Pitagora 4.0 – Skaft


Sjakttilgang

For systemer med kodertelling er det mulig å aktivere tilgangsprosedyren i sjakten uten at systemet stoppes på grunn av avbrudd i sikkerhetskjeden (åpning av landingsdørene). Det er også nyttig ved installasjon av EN81-1.

Med heisen i normal drift:

 • Hold dørene åpne ved å holde døren BRA- eller BRB-knappen inne
 • På heisstolens kontrollpanel trykker du på gjeldende etasjeknapp 3 ganger.
 • Panelet vil avgi en kontinuerlig lyd for å varsle om aktivering av prosedyren som midlertidig ekskluderer alle anrop. (prosedyre kan slettes ved å trykke på døren åpne-knappen igjen)
 • Utgang fra hytta;
 • Kontrolleren lukker dørene og flytter løfteren 2 meter ned med nedbremsing og standard stopp. Teknikeren kan åpne dørene og enkelt få tilgang til førerhusets tak. Hvis hytta ikke har nok plass til å gå ned, beveger den seg 2,5 meter oppover (groptilgang og/eller kontroll av hyttebunnen).
 • Hvis du ikke går inn i brønnen, forblir kabinen stasjonær i denne tilstanden i maksimalt 10 sekunder før den går tilbake til normal tjeneste (nye anrop er ikke tilgjengelig i denne tiden).

Tilgang til sjakten for systemer som er i samsvar med EN81-20 / EN81-21 standarden krever at det, etter en tilgang og påfølgende utgang fra heissjakten av en autorisert person, er en tilbakestillingsprosedyre som utelukker retur til automatisk drift av heisen . Nedenfor er instruksjonene for å gå inn og ut av akselen for 81-20 eller 81-21 systemer.

EN81-20 konfigurasjon

Parameter: Se Akselbeskyttelse .

Tilgang til gropen

Registreres ved å betjene pitstop-bryteren eller ved å slå på pit-kontrollpanelet til 'inspeksjon'. (begge forhold åpner sikkerhetskjeden på punkt SE1).

Denne tilstanden aktiverer Fault RSP (kode 20) og forhindrer bevegelse av heisstolen i normal drift (Bevegelse er nå kun mulig i inspeksjonsmodus).

Etter slutten av inspeksjonsmanøveren må personellet:

 • Sett velgerbryteren og eventuelle STOPP-knapper tilbake til "Normal" og gå ut av løfteakselen.
 • Lukk landingsdørene (sjekk sikkerhetskjeden) og utfør tilbakestillingen ved å bruke en av følgende metoder:
  • Fra laveste etasje med tre hurtigåpning / lukking av utløsernøkkelen eller.
  • Fra panelet med tre raske knappetrykk
  • Fra PlayPad med spesifikk tilbakestilling (RSP reset).

Karakteristikker for hjelpekontakten på døren(e) i nederste etasje:

 • Monostabil NC-kontakt (åpnes ikke ved normal portdrift).

Hjelpekontakten er elektrisk koblet til BDUens dørinngang eller til terminalen (skruen) på kontrolleren på E511-inngangen (NC-kontakter i serie når det er flere akseladgangsdører, f.eks. Pit Access Hatch).

Ingen tilgang til biltaket

Det kreves ingen kontroll for tilgang til hyttetaket.

EN81-21 Montering med dørs bistabile kontakter

Overhøyde og redusert grop (Samsvar med artikkel 2.2 i vedlegg 1 til EU-direktiv 95/16/EF)

I systemer der minimumskravene i toppen og bunnen av skaftet ikke kan garanteres, i henhold til kravene i forskriften EN 81, må det gjøres spesielle endringer på systemet og kontrolleren for å unngå risikoen for skade på arbeidere utføre vedlikeholdsarbeid i sjakten.

Følgende er et relevant avsnitt fra forskriften:

«Heisen skal være konstruert og produsert for å hindre klemfare når heisstolen står i en ekstrem posisjon. For å oppnå dette må det skaffes et frirom eller tilfluktssted utenfor ytterstillingene. I unntakstilfeller, som gir medlemsstatene mulighet til å gi forhåndsgodkjenning, særlig i eksisterende bygninger, kan imidlertid vedkommende myndigheter tilby andre hensiktsmessige midler for å unngå denne risikoen, dersom den tidligere løsningen er umulig å oppnå."

Heisens regulator er i stand til automatisk å styre åpningskontrollen til gulvdørene i systemer med begrenset plass i ytterpunktene på sjakten. Som angitt skjematisk i illustrasjonen nedenfor, må kontrolleren være utstyrt med en kontrollkrets på toppen/bunnen av sjakten slik at når vedlikeholdsarbeideren åpner landingsdøren for å få tilgang til sjakten, kobles en kontakt til den dedikerte inngangen som gir overvåking av sjaktadgang til heiskontrolleren.

Den spesifikke prosedyren er i henhold til installasjonstypen som beskrevet i følgende avsnitt.

Tilbakestillingsprosedyren er kun mulig hvis bistabile kontakter er åpne, ellers kontrollerer kontrolleren en automatisk tilbakestilling av bistabile kontakter (uten noen tilbakestillingsprosedyre): så kontrolleren gir en RSP-feil (Cod 121) og det er nødvendig å åpne den bistabile kretsen og etter foreta en tilbakestillingsprosedyre.

Redusert hodekonfigurasjon

Parameter: Se Akselbeskyttelse

Tilgang til gropen
Registreres ved å betjene pitstop-bryteren eller ved å slå på pit-kontrollpanelet til 'inspeksjon'.
(begge forhold åpner sikkerhetskjeden på punkt SE1).
 
Denne tilstanden aktiverer Fault RSP (kode 20) og forhindrer bevegelse av heisstolen i normal drift.
Etter slutten av inspeksjonsmanøveren må personellet:
 
• Fjern beskyttelsene (i tilfelle manuelle beskyttelser i PIT), Sett velgerbryteren og eventuelle STOP-knapper tilbake til "Normal" og gå ut av løfteakselen.
• Lukk landingsdørene (sjekk sikkerhetskjeden) og utfør tilbakestillingen ved å bruke en av følgende metoder:
– Fra laveste etasje med tre hurtigåpninger / lukking av utløsernøkkelen.
– Fra panelet med tre raske knappetrykk.
– Fra PlayPad med spesifikk tilbakestilling (RSP reset).
 
Egenskaper for hjelpekontakten på døren(e) til nederste etasje:
• Monostabil NC-kontakt (åpnes ikke ved normal portdrift).
 
Hjelpekontakten er elektrisk koblet til DØRkontaktinngangen til BDU i nederste etasje.


Tilgang på biltaket
Tilgang til sjakten oppdages ved å åpne en kontakt med utløsernøkkelen som aktiverer RSP-feilen (kode 21), og hindrer heisstolen i å bevege seg i normal drift (en kjøring er kun mulig i 'Inspeksjon'-modus). Før du går inn i sjakten til heisen, vent til trafikklyset indikerer sikker tilstand (grønt lys).
Etter slutten av inspeksjonsmanøveren må personellet:
• Fjern beskyttelsene (i tilfelle manuelle beskyttelser), Sett velgerbryteren og eventuelle STOP-knapper tilbake til "Normal" og gå ut av løftebrønnen.
• Lukk landingsdørene (sjekk sikkerhetskjeden) og utfør tilbakestillingen ved å bruke en av følgende metoder:
– Fra gulvet med tre hurtigåpninger / lukking av tilbakestillingsnøkkelen (valgfritt).
– Fra panelet med tre raske knappetrykk.
– Fra PlayPad med spesifikk tilbakestilling (RSP reset).

Tilbakestill feil RSP på løftekontrolleren og foreta spolens tilbakestilling på de bistabile kontaktene på landingene
Hvis kontrolleren oppdager en automatisk kontaktreset (kontakt lukkes før resetprosedyre) gir den igjen en Fault RSP (Cod 121) som en feil på spolens resetkrets.
 
Egenskaper for hjelpekontakten (BERNSTEIN-type) på alle dører unntatt de i nederste etasje:
• Bistabil NC-kontakt (åpnes ikke under normal dørdrift) koblet til en dedikert inngang.
• 230 Vac tilbakestillingsspole.
 
Valgfrie tilbakestillingsnøkler er elektrisk koblet til BDUens DØRkontaktinngang.
Redusert gropkonfigurasjon

Parameter: Se Akselbeskyttelse

Tilgang i gropen
Tilgang til sjakten oppdages ved å åpne en kontakt med utløsernøkkelen som aktiverer RSP-feilen (kode 21), og hindrer heisstolen i å bevege seg i normal drift (en kjøring er kun mulig i 'Inspeksjon'-modus). Før du går inn i sjakten, vent til trafikklyset indikerer sikker tilstand (grønt lys).
Etter slutten av inspeksjonsmanøveren må personellet:
• Fjern beskyttelsene (i tilfelle manuelle beskyttelser), Sett velgerbryteren og eventuelle STOP-knapper tilbake til "Normal" og gå ut av løftebrønnen.
• Lukk landingsdørene (sjekk sikkerhetskjeden) og utfør tilbakestillingen ved å bruke en av følgende metoder:
– Fra gulvet med tre hurtigåpninger / lukking av tilbakestillingsnøkkelen (valgfritt).
– Fra panelet med tre raske knappetrykk
– Fra PlayPad med spesifikk tilbakestilling (RSP reset).

Hvis kontrolleren oppdager en automatisk tilbakestilling av kontakt (kontakt lukkes før tilbakestillingsprosedyre) gir den igjen en feil RSP (Cod 121) som en feil på spolens tilbakestillingskrets.
 
Egenskaper for hjelpekontakten (BERNSTEIN-type) kun i nederste etasje:
• Bistabil NC-kontakt (åpnes ikke ved normal portdrift). koblet til en dedikert inngang.
• 230 Vac tilbakestillingsspole
 
Valgfrie tilbakestillingsnøkler er elektrisk koblet til BDUs DØRkontaktinngang.
 
Tilgang på biltaket
Det kreves ingen kontroll for tilgang til hyttetaket.
Redusert hode- og gropkonfigurasjon

Parameter: Se Akselbeskyttelse

Tilgang i gropen eller tilgang på biltaket
Tilgang til sjakten oppdages ved å åpne en kontakt med utløsernøkkelen som aktiverer RSP-feilen (kode 21), og hindrer heisstolen i å bevege seg i normal drift (en kjøring er kun mulig i 'Inspeksjon'-modus). Før du går inn i heissjakten, vent til trafikklyset indikerer sikker tilstand (grønt lys).
Etter slutten av inspeksjonsmanøveren må personellet:
· Fjern beskyttelsene (i tilfelle manuelle beskyttelser), Sett velgerbryteren og eventuelle STOP-knapper tilbake til "Normal" og gå ut av løftebrønnen.
· Lukk landingsdørene (sjekk sikkerhetskjeden) og utfør tilbakestillingen ved å bruke en av følgende metoder:
– Fra gulvet med tre hurtigåpninger / lukking av tilbakestillingsnøkkelen (valgfritt).
– Fra panelet med tre raske knappetrykk.
– Fra PlayPad med spesifikk tilbakestilling (RSP reset).

Hvis kontrolleren oppdager en automatisk tilbakestilling av kontakt (kontakt lukkes før tilbakestillingsprosedyre) gir den igjen en feil RSP (Cod 121) som en feil på spolens tilbakestillingskrets.
 
Egenskaper for hjelpekontakten (type BERNSTEIN) på alle dører:
· Bistabil NC-kontakt (åpnes ikke ved normal portdrift). koblet til dedikert inngang.
· 230 Vac tilbakestillingsspole
 
Valgfrie tilbakestillingsnøkler er elektrisk koblet til BDUs DØRkontaktinngang.

Montering med dørens monostabile kontakter

Overhøyde og redusert grop (Samsvar med artikkel 2.2 i vedlegg 1 til EU-direktiv 95/16/EF)

Med samme hensyn til forrige kapittel er det mulig å administrere installasjon med monostabile kontakter på landingsdørene for å overvåke sjakttilgangen.

I et tilfelle der monostabile dørkontakter brukes, er det en bistabil krets i kontrolleren. Tilbakestillingsprosedyren er bare mulig hvis den bistabile kretsen er åpen, ellers gir kontrolleren en spesifikk RSP for feil (§ 6): det er nødvendig å åpne den bistabile kretsen og etter å utføre tilbakestillingsprosedyren.

Den spesifikke prosedyren er i henhold til installasjonstype som beskrevet i følgende avsnitt.

Redusert hodekonfigurasjon

Parameter: Se Akselbeskyttelse

Tilgang i gropen
Tilgang til gropen oppdages ved å betjene pit stop-bryteren eller ved å slå på pit-kontrollpanelet til 'Inspeksjon'. (begge forhold åpner sikkerhetskjeden på punkt SE1). Denne tilstanden setter feil RSP (kode 20) ved å forhindre bevegelse av heisstolen i normal drift.
Etter slutten av inspeksjonsmanøveren må personellet:
• Fjern beskyttelsene (i tilfelle manuelle beskyttelser i PIT), Sett velgerbryteren og eventuelle STOP-knapper tilbake til "Normal" og gå ut av heisakselen.
• Lukk landingsdørene (sjekk sikkerhetskjeden) og utfør tilbakestillingen ved å bruke en av følgende metoder:
– Fra laveste etasje med tre hurtigåpninger / lukking av utløsernøkkelen.
– Fra panelet med tre raske knappetrykk.
– Fra PlayPad med spesifikk tilbakestilling (RSP reset).
 
Egenskaper for hjelpekontakten på døren(e) til nederste etasje:
• Monostabil NC-kontakt (åpnes ikke ved normal portdrift).
 
Hjelpekontakten er elektrisk koblet til DØRkontaktinngangen til BDU i nederste etasje.

Tilgang på biltaket
Tilgang til sjakten oppdages ved å åpne en kontakt med utløsernøkkelen som aktiverer RSP-feilen (kode 21), og hindrer heisstolen i å bevege seg i normal drift (en kjøring er kun mulig i 'Inspeksjon'-modus). Før du går inn i heissjakten, vent til trafikklyset indikerer sikker tilstand (grønt lys).
Etter endt manøver skal personellet:
• Fjern beskyttelsene (i tilfelle manuelle beskyttelser), Sett velgerbryteren og eventuelle STOP-knapper tilbake til "Normal" og gå ut av løftebrønnen.
• Lukk landingsdørene (sjekk sikkerhetskjeden) og utfør tilbakestillingen ved å bruke en av følgende metoder:
– Fra gulvet med tre hurtigåpninger / lukking av utløsernøkkelen.
– Fra panelet med tre raske knappetrykk.
– Fra PlayPad med spesifikk tilbakestilling (RSP reset).
 
Egenskaper for hjelpekontakten på alle dører unntatt de i nederste etasje:
• Monostabil NC-kontakt (åpnes ikke ved normal portdrift).
Nøkler er elektrisk koblet i serie til skrueterminalen på kontrolleren.
Redusert gropkonfigurasjon

Parameter: Se Akselbeskyttelse

Tilgang i gropen
Tilgang til sjakten oppdages ved å åpne en kontakt ved hjelp av utløsernøkkelen som aktiverer RSP-feilen (kode 21), og hindrer heisvognen i å bevege seg i normal drift (en kjøring er kun mulig i 'Inspeksjon'-modus) Før du går inn i sjakten, vent til trafikklyset indikerer sikker tilstand (grønt lys).
 
Etter slutten av inspeksjonsmanøveren må personellet:
• Fjern beskyttelsene (i tilfelle manuelle beskyttelser), Sett velgerbryteren og eventuelle STOP-knapper tilbake til "Normal" og gå ut av løftebrønnen.
• Lukk landingsdørene (sjekk sikkerhetskjeden) og utfør tilbakestillingen ved å bruke en av følgende metoder:
– Fra gulvet med tre hurtigåpninger / lukking av utløsernøkkelen.
– Fra panelet med tre raske knappetrykk.
– Fra PlayPad med spesifikk tilbakestilling (RSP reset).
  
Egenskaper for hjelpekontakten på alle dører unntatt de i nederste etasje:
• Monostabil NC-kontakt (åpnes ikke ved normal portdrift).
 
Nøkkelen er elektrisk koblet i serie til skrueterminalen på kontrolleren.
 
Tilgang på biltaket
Det kreves ingen kontroll for tilgang til hyttetaket.
Redusert hode- og gropkonfigurasjon

Parameter: Se Akselbeskyttelse

Tilgang i gropen eller tilgang på biltaket
tilgang til sjakten oppdages ved å åpne en kontakt med utløsernøkkelen som aktiverer RSP-feilen (kode 21), og hindrer heisstolen i å bevege seg i normal drift (en kjøring er kun mulig i 'Inspeksjon'-modus). Før du går inn i heissjakten, vent til trafikklyset indikerer sikker tilstand (grønt lys).
Etter slutten av inspeksjonsmanøveren må personellet:
• Fjern beskyttelsene (i tilfelle manuelle beskyttelser), Sett velgerbryteren og eventuelle STOP-knapper tilbake til "Normal" og gå ut av løftebrønnen.
• Lukk landingsdørene (sjekk sikkerhetskjeden) og utfør tilbakestillingen ved å bruke en av følgende metoder:
– Fra gulvet med tre hurtigåpninger / lukking av utløsernøkkelen.
– Fra panelet med tre raske knappetrykk.
– Fra PlayPad med spesifikk tilbakestilling (RSP reset).
  
Egenskaper for hjelpekontakten på alle dører:
• Monostabil NC-kontakt (åpnes ikke ved normal portdrift).
Nøkkelen er elektrisk koblet i serie til skrueterminalen på kontrolleren.

Heisvogns posisjoneringssystem og stoppnøyaktighet

ELGO LIMAX 33 CP Absolute Encoder tellesystem

ELGO LIMAX 33 CP Absolute Encoder tellesystem
Dimensjoner:
Den absolutte encoderen lar deg bytte ut alle sikkerhetskontaktene inne i heissjakten. Posisjonen til kabinen oppdages takket være en magnetstripe.
Funksjoner:
• Absolutt posisjonsdeteksjon og sikkerhetsfunksjoner:
– Ekstra grensebrytere
– Inspeksjonsgrensebrytere
– Overhastighetsregulator (kombinert med elektronisk sikkerhetsutstyr
– Dørbypass-krets (bevegelse med åpne dører)
– UCM (i tilfelle sertifisert dobbel brems)

• EU-godkjent, SIL3 (TÜV)


Magnetisk teip

Fjern alle magnetene i rommet før du installerer magnetbåndet.

Ikke installer magnetbåndet i nærheten av permanentmagnetmotorer.
Ikke bruk magnetiserte verktøy i nærheten av magnetbåndet.
Ikke bruk sveiseutstyr i nærheten av magnetbåndet.
Respekter beslaget vist på båndet og sørg for at det er i riktig posisjon vist i følgende figur:


A) – Tape berører guiden med den magnetiserte siden.
B) – Tape berører føringen med stålsiden.

LED-signal

LEDBESKRIVELSE
MODUSNormal modusSakte blinkende (1 s)
Modus før igangkjøringRask blinking (0,1 s)
LæringsmodusLyser permanent
FEILIngen feilLED AV
Generisk feilLed PÅ
NødfeilBlinker
TEIPMagnettape ikke oppdagetLed PÅ
eSGCeSGC Kontakt lukkLed PÅ
eSGC-kontakt åpenLED AV
OCOC Kontakt lukkesLed PÅ
OC-kontakt åpenLED AV
SR1SR1 Kontakt lukkesLed PÅ
SR1 kontakt åpenLED AV
SR2SR2 Kontakt lukkesLed PÅ
SR2-kontakt åpenLED AV
KAN FEILStatus KAN åpneLed PÅ
KAN LØPEStatus kan åpnesLED AV


Forklaring av sikkerhetskontakter

Installasjon med redusert hode og/eller redusert PITTilstrekkelig hode- og gropklaring
i henhold til EN81-20 §5.2.5.7 / § 5.2.5.8
Normal modusA) -Toppetasjen
InspeksjonsmodusB) -Nederste etasje
Status for sikkerhetskontakterC1) -Øvre referanseposisjon
Inspeksjon OPP-knappC2) -Nedre referanseposisjon
Inspeksjon NED-knappD1) -Øvre sluttbegrensningsbryter
Endelige grensebrytere Offset UpD2) -Nedre sluttbegrensningsbryter
Endelige grensebrytere Offset DownE1) -Øvre grense for forhåndsutløst stoppsystem
Inspeksjonsgrensebrytere Offset UpE2) -Senk forhåndsutløst stoppsystemgrense
Inspeksjonsgrensebrytere Offset DownF1) -Øvre endebryter for inspeksjon
Forutløst stoppsystem forskyvningF2) -Nedre endebryter for inspeksjon
Forutløst stoppsystem forskyvning ned


For manuell justering av posisjonene til den angitte er mulig fra menyen <Positioning> Monitor Encoder (se tabellen nedenfor).
MerkelappSideBeskrivelse
N_LIM_S7Øvre siste grensebryterforskyvning (forskyvning over toppetasjen)
N_LIM_D7Nedre endegrensebryterforskyvning (forskyvning under bunnetasjen)
I_LIM_S6Øvre grensebryter for inspeksjon (forskyvning under toppetasjen)
I_LIM_D6Nedre inspeksjonsgrensebryter (forskyvning over bunnetasjen)
TURER8Øvre grense for forhåndsutløst stoppsystem (fra øvre referanseposisjon)
TRIPD8Nedre grense for forhåndsutløst stoppsystem (fra nedre referanseposisjon)

TRIPS- og TRIPD-verdier brukes kun hvis ELGO er en del av sikkerhetssystemet for redusert hode og/eller grop (ELGO + eSGC).

Videoopplæring – ELGO Limax 33 CP posisjoneringssystem

DMG Encoder basert tellesystem

DMG Encoder basert tellesystem

A1) - Encoder - gammel modell = 64 pulsnummer
A2) - Encoder - Ny modell = 100 pulsnummer
B1) - Remskive - gammel modell
B2) - Remskive - ny modell
C) – Symboler

DMGs tau og trinse Encoder gir Playboard-kontrolleren et pålitelig, nøyaktig og enkelt å installere heisvognposisjonsdeteksjonssystem. Enkoderen beregner heisvognposisjonen ved å oppdage bevegelsen til tauet som er festet til hytta og sjekker denne informasjonen med referanseposisjoner (oppdaget under den første selvlæringsprosedyren). Hvis tilstede, oppdages og kompenseres avvik i avlesningen ved hver passasje på AGB/AGH-endebrytere og dørsone (ZP)-posisjoner. Faktisk retardasjonsavstand stilles inn av posisjonen til AGB/AGH-endebrytere. Systemnøyaktigheten er 1,2 mm.
Aktiveringen av ZP-dørsonesensorer muliggjør også døråpne-kommandoen.       
I tillegg er det mulig å sette inspeksjonsgrensepunkt (ingen sikkerhetskontakter).


D) – Terminal toppetasje
E) – Etasje N
F) – Etasje 0
H) – Retardasjonsavstand
ZP) – Dørsone
AGB) – Grensebryter for bunnretardasjon eller tilbakestilling
AGH) – Grensebryter for toppretardasjon eller tilbakestilling

Inspeksjonsgrenseposisjon


Normal modusA) -Toppetasjen
InspeksjonsmodusB) -Nederste etasje
Inspeksjon OPP-knappF1) -Øvre endebryter for inspeksjon
Inspeksjon NED-knappF2) -Nedre endebryter for inspeksjon
Inspeksjonsgrenseposisjon OppG1) -Aktiver flytting
Inspeksjonsgrenseposisjon NedG2) -Flytting ikke aktivert

For manual adjustment of the positions of the indicated is possible from menu <Positioning> Monitor Encoder (see table below).
MerkelappSideBeskrivelse
I_LIM_S6Øvre inspeksjonsgrense (forskyvning under toppetasjen)
I_LIM_D6Nedre inspeksjonsgrense (forskyvning over bunnetasjen)

Løftehastighet og retardasjonsavstand

Løftehastighet og retardasjonsavstand
I tabell er vist anbefalte verdier for retardasjonsavstand og akselerasjonstid i henhold til heisens hastighet.

Hastighet [m/s]Retardasjon [mm]Akselerasjonstid [s]
0,69003,0
0,710503,0
0,812003,0
0,913503,0
1,015003,0
1,117503,2
1,220003,3
1,322503,5
1,425003,6
1,527503,7
1,630003,8
1,732503,8
1,835003,9
1,938004,0
2,041004,1
2,142004,2
2,247004,3
2,350004,3
2,453004,4
2,556004,5
2,659504,6
2,763004,7
2,866504,8
2,970004,8
3,073504,9
3,177005,0
3,280505,1
3,385005,2
3,490005,3
3,595005,4
3,6100005,6
3,7105005,7
3,8110005,8
3,9115005,9
4,0120006,0

Akselbeskyttelse

Tabellen nedenfor viser hvordan du stiller inn akselbeskyttelsesparameteren i henhold til systemet
Parameteren aktiverer to forskjellige funksjoner:
• Sjekke jumpere på dørkontakter (SCS-feil)
• Uautorisert tilgangskontroll i kupeen (UAS-feil): funksjon påkrevd på det russiske markedet.

AkselbeskyttelseSCS-feilUAS-feil
TypeDørkontakterLukke kontakter
NeiFunksjonshemmetFunksjonshemmet
1 ... 5Ikke bruk
6JaFunksjonshemmet
7JaDørkontakt NRFunksjonshemmet
8JaDørkontakt NCFunksjonshemmet
9FunksjonshemmetFunksjonshemmetDørkontakt NR
10FunksjonshemmetFunksjonshemmetDørkontakt NC
11FunksjonshemmetDørkontakt NRDørkontakt NR
12FunksjonshemmetDørkontakt NCDørkontakt NC
13 ... 16Ikke bruk
17JaFunksjonshemmetDørkontakt NR
18JaFunksjonshemmetDørkontakt NC
19JaDørkontakt NRDørkontakt NR
20JaDørkontakt NCDørkontakt NC

Innsikt


Oppdatert 16. februar 2024

Var denne artikkelen til hjelp?

relaterte artikler