1. Home
  2. Elektriske systemer
  3. Pitagora 4.0
  4. Pitagora 4.0 – Test og målinger

Pitagora 4.0 – Test og målinger

Innhold


Prosedyrer for systemsikkerhetstester og for rom-tid-måling av heisvognbevegelser er beskrevet her.


Hovedbryteren til kontrolleren må slås av ved hvert vedlikehold og minst 365 dager etter siste av- og påkobling.
Denne prosedyren er obligatorisk og må følges for å starte autotesten av ELGO LIMAX CP33- og FUJI LM2-komponentene.

Følgende tester og tiltak kan lette kontroller og tester som skal utføres før installasjonen tas i bruk (EN81-X D) og under de periodiske vedlikeholdsinngrepene (EN81-X E). Noen tiltak kan kun utføres gjennom kodertellesystemet.
Tester kan bare utføres hvis installasjonen er i normal driftsmodus; velg parameter "test" for å utføre testen og trykk ENTER for å starte den. Testprosedyren kan stoppes ved å bytte installasjonen til inspeksjonsmodus.

Test 1: Måling av stoppplass og tid i OPP-retning, DMG UCM-modul i akselerasjon ut av dørsonen


Før du starter testen, flytt den tomme bilen til gulvet der du vil ta målingen.
Under testen vil bilen bevege seg oppover til slutten av dørsonen på gulvet; nå er den tvungne intervensjonen til UCM-modulen aktivert og bilen vil dermed stoppe. Etter at bilen har stoppet, vises avstanden tilbakelagt fra gulvnivået (som sammenlignes med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) og stopptiden siden UCM-aktiveringen. Viktig: stopplengden må beregnes før, med tanke på summen av intervensjonstider (kontroller + stoppenhet). Etter testen må UCM-modulen tilbakestilles ( meny tilbakestilling UCM ).


Test 2: Mål av stopprom og tid i NED-retning, DMG UCM-modul

Før du starter testen, flytt den tomme bilen til gulvet der du vil ta målingen.
Under testen vil bilen bevege seg nedover til slutten av dørsonen på gulvet; nå er den tvungne intervensjonen til UCM-modulen aktivert og bilen vil dermed stoppe. Etter at bilen har stoppet, vises avstanden tilbakelagt fra gulvnivået (som sammenlignes med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) og stopptiden siden UCM-aktiveringen. Viktig: stopplengden må beregnes før, med tanke på summen av intervensjonstider (kontroller + stoppenhet). Etter testen må UCM-modulen tilbakestilles ( meny tilbakestilling UCM ).


Test 3: Mål av stoppplass og tid i OPP-retning ved nominell hastighet


Før du starter testen, flytt den tomme heisvognen til første etasje.
Under testen vil heisvognen bevege seg oppover til nest siste etasje (AGH for installasjoner med to stopp); nå stopper heisvognen. Etter at heisvognen er stoppet, vises avstanden tilbakelagt fra nest siste etasje og stoppnivå og stopptid.


Test 4: Mål av stoppplass og tid i NED-retning ved nominell hastighet


Før du starter testen, flytt den fullastede heisvognen til toppetasjen.
Under testen vil heisvognen bevege seg nedover opp til første etasje (AGB for to stopp installasjoner); nå stopper heisvognen. Etter at heisvognen er stoppet, vises avstanden tilbakelagt fra første etasje og stoppnivå og stopptid.


Test 5: Ny nivelleringsprøve med for høy heisvogn (EN 81 pkt. 14.2.1.2)


Før du starter testen, flytt heisstolen til gulvet der du ønsker å ta målingen.
Under testen vil heisvognen bevege seg oppover til re-nivelleringsfunksjonen er aktivert; nå er heisvognen nivellert på nytt. Etter at heisvognen har stoppet, vises avstanden som re-nivelleringen starter og inngrepstiden. Vi anbefaler å utføre testen i hver etasje for å kontrollere riktig installasjon av utjevningssensorene.


Test 6: Re-nivelleringstest med for lav heisvogn (EN 81 pkt. 14.2.1.2)


Før du starter testen, flytt heisstolen til gulvet der du ønsker å ta målingen.
Under testen vil heisstolen bevege seg nedover til re-nivelleringsfunksjonen er aktivert; nå er heisvognen nivellert på nytt. Etter at heisvognen har stoppet, vises avstanden som re-nivelleringen starter og inngrepstiden. Vi anbefaler å utføre testen i hver etasje for å kontrollere riktig installasjon av utjevningssensorene.

Test 7: Endelig endebrytertest (EN 81 pkt. 10.5)


Før du starter testen, flytt heisstolen til bakke- eller toppetasjen.
Under testen vil heisstolen bevege seg mot sjaktenden til sikkerhetskjeden åpner seg (eller inntil FCO-inngangen oppdages). Etter at heiskabinen har stoppet, vises avstanden mellom intervensjonsetasjen og grensebryterinngrepet og status for FCO-inngang (INGEN kontakt for registrering av grensebryterinngrepet). Heisvognen kan flyttes forbi grensebryteren gjennom inspeksjonskontrollpanelet i maskinrommet (i inspeksjonsmodus er bevegelsen utover topp- og bunnetasjen deaktivert) for å sette heisvognen eller motvekten på støtdemperne og utføre tauet glideprøve. Flytt heiskabinen ut av grensebryterområdet og sett installasjonen i normal driftsmodus (hvis den andre NO-kontakten til FCO-inngangen er tilkoblet, må du tilbakestille FCO i menyen "Feil" ).


Test 8: Test av motordriftstid (EN 81 punkt 12.10)


Før du starter testen, flytt heisstolen til bakke- eller toppetasjen.
Under testen vil heisstolen bevege seg mot motsatt ytterste etasje med nullhastighet. Etter 5 sekunder vil opp/ned kjøretidsfeilen oppdages (sjekk i menyen "Feil" ). Fjern alle feil for å sette installasjonen i normal driftsmodus igjen.


Test 9: Systembalanseringstest


Før du starter testen, plasser førerhuset i første etasje med vekten som er egnet for å balansere selve systemet (vanligvis 50 % av maksimal belastning). Under testen vil kabinen starte i retning av høyeste etasje og den absorberte strømmen i midten av sjakten vil vises. Hytta vil da flytte til nederste etasje, og igjen vise den absorberte strømmen midt på sjakten. Verdiene vil også bli bevart etter slutten av testen for evalueringsformål.


Test 10: ELGO UCM i OPP-retning (ELGO-CP)


Før du starter, sett den tomme heisvognen til gulvet der du ønsker å utføre testen (unntatt toppetasjen).
Under testen starter heisen i OPP retning opp til slutten av dørsonen; på dette tidspunktet vil ELGO gi en feil (Feil ELGO Cod. 24) og stoppe heiskabinen (OC kontakt åpen) og på displayet vises plass og tid for systeminngrep (skal sammenlignes med Eelevator N81 punkt 9.11.5).
VIKTIG: mellomrom må beregnes før som en sum av intervensjonstider (kontroller, stoppanordning)
Etter test er det nødvendig med en tilbakestilling av feil (menyfeil , tilbakestilling ) for å sette ELGO LIMAX33-CP i normal driftsmodus.

Test 11: ELGO UCM i retning NED (ELGO-CP)


Før du starter, sett den tomme heisvognen til etasjen der du ønsker å utføre testen (unntatt nederste etasje).
Under testen starter heisen i retning NED opp til slutten av dørsonen; på dette tidspunktet vil ELGO gi en feil (Feil ELGO Cod. 24) og stoppe heiskabinen (OC kontakt åpen) og på displayet vises plass og tid for systeminngrep (skal sammenlignes med EN81 punkt 9.11.5).
VIKTIG: mellomrom må beregnes før som en sum av intervensjonstider (kontroller, stoppanordning)
Etter test er det nødvendig med en tilbakestilling av feil (Meny Fault, Reset) for å sette ELGO LIMAX33-CP i normal driftsmodus.


Test 12: OSG og sikkerhetsutstyr test (ELGO-CP + eSGC)


Før du starter, sett heisvognen til øverste eller nederste etasje.
Under testen starter heisen i høy hastighet og OSG+eSGC vil åpne ved nominell hastighet (Fault ELGO Cod. 9) og stoppe heisstolen.
Etter test er det nødvendig med en tilbakestilling av feil (menyfeil , tilbakestilling ) for å sette ELGO LIMAX33-CP i normal driftsmodus.


Test 13: ETSL-systemintervensjon i OPP-retning (ELGO-CP)


Valgfri funksjon. I normal tilstand beskyttelse åpen OC-kontakt hvis kabinens hastighet er for høy under OPP-retningsturen (risiko for motvekt på bufferne).
Under testen vurderer ELGO midten av skaftet som om det var det øvre referansepunktet.
Før du starter testen, plasser den tomme hytta i første etasje (laveste etasje) uten belastning for å simulere de verste forholdene. Under testen starter hytta mot høyeste etasje. Før midtpunktet på heissjakten vil ELGO åpne OC-sikkerhetskontakten (Feil ELGO Cod. 16) og heisstolen vil stoppe for bremseinngrep før den når halvromsposisjonen (antatt som den simulerte bufferposisjonen).
Intervensjonstiden (fra åpningen av OC-kontakten) og avstanden fra midtpunktet av heissjakten (sikkerhetsmargin med buffere) vises.


Test 14: ETSL-systemintervensjon i NED -retning (ELGO-CP)


Valgfri funksjon. I normal tilstand beskyttelse åpen OC-kontakt hvis kabinens hastighet er for høy under OPP-retningsturen (risiko for kabin på bufferne).
Under testen vurderer ELGO midten av skaftet som om det var det nedre referansepunktet.
Før du starter testen, plasser hytta i toppetasjen med en fullastet heis for å simulere de verste forholdene. Under testen starter hytta mot nederste etasje. Før midtpunktet på heissjakten vil ELGO åpne OC-sikkerhetskontakten (Feil ELGO Cod. 16) og heisstolen vil stoppe for bremseinngrep før den når halvromsposisjonen (antatt som den simulerte bufferposisjonen).
Intervensjonstiden (fra åpningen av OC-kontakten) og avstanden fra midtpunktet av heissjakten (sikkerhetsmargin med buffere) vises.


Test 15: Test for redusert hodesikkerhet (EN 81-21 – ELGO-CP+eSGC)


Test for redusert hode og beskyttelsessystem basert på ELGO+eSGC.
Beskyttelsesinngrep er etter en sjaktadgang, i punktet gitt av avstanden TRIPS (Monitor Encoder) fra øvre referanseposisjon (motvekt på bufferen).
Under testen gis ELGO intervensjon også med løft i normal modus, uten simulering av sjakttilgang. Før testen starter, sett heisen under inngrepspunktet.
Under testen starter heisvognen i retning OPP (til øverste etasje). Når heisvognen når intervensjonspunktet, vil ELGO åpne OC-kontakten og slå av eSGC-utgangen og stoppe heiskabinen (Feil ELGO Kod. 4).
Etter test er det nødvendig med en tilbakestilling av feil (Meny Fault, Reset) for å sette ELGO LIMAX33-CP i normal driftsmodus.

Test 16: Redusert gropsikkerhetstest (EN 81-21 – ELGO-CP+eSGC)


Test for redusert grop og beskyttelsessystem basert på ELGO+eSGC.
Beskyttelsesinngrep er etter en sjaktadkomst, i punktet gitt av avstanden TRIPD (Monitor Encoder) fra den nedre referanseposisjonen (kabinett på bufferen).
Under testen gis ELGO intervensjon også med løft i normal modus, uten simulering av sjakttilgang.
Før testen starter, sett heisen over inngrepspunktet.
Under testen starter heisvognen i retning NED (til nederste etasje). Når heisvognen når intervensjonspunktet, vil ELGO åpne OC-kontakten og slå av eSGC-utgangen og stoppe heiskabinen (Feil ELGO Kod. 5).
Etter test er det nødvendig med en tilbakestilling av feil (menyfeil , tilbakestilling ) for å sette ELGO LIMAX33-CP i normal driftsmodus.


Test 17: OC-sikkerhetskontakttest (EL G O-CP)


Kun for installasjon med ELGO-CP.
Test sjekker om sikkerhetskontakten OC inne i ELGO fungerer som den skal: kontakten åpner i 0,5 sek. (du kan sjekke sikkerhetskjeden åpen fra SE3-punkt).
Testen utføres automatisk én gang om dagen.
Det er ingen ytterligere operasjon nødvendig etter testen (løften er i normal service).


Test 18: Deaktiver dør


Test for midlertidig deaktiverende døråpnere.
Test er nyttig hvis tekniker trenger å gjøre en test med heis i normal modus, men uten risiko for at noen brukere kan gå inn i heisstolen.
Det er mulig å programmere en tid på 1/5/10/30/60 minutter.
Tidspunktet gjelder også dersom Lift skal settes i inspeksjon / Normal igjen.
Ved slutten av timeren kommer heisen tilbake i normal modus.


Test 19: Black out-simulering


Kun for installasjon med full nødmulighet. Løfteferdigheten er den samme du har når strømforsyningen går av, så den gjør en automatisk nødsituasjon når bilen flyttes til gulvet og åpner døren.


Test 20: Telefonsamtale for simulering av lavt batterinivå


Kontrolleren sender kommando til DMCPIT (utgang ALARM Enable) som om batterinivået var feil for et nødanrop. Dette signalet må kobles til telefonens inngang for nødanrop.


Test 21: Simulering av systemavslutningsbehov (kun ELGO- eller VVVF-system)


Systemet simulerer en lang periode uten noen nedstengning.
- Ved første kjøring simulerer systemet en innkobling utover 9 måneder (270 dager), som en effekt av dette vises bare informasjonsfeilen "1 = Reset Cod 9". I feilmenyen vises DAY COUNTER = 270. Heisen fortsetter å kjøre regelmessig.
- Ved andre kjøring simulerer systemet en innkobling over 12 måneder (365 dager), som en effekt av blokkeringsfeilen "1 = Reset Cod 12". Heisen stopper i etasjen uten å kunne ta flere anrop. I feilmenyen vises DAY COUNTER = 365. For å gå tilbake til normal drift må hovedstrømbryteren slås av og deretter på igjen.


Test 22: Integrert veiekalibreringsprosedyre (kun VVVF-system)


Testen må gjentas to ganger, første gang for full belastning (100 %), andre gang (110 %) for måling av overbelastning.
Før du starter testen, må du plassere kabinen i første etasje eller i toppetasjen.
Velg i rekkefølge:
- Test 22 - 100 %: Sett inn FULL LAST i kabinen. Når du bekrefter testen, vil heisen automatisk starte fra hver etasje i begge retninger. Under testen vil ikke dørene være aktivert for å holde konstant belastning i kabinen. Testen avsluttes når kabinen kommer tilbake til startetasjen og dørene åpnes. På Playpad'en vises "End reg.".
- Test 22 - 110%: Legg inn i bilen 10 % av lasten med et minimum på 75 kg. Når du bekrefter kabinen, lukk døren (uten å bevege deg fra gulvet), og overbelastningen aktiveres (og døren åpnes). På Playpad'en vises "End reg.".

Etter kalibreringsprosedyren, kontroller statusen til parameteren "Integrated Load Weighing" i menyen.

Merk følgende:
Kalibreringsprosedyre Må gjentas i tilfelle endring i kabinen (paneler, gulv, COP-bytte etc.) eller på motvekten (løftbalansering).

Test 23: Måling av stoppplass og tid i OPP-retning ved nominell hastighet med sikkerhetsutstyr (kun OSG A3)

Før du starter testen, flytt den tomme bilen til første etasje.
Under testen vil bilen bevege seg oppover og etter å ha nådd den nominelle hastigheten, så snart bilen når første etasje (AGH for installasjoner med to stopp), fjerner kontrolleren OSGs A3-stift som forårsaker stopp av heisen. Etter at bilen har blitt stoppet, vises avstanden tilbakelagt fra nest siste etasje og stoppnivå og stopptid. For kun å kontrollere sikkerhetsutstyret som et låsesystem, hold bremsene aktivert ved å betjene kontaktorene manuelt når heisen startes.

Test 24: Måling av stoppplass og tid i NED-retning ved nominell hastighet med sikkerhetsutstyr (kun OSG A3)

Før du starter testen, flytt den fullastede bilen til toppetasjen.
Under testen vil bilen bevege seg nedover og etter å ha nådd den nominelle hastigheten, så snart bilen når første etasje (AGB for installasjoner med to stopp), fjerner kontrolleren OSGs A3-stift som forårsaker stopp av heisen. Etter at bilen har blitt stoppet, vises avstanden tilbakelagt fra nest siste etasje og stoppnivå og stopptid. For kun å kontrollere sikkerhetsutstyret som et låsesystem, hold bremsene aktivert ved å betjene kontaktorene manuelt når heisen startes.

Test 25: Måling av stoppområde og -tid for sikkerhetsutstyr (ELGO-CP + eSGC + OSG-A3)

Testen kan utføres i begge retninger. Testen vil stoppe kabinen i neste etasje (innenfor dørsonen) for å hjelpe kabinens laste/losseoperasjoner med å frigjøre sikkerhetsutstyret.
Ved heis med to stopp (eller ved kabin nær enden av sjakten) vil kabinen stoppes ved aktivering av AGB/AGH.

Oppadgående test (toveis sikkerhetsutstyr): Før du starter, plasser den tomme vognen i den etasjen der du vil utføre testen (må være minst to etasjer over kabinen, ellers vil kabinen stoppe på AGH). Etter at du har valgt test, er det nødvendig å stille inn testhastigheten (10 % ↔ 100 % av nominell hastighet) basert på systemets egenskaper for å unngå skader på kabinkonstruksjonen.
Vri PME-knappen på INSPECTION.
Hold OSG-tasten i "SET"-posisjon under hele testen.

Trykk på knappen ↑ under hele testen.
Heisen beveger seg i oppadgående retning opp til neste dørsone, der strømmen til A3-stiften fjernes, noe som fører til at det mekaniske sikkerhetsgiret stopper.
Etter at kabinen har stoppet, vises avstanden som er tilbakelagt fra gulvnivå sammen med stopptiden.

Etter testen slipper du knappen , slipper OSG-nøkkelen og beveger heisen i nedadgående retning for å frigjøre sikkerhetsgiret (det kan være nødvendig å legge litt last i kabinen for å lette frigjøringen).
Nedadgående test: Før du starter, sett bilen på gulvet der du ønsker å utføre testen (må være minst to etasjer under kabinen, ellers vil kabinen stoppe på AGB). Sett full last inne i kabinen (eller mer enn full last hvis testen krever det). Etter at du har valgt test, er det nødvendig å stille inn testhastigheten (10 % ↔ 100 % av nominell hastighet) basert på systemets egenskaper for å unngå skader på kabinkonstruksjonen.
Vri PME-knappen på INSPECTION.
Hold OSG-tasten i "SET"-posisjon under hele testen.

Trykk på knappen ↓ under hele testen.
Heisen beveger seg i nedadgående retning opp til neste dørsone, der strømmen til A3-pinnen fjernes, noe som fører til at det mekaniske sikkerhetsgiret stopper.
Etter at kabinen har stoppet, vises avstanden som er tilbakelagt fra gulvnivå, sammen med stopptiden.

Etter testen slipper du knappen ↓, slipper OSG-nøkkelen og beveger heisen i oppadgående retning for å frigjøre sikkerhetsgiret (det kan være nødvendig å fjerne noe av lasten fra kabinen for å lette frigjøringen).

Test 26: UCM-måling av stoppested og -tid (ELGO-CP + eSGC + OSG-A3)

Testen kan utføres i begge retninger. Testen stopper kabinen så snart kabinen går ut av dørsonen.


Oppadgående test: Før du starter, plasser den tomme kabinen i den etasjen der du vil utføre testen (ikke utfør testen i øverste etasje).
Etter at du har valgt test, aktiveres dørens sikkerhetsbypass for hele testens varighet.
Vri PME-knappen på INSPECTION.
Hold OSG-tasten i "SET"-posisjon for hele testens varighet.

Trykk på knappen ↑ for hele testens varighet.
Heisen beveger seg i oppadgående retning til enden av dørsonen, der LIMAX33-CP's UCM-krets fjerner strømmen fra A3-pinnen slik at det mekaniske sikkerhetsgiret stopper.
Etter at kabinen har stoppet, vises avstanden som er tilbakelagt fra gulvnivå (å sammenligne med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) og stopptiden siden UCM-aktiveringen.

Etter testen må du slippe knappen ↑, frigjøre OSG-nøkkelen og bevege heisen i nedadgående retning for å frigjøre sikkerhetsgiret (det kan være nødvendig å legge inn litt last i kabinen for å lette frigjøringen). Etter testen er det nødvendig å tilbakestille feilen (Menu Fault, Reset) for å sette ELGO LIMAX33-CP i normal driftsmodus.


Nedadgående test: Før du starter, setter du bilen på gulvet der du vil utføre testen (ikke utfør testen i nederste etasje).
Sett full last i bilen (eller mer enn full last hvis testen krever det). Etter at du har valgt test, aktiveres dørens sikkerhetsbypass under hele testens varighet.
Vri PME-knappen på INSPECTION.
Hold OSG-nøkkelen i "SET"-posisjon under hele testens varighet.

Trykk på knappen ↓ under hele testens varighet.
Heisen beveger seg nedover til enden av dørsonen, der LIMAX33-CPs UCM-krets bryter strømmen til A3-pinnen slik at det mekaniske sikkerhetsgiret stopper.
Etter at kabinen har stoppet, vises avstanden som er tilbakelagt fra gulvnivå (som skal sammenlignes med punkt 5.6.7.5 i EN81-20) og stopptiden siden UCM-aktiveringen.

Etter testen slippes knappen ↓, OSG-nøkkelen slippes og heisen beveges oppover for å frigjøre sikkerhetsgiret (det kan være nødvendig å fjerne noe last fra kabinen for å lette frigjøringen). Etter testen er det nødvendig å tilbakestille feilen (Menu Fault, Reset) for å sette ELGO LIMAX33-CP i normal driftsmodus.

Oppdatert 16. februar 2024

Var denne artikkelen til hjelp?

relaterte artikler