Deum. M15 Kodare

(v 1,8)

Om du vill kontrollera och ladda ned alla versioner av den här guiden går du till följande länk.

Med DEUM.M15SER- och DEUM.M15CAN-kodarna kan du ansluta DMG:s CAN- eller seriella programmerbara displayer och CARUSO-röstsyntesen till vilken typ av styrenhet som helst.
De viktigaste specifikationerna är följande:

 • Strömförsörjning: 12/24V dc;
 • Upp till 15 ingångar;
 • Möjlighet att automatiskt hantera ett golvdetekteringskit oberoende av kontrollpanelen (styrenheten). Kodaren kan därmed ge detaljer om hissbilens position, dess riktning och skicka golvmeddelanden.

Försiktighetsåtgärder vid säkerhet och användning

Innan du installerar våra produkter rekommenderar vi att du konsulterar avsnittet om säkerhets- och användningsvarningar på länken nedan.

Huvudfunktioner

 • Ingångsprotokoll: 1 tråd per våning • 1 tråd per segment • Binär/Grå 7 bit • Seriell MEA / AUTINOR / TKE
 • Oberoende positionssensor
 • Självdiagnos: intern LED + meddelande på positionsindikator
 • Signal- och nödlyktkontroller finns i hissbilens displaybox
 • Positions- och tjänstrullningsmeddelandekontroll för matrisvisning av prickar
 • Differentierad kontroll av rullningspilarna (ja / nej) baserat på hissbilens rörelse.
 • Kodare kan programmeras på ett seriellt sätt av DMG på begäran på beställningen eller direkt på plats genom de två tryckknapparna ADV och PRG
 • "Energisparläge" för att minska effektabsorptionen när systemet är inaktivt

Allmän layout

DEUM, DET ÄR JAG. M15CAN (M15CAN)

– CAN seriell utgång
– 3 ledningar seriell utgång
A) – Terminaler för anslutning av bildskärm och röstsyntes (CAN seriell utgång)
B) – Terminaler för anslutning av display och röstsyntes (serieutgång med 3 ledningar)
C) – Programmeringsnycklar + LED för självdiagnos
D) – 2-siffrig skärm
E) – Programmeringskontakt (USB Mini-B)
F) – Synthesizer trigger /gong
G) – Pilar
H) – Positionsingångar (9 – 15)
I) – Positionsingångar (1 – 8)
L) – Strömförsörjning 12/24V dc
DEUM, DET ÄR JAG. M15S3W (M15S3W)

– 3 ledningar seriell utgång
B) – Terminaler för anslutning av display och röstsyntes (serieutgång med 3 ledningar)
C) – Programmeringsnycklar + LED för självdiagnos
D) – 2-siffrig skärm
E) – Programmeringskontakt (USB Mini-B)
F) – Synthesizer trigger /gong
G) – Pilar
H) – Positionsingångar (9 – 15)
I) – Positionsingångar (1 – 8)
L) – Strömförsörjning 12/24V dc
DEUM, DET ÄR JAG. M15SER (M15SER)

– Serieutgång för RS485
A) – Terminaler för anslutning av display och röstsyntes (hytt)
B) – Terminaler för anslutning av display och röstsyntes (golv)
C) – Programmeringsnycklar + LED för självdiagnos
D) – 2-siffrig skärm
E) – Programmeringskontakt (USB Mini-B)
F) – Synthesizer trigger /gong
G) – Pilar
H) – Positionsingångar (9 – 15)
I) – Positionsingångar (1 – 8)
L) – Strömförsörjning 12/24V dc

Instruktioner för kabeldragning

Ingångar

Placera ingångar

1 Tråd / Golv
Se "Programmering > anpassade > kodningsinställningar > B0"

Max 15 våningar

A) – Strömförsörjning 12/24V dc
B) – Strömförsörjningsingång 12/48V ac/dc (Ingången "X01" motsvarar det lägsta golvet.)
C) – Gemensam inmatning
1 tråd / segment
Se "Programmering > anpassade > kodningsinställningar > B5"

109 visualiseringar max (-9, 0, 99)

A) – Strömförsörjning 12/24V dc
B) – Strömförsörjningsingång 12/48V ac/dc
C) – Gemensam inmatning
Grå / Binär
Se "Programmering > anpassade > kodningsinställningar > B1 /B7"

100 visualiseringar max (-9, 0, 90)

A) – Strömförsörjning 12/24V dc
B) – Strömförsörjningsingång 12/48V ac/dc
C) – Gemensam inmatning
MEA / Autinor / TKE
Se "Programmering > anpassade > kodningsinställningar > B2 /B3/B8"

A) – Strömförsörjning 12/24V dc
B) – Bildskärmsutgång på kontrollpanelen (styrenhet)
Oberoende golvdetektering
Se "Programmering > anpassade > kodningsinställningar > B4/B6"

Om kontrollpanelen (styrenheten) inte ger signaler för positions-, riktnings- och röstmeddelanden kan ett automatiskt golvdetekteringskit anslutas till kodaren.

installation:
1) – Anslut de två magnetiska NC-sensorerna till DEUM.
2) – Sätt två magneter på motsvarande styrningar för varje våning (båda impulserna är urkopplade med hytten på golvet).
3) – Lägg till en tredje magnet på bottenvåningen så att båda sensorerna är inkopplade när kabinen är på golvet (systemåterställning efter effektbrist eller fel vid räkning av golv).


A) – Strömförsörjning 12/24V dc
B) – Golv/huvudvåning
C) – Fäste fastsatt på toppen av hissbilen
D) – Övre sensor
E) – Nedre sensor

Obs: Förkopplade sensorkit + magnet och fäste finns på begäran.

Indikatorer och ingångar till nödlyktor

A) – Strömförsörjning 12/24V dc

B) – Strömförsörjningsingång 12/48V ac/dc

C) – Gemensam inmatning

D) – När EME+-ingången (12/24V nödtillförsel) har strömförstärkt aktiveras nödlampan

S1Larm skickat
S2Kommunikation upprättad
S3Överbelastning
S4Brandmän
S5Bilprioritet
S6Dörrar öppnas
S7Dörrar stängs
S8energisparande
S9Ur drift
S10Inspektion

Riktningspilingång

A) – Strömförsörjning 12/24V dc

B) – Uppåt/nedåtpilar 12/48V ac/dc

Obs: "Automatisk golvsensor" ("Programmering > Anpassade inställningar > Kodningsinställningar > B6") för positionssensorer kan aktiveras utan att använda pilterminalerna.

Vid positionssensorer är det möjligt att aktivera alternativet "automatisk golvsensor", utan att använda pilar ingång.

Utlösarinmatning (gong/röstsyntes)

Den här indata utlöser röstmeddelandena på DMG Caruso röstsyntesen och gonggongen.

A) – Strömförsörjning 12/24V dc

B) – Röstsyntes/gongutlösare (12/48V ac/dc)

Obs: När det gäller positionssensorer är det möjligt att aktivera alternativet "automatisk golvsensor" utan att använda avtryckaringångarna (TRG1/2).

"Programmering > anpassade > kodningsinställningen > B6"

Seriella utdata

DMG-CAN (DEUM. M15CAN)
A) – CAN seriell positionsindikator (golv)
B) – CAN seriell positionsindikator (bil)
C) – MOTSTÅND VID UPPSÄGNING. Om endast hissbilens positionsindikator eller endast golvindikatorn finns, måste CAN-linjens avslutning aktiveras på DEUM. M15CAN som visas i diagrammet.
D) – Byt TERM. kan. Aktivera avslutningen av CAN-linjen på hissbilsdisplayen och på den sista displayen på golvet.
E) – Ytterligare ledningar med absorption > 2A (ca 16 positionsindikator)
DMG 3 Ledningar (DEUM. M15CAN / DEUM. M15S3W)
A) – Positionsindikator (golv)
B) – Positionsindikator (bil)
C) – Ytterligare ledningar med absorption > 2A (ca 16 positionsindikator)
DMG RS485 (DEUM. M15SER)
Serieutgångarna med terminaler (4 ledningar) tillåter DEUM. M15SER ska anslutas till alla komponenter av serietyp av DMG (display, Caruso röstsyntes och gong).

A) – Positionsindikator (golv)
B) – Positionsindikator (bil)
C) – Röstsyntesen "Caruso"
D) – Ytterligare ledningar med absorption > 2A (ca 16 positionsindikator)

Programmering

Menyknapp för navigeringUtökad beröring (> 3 sekunder)
Menynyckel för Access
Värdeinställning
Ställ in nyckelFirmware-version
Menytangenter för navigering

Inställningar för visualisering

Om du vill ställa in specifika bokstäver/siffror tar du hissen till golvet och följer diagrammet.

Standardkonfiguration

Alla DEUM-fabriksparametrar kan återställas med följande RESET-procedur:

Återställ den senaste konfigurationen

Återställ den senaste konfigurationen som lästs in med deumkodarens programvaruverktyg.

Anpassade inställningar

Inställning av förskjutningsvärde
Ange önskad förskjutningsnivå från 0 till 9; (Se även "Förskjutningsläge").

Kodningsinställning
Ställ in deum enligt typen av kodning.B0 = 1 Tråd/golv (Standard)
B1 = Grå kod
B2 = Mea
B3 = Autinor
B4 = Manuell sensor (med pilar och utlösaringång)
B5 = 1 Tråd / segment
B6 = Automatisk sensor (med automatiska pilar och automatisk utlösare)
B7 = Binär kod
B8 = TKE
Pilinställning


C0 = Fixa pilar (Standard)
C1 = Rullningspil
C2 = Utlösarberoende: Trigger ON = Fixpilar / Trigger OFF = Rullande pilar (se även "Kodningsinställning" och "Riktningspilinmatning")

För att använda gong- och nästa riktningspilar måste du ställa in C2 och ställa in positionsindikatorn för "nästa riktning".
Förskjutningsläge


D0 = Negativ förskjutning (standard)
D1 = Positiv förskjutning

Se även "Förskjutningsvärdesinställning".
energisparande
Ange aktiveringstiden för funktionen "energibesparing".F0 (Standard) = Inaktiverad funktion: Ange "S8"-ingången (se "Indikatorer och nödlyktans ingångar") för att styra funktionen från annan enhet.
F1* = 10 minuter
F2* = 20 minuter
F3* = 30 minuter
F4* = 40 minuter
F5* = 50 minuter
F6* = 60 minuter
(*) = "S8"-ingången (se "Indikatorer och ingångar till nödlyktor") får INTE anslutas till strömförsörjningen.
Första visualiseringsinställningen


G0 = Tomt (standard)
G1 = Lägsta av golven
Fördelning av positionsingångar och -signaler


H0 = Positionsingångar: X01 ÷ X15 / Signaler: 0
H1 (standard) = Positionsingångar: X01 ÷ X08 / Signaler: S1 ÷ S7
H2 = Positionsingångar: X01 ÷ X05 / Signaler: S1 ÷ S10
Signaler (läge)

o0 (Standard) = DEUM-kodare överför varje aktiv signalering.
o1 = DEUM-kodaren överför endast den aktiva signaleringen med högre prioritet. Signaleringens prioritet beror på terminalen: S1 = högre prioritet, S10 = lägre prioritet
Ställa in displayfördröjningen (signaler och byte av golv)
Bildskärmsfördröjningen hjälper till att undvika visualiseringsfel.

– SignalerS0 = AV (Standard)
S1 = PÅ (2500 ms)

– Byte av golvP0 = AV (Standard)
P1 = PÅ (100 ms)

Led-lista över självdiagnostik & fel

FAIL-lysdioden tänds i 1 sekund när kodaren är påslagen.

A) – Regelbunden drift

B) – Fel upptäckt (se "Fellistan" nedan)

C) – Kodaren fungerar inte eller är inte programmerad

D) – Kodaren fungerar inte eller ingen strömförsörjning

E0 = Inget fel.

E1 = Okänt indataprotokollfel (t.ex. grå eller 7 okända segment).

E2 = Resultatet av datakontrollen är felaktigt: ange standardinställningar igen.

E3 = Ogiltigt MEA/AUTINOR-ingångsfel (okända signalegenskaper)

E4 = MEA/AUTINOR-fel, kod som inte tagits emot (3 sekunder har passerat utan att känna igen någon signal).

E5 = Fel i avläsningssensorn

E6 = Positionssensor som väntar på återställning (läge ej avgjort).

E7 = Det aktuella golvet kan inte associeras med en visualisering.

E9 = Oidentifierat generiskt fel.

LE = Indatan "EME +" är aktiv på kodaren.

Kodborttagningen sker automatiskt när felet är avmarkerad.

Självstudiekurs för video

Om du vill se andra videohandledning på tillgängliga språk väljer du relevant YouTube-kanal.

Engelska
Italienska

Download

hänvisningVersionLänk
1.8 (aktuell version)Download PDF
- Jag är inte så bra på det här.
Uppdaterad den 24 Gennaio 2022

Var den här artikeln till hjälp?

Relaterade artiklar