1. Home
 2. Elektriske systemer
 3. Pitagora 4,0
 4. Pitagora 4.0 - Brandvæsenets drift

Pitagora 4.0 - Brandvæsenets drift


Systemet har følgende indgange til brandmændenes operationer:

 • POM-indgang (gulvtast): lukker mod GND (NC / NO) I = 5mA
 • CPOM-indgang (elevatornøgle): lukker mod GND (NC / NO) I = 5mA

Referencestandarder

EN81-72:2015 - Brandmandselevator (Europa)

EN 81-72-standarden fastsætter sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer med særlig henvisning til brandslukningselevatorer.
- Standarden gælder for alle nye installationer i nye bygninger.
- Brandslukningselevatoren er en elevator til normal brug med nogle særlige krav til brug for brandmænd i tilfælde af brand.

D.M. 15/09/05 - Redningslift (kun for Italien)

Redningselevatoren kan kun anvendes til transport af udstyr og evakuering af personer, og er derfor ikke en elevator i normal drift.
Den har kun manuelle døre i elevatorkabinen og på etagerne.
Elevatorkabinens dør skal have en eller flere skydefløje.
Hydraulisk drift er ikke tilladt.

EN81-73

Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer. Særlige anvendelser for person- og vareelevatorer Opførsel af elevatorer i tilfælde af brand

Brandmændenes indsats

Fase 1

Brandmænd nøglekontakten til "1"

 • Alle eksisterende opkald til biler/gulve er annulleret.
 • Opkaldsknapper og lysbarrierer er deaktiveret (undtagen Alarm og Dør åben).
 • Bil prioriteret tilbagekaldelse til brandvæsenets adgangsniveau og parkering med åben dør.
 • Interphone-kommunikationssystemet er aktiveret.
 • Belysning af skakt og maskinrum aktiveret.

Fase 2

Brandmænd i bilen

 • Prioritetstilstand: kun ét opkald ad gangen, og ethvert nyt opkald annullerer det foregående.
 • Når bilen står stille ved landingsstedet, kan dørene åbnes ved at lægge et konstant tryk på knappen Door Open (Døråbning).
  Hvis trykket slippes, før dørene er helt åbne, lukkes dørene automatisk igen.
 • Bilen skal bringes tilbage til brandvognsniveau ved at sætte brandmandsafbryderen på "0" og (inden for 5 sek.) tilbage på "1".

Elevatorvogn

Elevatorkabine brandmandsnøglekontakt (hvis den er til stede), der er slået til "1", gør det muligt at starte elevatorkabinen i fase 2, og slået til "0" holder elevatorkabinen parkeret med åbne døre.

For at vende elevatoren tilbage til normal drift skal alle brandmændenes nøglekontakter sættes tilbage til "0", og elevatorstolen skal tilbage til brandvæsenets adgangsniveau.

Programmeringsprocedure for brandoperation

Ledninger

Indgang POM
Indgang placeret på skrueterminal
A) POM
Indgang FIREMAN
Indgang placeret på DMCPIT-tavlen i kabinen
B) Brandmand (CPOM på diagnose)
Input Fire- og input FF-taster
Input placeret på BDU
C) FF-taster (POM på diagnostisk I/O-status eller tast 4 på BDU-diagnostik)

D) Brand (Brand på diagnostik)

Brandmænd manøvrer

Her kan du indstille parametrene for brandslukningsoperationer i henhold til 6 forskellige tilfælde.

Case 1 - En nøgle til en brandmand (på evakueringsetage)
Med disse indstillinger, når brandmandsnøglen på brandmandsetagen er blevet aktiveret (input FF-nøgler), kører elevatoren til den programmerede etage, åbner dørene og slukker for etagebetjeningspanelerne (FASE 1); Kabinebetjeningspanelet forbliver i drift. Driften slutter, når elevatoren ankommer til den programmerede etage, og brandmandstasten er drejet til 'off' tilstand.

Gå ind i menuen "SPECIAL FUNCTIONS", undermenuen "FIREFIGHTERS", og indstil:
- Den etage, hvor brandmandsnøglen er placeret
- Adgangen (hvis der er flere døre)
- Standby-tilstanden for nøglekontaktens kontakt (NO eller NC); i tilfælde af NC-kontakt skal FIREMAN-indgangen i DMCPIT shuntes.
- Betjeningen EN 81-72 (a)
Tilfælde 2 - To brandmænd taster kontakterne (på gulvet og i elevatorkabinen)
Ved hjælp af disse indstillinger, og når brandmandsnøglen på brandmandsetagen er blevet aktiveret, vil elevatoren køre til den programmerede etage (FASE 1), åbne dørene og slukke for etagebetjeningspanelerne. Kabinens betjeningspanel forbliver i drift, men først efter at brandmandsnøglen i Kabinen (input FIREMAN) er blevet tændt. Driften afsluttes, når elevatoren ankommer til den programmerede etage, og brandmandsnøglerne er slået fra.

Gå ind i menuen "SPECIAL FUNCTIONS", undermenuen "FIREFIGHTERS", og indstil:
- Den etage, hvor brandmandsnøglen er placeret
- Adgangen (hvis der er flere døre)
- Nøglekontakternes standby-tilstand (NO eller NC)
- Driften DA 81-72 (b)
Case 3 - Ekstern brandkontakt med kun én kontakt og én brandmandsnøgle (på gulvet)
Aktiveringen af denne indgang starter FASE 1 af operationen (også kaldet evakuering) og tillader ikke elevatorstolskald uden aktivering af brandmændenes nøglekontakt. Med disse indstillinger, og når kontakten er blevet aktiveret af den eksterne brandkontakt, vil elevatoren køre til den programmerede etage, åbne dørene og forblive stoppet (FASE 1). Landingspanelerne er deaktiveret, og elevatorstolens betjeningspanel forbliver i drift, men først efter at brandmandstasten på etagen er tændt (input FF-taster). Genaktivering af elevatoren vil finde sted (ved at bringe elevatoren til den programmerede etage) ved at slukke for nøglen og deaktivere kontakten fra den eksterne brandkontakt.

Gå ind i menuen "SPECIAL FUNCTIONS" undermenuen "FIREFIGHTERS" og indstil:
- Etagen, hvor brandmandsnøglen er placeret
- Adgangen (hvis der er flere døre)
- Standby-tilstanden for nøglekontakten og den eksterne brandkontakt (NO eller NC)
- Funktionen EN 81-72 (a)
- Tilslut ledningerne som angivet i det elektriske diagram: Kontakten fra den eksterne brandkontakt skal tilsluttes indgangen FIREMAN på DMCPIT.
Case 4 - Ekstern brandkontakt med én kontakt og to brandmandsnøgler (på etagen og i elevatorstolen)
Aktivering af denne indgang vil starte FASE 1 af operationen (også kaldet evakuering) og vil ikke tillade opkald til elevatorstolen uden aktivering af brandmandens nøglekontakt i elevatorstolen.
Med disse indstillinger, og når kontakten fra den eksterne brandkontakt ELLER nøglen på etagen er blevet aktiveret, vil elevatoren køre til den programmerede etage, åbne dørene og forblive stoppet (FASE 1). Landingspanelerne er deaktiveret, og elevatorstolens betjeningspanel forbliver i drift, men først efter at brandmandsnøglen i elevatorstolen (input FIREMAN) er blevet tændt. Genaktivering af elevatoren vil finde sted (elevatoren bringes til den programmerede etage) ved at slukke for brandmandstasterne (på etagen og i elevatorstolen) og deaktivere kontakten fra den eksterne brandkontakt.

Gå ind i menuen "SÆRLIGE FUNKTIONER", undermenuen "BRANDMÆND", og indstil:
- Den etage, hvor brandmandstasten er placeret
- Adgangen (hvis der er flere døre)
- Standby-tilstanden for nøglekontakterne og den eksterne brandkontakt (NO eller NC)
- Betjeningen EN 81-72 (b)
- Tilslut ledningerne som angivet i det elektriske diagram:
a) Den eksterne enheds kontakt skal tilsluttes terminalen (POM)
b) Etagens brandmandsnøgle skal tilsluttes BDU'ens indgang

BEMÆRK: Hvis der ikke er nogen BDU'er, skal indgangene tilsluttes POM'ens indgang (i serie for NC-kontakter, parallelt for NO-kontakter).
Case 5 - DM 15/09/2005 nødelevator: Ekstern branddetekteringsenhed med en enkelt kontakt, brandnøgler på hver etage og i kabinen.
Kunden skal gå ind i menuen "SPECIAL FUNCTIONS", undermenuen "FIREFIGHTERS", og indstille:
- Brandmændenes adgangsetage
- Adgang (hvis der er flere porte)
- Nøglekontakternes standby-tilstand (nøgler er valgfrie) (NO eller NC)
- Manøvren DM 15/09/2005 (IT)

Med disse indstillinger, når indgangen dedikeret til branddetektering (POM-indgang) er blevet aktiveret, vil alle opkald blive annulleret, etage- og kabine-trykknappanelerne vil blive deaktiveret, og elevatoren vil køre til den planlagte etage (FASE 1). Senere vil det være muligt
- Med etagens brandnøgle: foretage et opkald til en hvilken som helst etage ved at dreje nøglen i position 1 (kun hvis nøglen i kabinen ikke er aktiv), eller
- Med nøglen i kabinen: bruge kabinen af brandvæsenet (eller autoriseret personale) kun efter at have drejet nøglen i position 1 (FIREMAN-indgang).

Opkaldene fra etagen kan gentages, selv efter at have brugt kabinen og "frigjort" den (kabinenøgle i position 0). Manøvren afsluttes, når elevatoren returneres til brandmændenes adgangsniveau, og alle skilte rapporteres i standby-tilstand (åben eller lukket efter behov).
FASE 1 kan også startes ved at aktivere en af etagenøglerne (kabinen vil opføre sig på samme måde som evakueringsFASE, men køre til den etage, hvor nøglen blev drejet).
Hvis nøglen betjenes direkte i kabinen, er evakueringsFASE udelukket (elevator i brandmandsmanøvre under brandmændenes kontrol).
Case 6 - Nødelevator
Denne situation gentager tilfælde 5 med tilføjelse af genkaldelsestaster.
Genkaldelsestasterne skal genkalde elevatoren til den etage, hvor manøvren aktiveres.
Der skal være en automatisk genkaldelsesanordning til brandmandsetagen, hvis elevatoren stopper i mere end to minutter på en anden etage end brandmændenes adgangsetage, og elevatoren må ikke være under brandmændenes kontrol.
Der forventes ikke nødvendigvis automatisk aktivering.

Evakuering i henhold til EN 81-73

Case 1 - Kun én ekstern brandkontakt til branddetektering (evakuering)
Gå ind i menuen "SPECIAL FUNCTIONS" undermenuen "FIREFIGHTERS" og indstil:
- Den etage, hvor elevatoren skal køre hen i tilfælde af direkte aktivering af kontakten fra den eksterne brandkontakt
- Adgangen (hvis der er flere døre)
- Standby-tilstanden for kontakten på den eksterne brandkontakt (NO eller NC). Hvis der er programmerede kontakter af NC-typen, skal indgangen FIREMAN på DMCPIT shuntes
- Betjeningen EN 81-72 (b)

Tilslut kontakten til controllerens POM-indgang.
Ved hjælp af disse indstillinger, og når kontakten er aktiveret af den eksterne brandkontakt, kører elevatoren til den programmerede etage, åbner dørene og forbliver stoppet (FASE 1). Landingspanelerne og kabinens betjeningspanel er deaktiveret. Genaktivering af elevatoren sker ved deaktivering af kontakten fra den eksterne brandkontakt.
Case 2 - Ekstern brandkontakt og elevatorlift alternative evakueringsetager
Gå ind i menuen "SÆRLIGE FUNKTIONER", undermenuen "BRANDMÆND", og indstil:
- Den første evakueringsetage
- Adgangen (hvis der er flere døre)
- Nøglekontakternes standby-tilstand (nøgler er valgfri) (NO eller NC)
- Funktionen EN 81-73
- Yderligere evakueringsetager (op til tre forskellige) i prioriteret rækkefølge
- Tilslut ledningerne som angivet i det elektriske diagram: sensorens kontakter skal tilsluttes BDU'ens indgang FIRE-GND. (I tilfælde af LOP'er skal der bruges et 16IO-udvidelseskort i controlleren). I tilfælde af etager, der ikke styres af kontrolenheden, skal de tilsvarende indgange shuntes (hvis brandsensorerne er programmeret med NC-kontakt).

Aktivering af et af signalerne:
- POM-nøgle (valgfri kontakt)
- BRAND (på en af BDU'erne)

starter FASE 1 af operationen (også kaldet evakuering) og tillader ikke bilopkald uden aktivering af brandmandens nøglekontakt i bilen. Evakueringsetagen kan være forskellig i henhold til reglen:
- Hvis FIRE på hovedetagen ikke er aktiv => evakuering til hovedetagen
- Ellers, hvis FIRE på hovedetagen er aktiv => evakuering til alternativ etage (den første med FIRE ikke aktiv)

I tilfælde af flere FIRE-indgange, der er aktive på alle alternative etager, vil det være hovedevakueringsetagen, der bruges.
Under evakueringen til en etage (når elevatorstolen bevæger sig), hvis den tilsvarende indgang har BRAND aktiv, vil destinationsetagen blive ændret efter de samme regler.

Elevatoren stopper ved evakueringsetager med åben dør (det kan være muligt at indstille lukket parkering).
Elevatoren vender tilbage til normal tilstand, når de eksterne signaler (BRAND og valgfri POM/FIREMAN) vender tilbage til inaktiv status.

Opdateret den 16. februar 2024
Var denne artikel nyttig?

Relaterede artikler