- Standby-tilstanden til nøkkelbryterne og den eksterne brannkontakten (NO eller NC)
- Betjeningen EN 81-72 (b)
- Koble til ledningene som angitt i det elektriske diagrammet:
a) kontakten til den eksterne enheten må kobles til terminalen (POM)
b) etasjens brannmannsnøkkel må kobles til BDU-inngangen

MERK: hvis det ikke finnes noen BDUer, må inngangene kobles til POM-inngangen (i serie for NC-kontakter, parallelt for NO-kontakter).
Tilfelle 5 - DM 15/09/2005 nødheis: Ekstern branndeteksjonsenhet med en enkelt kontakt, brannnøkler i hver etasje og i kabinen.
Kunden må gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER", undermeny "BRANNMANNSKAP", og stille inn:
- Brannmannskapets tilgangsetasje
- Tilgang (hvis det er flere porter)
- Nøkkelbryternes standby-tilstand (tastene er valgfrie) (NO eller NC)
- Manøver DM 15/09/2005 (IT)

Med disse innstillingene, når inngangen dedikert til branndeteksjon (POM-inngang) har blitt aktivert, vil alle anrop bli kansellert, etasje- og kabintrykknapppanelene vil bli deaktivert og heisen vil gå til den planlagte etasjen (FASE 1). Senere vil det være mulig
- Med etasjebrannnøkkelen: foreta et anrop til en hvilken som helst etasje ved å vri nøkkelen i posisjon 1 (bare hvis nøkkelen i kabinen ikke er aktiv), eller
- Med nøkkelen i kabinen: bruk av kabinen av brannvesenet (eller autorisert personell) bare etter å ha vridd nøkkelen i posisjon 1 (FIREMAN-inngang).

Anropene fra etasjen kan gjentas selv etter at du har brukt kabinen og "frigjort" den (kabinnøkkelen i posisjon 0). Manøveren avsluttes når heisen returneres til brannmannskapets tilgangsnivå, og alle skiltene rapporteres i standby-tilstand (åpen eller lukket etter behov).
FASE 1 kan også startes ved å aktivere en av etasjetastene (heisen vil oppføre seg på samme måte som evakueringsFASE, men kjører til den etasjen der nøkkelen ble dreid).
Hvis nøkkelen betjenes direkte i kabinen, er evakueringsFASE utelukket (heisen er under brannmannskapenes kontroll).
Tilfelle 6 - Nødheis
Denne situasjonen gjentar tilfelle 5, med tillegg av tilbakekallingsnøkler.
Tilbakekallingsnøklene må tilbakekalle heisen til etasjen når manøveren aktiveres.
En automatisk tilbakekallingsanordning til brannmannsetasjen må finnes hvis heisen stopper i mer enn to minutter i en annen etasje enn brannmannskapenes adgangsetasje, og heisen må ikke være under brannmannskapenes kontroll.
Automatisk aktivering forventes ikke nødvendigvis.

Evakuering i henhold til EN 81-73

Tilfelle 1 - Kun én ekstern brannkontakt for branndeteksjon (evakuering)
Gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER", undermeny "BRANN" og still inn:
- Etasjen heisen skal kjøre til ved direkte aktivering av kontakten fra den eksterne brannkontakten
- Adgangen (hvis det er flere dører)
- Standby-tilstanden for kontakten til den eksterne brannkontakten (NO eller NC). Hvis det er programmerte kontakter av NC-typen, må inngangen FIREMAN på DMCPIT shuntes
- Betjeningen EN 81-72 (b)

Koble kontakten til POM-inngangen på kontrolleren.
Med disse innstillingene og når kontakten aktiveres av den eksterne brannkontakten, vil heisen kjøre til den programmerte etasjen, åpne dørene og forbli stoppet (FASE 1). Betjeningspanelene for etasjene og kabinen er deaktivert. Reaktivering av heisen skjer ved deaktivering av kontakten fra den eksterne brannkontakten.
Tilfelle 2 - Utvendig brannkontakt og heisheis alternativ evakueringsetasje
Gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER", undermeny "BRANNMANNSKAP" og still inn:
- Den første evakueringsetasjen
- Adgangen (hvis det er flere dører)
- Standby-tilstanden til nøkkelbryterne (tastene er valgfrie) (NO eller NC)
- Operasjonen EN 81-73
- Ytterligere evakueringsetasjer (opptil tre forskjellige) i prioritert rekkefølge
- Koble til ledningene som angitt i det elektriske diagrammet: sensorens kontakter må kobles til BDUens inngang FIRE-GND. (Ved parallellkobling av LOP må det brukes et 16IO utvidelseskort i styreenheten). For etasjer som ikke styres av kontrollenheten, må de tilsvarende inngangene shuntes (hvis brannsensorene er programmert med NC-kontakt).

Aktivering av ett av signalene:
- POM Key (valgfri kontakt)
- FIRE (på en av BDUene)

vil starte FASE 1 av operasjonen (også kalt evakuering) og vil ikke tillate bilanrop uten aktivering av nøkkelbryteren i bilen. Evakueringsetasjen kan være forskjellig i henhold til følgende regel:
- Hvis BRANN i hovedetasjen ikke er aktiv => evakuering til hovedetasjen
- Hvis BRANN i hovedetasjen er aktiv => evakuering til alternativ etasje (den første hvor BRANN ikke er aktiv)

I tilfelle flere BRANN-innganger er aktive i alle de alternative etasjene, brukes hovedevakueringsetasjen.
Under evakuering til en etasje (når kabinen er i bevegelse), hvis den tilsvarende inngangen har BRANN aktiv, endres destinasjonsetasjen i henhold til de samme reglene.

Heisen stopper ved evakueringsetasjene, med åpen dør (det kan være mulig å stille inn lukket parkering).
Heisen går tilbake til normal modus når de eksterne signalene (BRANN og valgfri POM/FIREMAN) går tilbake til inaktiv status.

Oppdatert 16. februar 2024
Var denne artikkelen til hjelp?

relaterte artikler