1. Home
 2. Elektriske systemer
 3. Pitagora 4.0
 4. Pitagora 4.0 – Brannvesenets operasjon

Pitagora 4.0 – Brannvesenets operasjon


Systemet har følgende innganger for brannmenns operasjoner:

 • POM-inngang (nøkkel til gulvet): lukker mot GND (NC / NO) I = 5mA
 • CPOM-inngang (heistast): lukker mot GND (NC / NO) I = 5mA

Referansestandarder

EN81-72:2015 – Brannmannsheis (Europa)

EN 81-72-standarden fastsetter sikkerhetsreglene for konstruksjon og installasjon av heiser med særlig referanse til brannheiser.
• Standarden gjelder for alle nyinstallasjoner inne i nybygg.
• «Firefighter» Lift er en heis for normal bruk, med noen spesielle krav til bruk av brannmannskaper ved brann.

DM 15/09/05 – Redningsheis (kun for Italia)

Redningsheisen kan kun brukes til transport av utstyr og til evakuering av personer, den er derfor ikke en heis i vanlig tjeneste.
Den gir kun manuelle dører i heisvognen og i etasjene.
Heisstoldøren skal ha ett eller flere skyvedører.
Hydraulisk drift er ikke tillatt.

EN81-73

Sikkerhetsregler for bygging og installasjon av heiser. Spesielle bruksområder for person- og gods personheiser. Heisers oppførsel ved brann

Brannvesenets operasjon

Fase 1

Brannvesenets nøkkelbryter til "1"

 • Alle eksisterende samtaler i bil/etasje kansellert.
 • Ringeknapper og lyssperrer deaktivert (unntatt Alarm og dør åpen).
 • Tilbakekalling av bilprioritet til tilgangsnivå for brannvesen og parkering med åpen dør.
 • Interphone kommunikasjonssystem aktivert.
 • Sjakt og maskinromsbelysning aktivert.

Fase 2

Brannmenn i bilen

 • Prioritetsmodus: kun ett anrop om gangen, et nytt anrop avbryter det forrige.
 • Når bilen står stille ved landing, kan dørene åpnes ved å trykke konstant på døren åpne-knappen.
  Hvis trykket slippes før dørene er helt åpne, lukkes dørene automatisk igjen.
 • Bilen skal returneres til brannvesenet ved å sette brannmannbryteren til "0" og (innen 5 sek.) tilbake til "1".

Heisvogn

Heisbilbrannmannsnøkkelbryter (hvis tilstede), slått til "1" gjør det mulig å starte heisvognbevegelse i fase 2, byttet til "0" holder heisvognen parkert med dører åpne.

For å sette heisen tilbake til normal drift, må alle nøkkelbrytere for brannmenn settes tilbake til "0" og bilen må tilbake til tilgangsnivå for brannvesenet

Prosedyre for programmering av brannoperasjoner

Her kan du stille inn parametrene for brannslokkingsoperasjoner i henhold til 5 forskjellige tilfeller.

Tilfelle 1 - En brannmannsnøkkel (i evakueringsetasjen)
Ved å bruke disse innstillingene når brannmannsnøkkelen i brannmannsetasjen er aktivert (inngang POM), vil heisen gå til den programmerte etasjen, åpne dørene og slå av betjeningspanelene for etasjene (FASE 1); betjeningspanelet for heisstolen forblir i drift. Operasjonen avsluttes når heisen ankommer den programmerte etasjen og brannmannsnøkkelen settes i "av"-stilling.

Gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER" undermenyen "BRANNMANNSKAP" og angi:
- Etasjen der brannmannskapsnøkkelen er plassert
- Tilgangen (hvis det er flere dører)
- Standby-tilstanden til nøkkelbryterkontakten (NO eller NC); i tilfelle NC-kontakt må CPOM-inngangen til TOC-boksen shuntes.
- Operasjonen EN 81-72 (a)
Tilfelle 2 – To brannmannskapers nøkkelbrytere (ved gulvet og i heisvognen)
Ved å bruke disse innstillingene og når brannmannskapsnøkkelen på brannmannskapsetasjen er aktivert, vil heisen gå til den programmerte etasjen (FASE 1), åpne dørene og slå av landingsoperasjonspanelene. Bilens betjeningspanel forblir i drift, men bare etter at brannslukkernøkkelen i CAR (input CPOM) er slått på. Operasjonen avsluttes når heisen ankommer den programmerte etasjen og brannvesenets nøkler blir slått av.

Gå inn i menyen "SPESIALFUNKSJONER" undermeny "BRANNSLUKKINGER" og still inn:
• Gulvet der brannvesenets nøkkel er plassert
• Tilgangen (hvis det er flere dører)
• Standby-tilstanden til nøkkelbryterne (NO eller NC)
• Operasjonen EN 81-72 (b)
Tilfelle 3 - Bare én ekstern brannkontakt for branndeteksjon (evakuering)
Ved å bruke disse innstillingene og når kontakten er aktivert av den eksterne brannkontakten, vil heisen gå til den programmerte etasjen, åpne dørene og forbli stoppet (FASE 1). Landingsoperasjonspanelene og bilbetjeningspanelet er deaktivert. Reaktiveringen av heisen vil skje ved deaktivering av kontakten fra den eksterne brannkontakten.

Gå inn i menyen "SPESIALFUNKSJONER" undermeny "BRANNSLUKKINGER" og still inn:
• Etasjen hvor heisen skal gå ved direkte aktivering av kontakten fra den eksterne brannkontakten
• Tilgangen (hvis det er flere dører)
• Standby-tilstanden til kontakten til den eksterne brannkontakten (NO eller NC) . Hvis det er programmerte kontakter av NC-type, må inngangs-CPOM til TOC-boksen shuntes
• Operasjonen EN 81-72 (b)
• Koble kontakten til POM-inngangen til kontrolleren
Tilfelle 4 – Ekstern brannkontakt med kun én kontakt og én brannmannsnøkkel (i gulvet)
Aktivering av denne inngangen vil starte FASE 1 av operasjonen (også kalt evakuering) og vil ikke tillate heisanrop uten aktivering av brannmannskapets nøkkelbryter. Ved hjelp av disse innstillingene og når kontakten er aktivert av den eksterne brannkontakten, vil heisen gå til den programmerte etasjen, åpne dørene og forbli stoppet (FASE 1). Betjeningspanelene for etasjene er deaktivert, og betjeningspanelet for heisstolen forblir i drift, men bare etter at brannmannskapsnøkkelen er slått på i etasjen (inngang POM). Reaktivering av heisen vil finne sted (bringe heisen til den programmerte etasjen) ved å slå av nøkkelen og deaktivere kontakten fra den eksterne brannkontakten.

Gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER" undermenyen "BRANNMANNSKAP" og angi:
- Etasjen der brannmannskapsnøkkelen er plassert
- Tilgangen (hvis det er flere dører)
- Standby-tilstanden til nøkkelbryteren og den eksterne brannkontakten (NO eller NC)
- Operasjonen EN 81-72 (a)
- Koble ledningene som angitt i det elektriske diagrammet: kontakten fra den eksterne brannkontakten må kobles til inngangen CPOM på TOC-boksen.
Tilfelle 5 – Ekstern brannkontakt med en kontakt og to brannmannsnøkler (i gulvet og i heisvognen)
Aktivering av denne inngangen vil starte FASE1 av operasjonen (også kalt evakuering) og vil ikke tillate heiskupeanrop uten aktivering av brannmannsnøkkelbryteren i heiskupeen.
Ved å bruke disse innstillingene og når kontakten ved den eksterne brannkontakten ELLER nøkkelen ved etasjen er aktivert, vil heisen gå til den programmerte etasjen, åpne dørene og forbli stoppet (FASE 1). Betjeningspanelene for etasjene er deaktivert, og betjeningspanelet for heisstolen forblir i drift, men bare etter at brannmannsnøkkelen i heisstolen (inngang CPOM) er slått på. Reaktivering av heisen vil finne sted (bringe heisen til den programmerte etasjen) ved å slå av brannmannsnøklene (i etasjen og i heisstolen) og deaktivere kontakten fra den eksterne brannkontakten.

Gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER" undermenyen "BRANNMANNSKAP" og angi::
- Etasjen der brannmannsnøkkelen er plassert
- Tilgangen (hvis det er flere dører)
- Standby-tilstanden til nøkkelbryterne og den eksterne brannkontakten (NO eller NC)
- Betjeningen EN 81-72 (b)
- Koble ledningene som angitt i det elektriske diagrammet:
a) kontakten til den eksterne enheten må kobles på terminalen (POM)
b) etasjeens brannmannsnøkkel må kobles på BDUs inngang

MERK: i tilfelle ingen BDU-er må inngangene kobles på POM-inngangen (i serie for NC-kontakter, i parallell for NO-kontakter).
Tilfelle 6 - Utvendig brannkontakt og heis med alternative evakueringsetasjer
Heisen stopper på evakueringsetasjen, med åpen dør (kan være mulig å stille inn lukket parkering).
Heisen kommer tilbake i normal modus når de eksterne signalene (CINC og valgfri POM/CPOM) kommer tilbake i inaktiv status.

Gå inn i menyen "SPESIELLE FUNKSJONER" undermenyen "BRANNMANN" og angi::
- Den første evakueringsetasjen
- Tilgangen (hvis det er flere dører)
- Standby-tilstanden til nøkkelbryterne (nøkler er valgfrie) (NO eller NC)
- Driften EN 81-73
- Ytterligere evakueringsetasjer (opptil tre forskjellige) i prioritert rekkefølge
- Koble ledningene som angitt i det elektriske diagrammet: NC-kontaktene til sensoren må kobles til BDUs inngang CINC-GND. (I tilfelle av LOPs parallelle ledninger må det brukes et 16IO utvidelseskort i kontrolleren)

Aktiveringen av ett av signalene:
- POM Key (valgfri kontakt)
- CINC (av noen av BDUene)
vil starte FASE1 av operasjonen (også kalt evakuering) og vil ikke tillate bilanrop uten aktivering av brannmannsnøkkelbryteren i bilen. Evakueringsetasjen kan være forskjellig i henhold til regelen:
- Hvis CINC i hovedetasjen ikke er aktiv => evakuering til hovedetasjen
- Ellers, hvis CINC i hovedetasjen er aktiv => evakuering til alternativ etasje (den første med CINC ikke aktiv)
I tilfelle flere CINC-innganger er aktive i alle alternative etasjer, vil den bli brukt i hovedevakueringsetasjen.
Under evakuering til en etasje (når kabinen er i bevegelse), hvis den tilsvarende inngangen har CINC aktiv, vil destinasjonsetasjen endres i henhold til de samme reglene.

Oppdatert 19. april 2023

Var denne artikkelen til hjelp?

relaterte artikler