DEUM.M15 Encoder

(v 1.8)

For å sjekke og laste ned alle versjoner av denne veiledningen, gå til følgende lenke.

DEUM.M15SER- og DEUM.M15CAN-koderne lar deg koble DMG CAN eller serielle programmerbare skjermer og CARUSO stemmesynthesizer til alle typer kontroller.
Hovedspesifikasjonene er som følger:

 • Strømforsyning: 12/24V likestrøm;
 • Opptil 15 innganger;
 • Mulighet for automatisk å administrere et gulvdeteksjonssett uavhengig av kontrollpanelet (kontrolleren). Enkoderen kan dermed gi detaljer om posisjonen til heisstolen, dens retning og sende etasjemeldinger.

Forsiktighetsregler for sikkerhet og bruk

Før du installerer produktene våre, anbefaler vi at du konsulterer avsnittet om sikkerhet og bruksforskrifter på lenken nedenfor.

Hovedtrekkene

 • Inngangsprotokoller: 1 ledning per etasje • 1 ledning per segment • Binær/grå 7 bit • Seriell MEA / AUTINOR / TKE
 • Uavhengig posisjonssensor
 • Selvdiagnose: intern LED + melding på posisjonsindikator
 • Signalisering og nødlyskontroller er tilstede i heisstolens utstillingsboks
 • Posisjons- og servicerullende meldingskontroll for punktmatrisevisning
 • Differensiert kontroll av rullepilene (ja/nei) basert på heisstolens bevegelse.
 • Encoder kan programmeres på seriell måte av DMG på forespørsel på bestilling eller direkte på stedet via de to trykknappene ADV og PRG
 • "Energisparemodus" for å redusere strømabsorpsjon når systemet er inaktivt

Generelt oppsett

DEUM.M15CAN

– CAN seriell utgang
– 3 ledninger seriell utgang
A) – Terminaler for tilkobling av display og talesynthesizer (CAN seriell utgang)
B) – Terminaler for tilkobling av skjerm og talesynthesizer (3 ledninger seriell utgang)
C) – Programmeringstaster + LED for selvdiagnose
D) – 2-sifret display
E) – Programmeringskontakt (USB Mini-B)
F) – Synthesizer trigger / gong
G) – Piler
H) – Posisjonsinnganger (9 – 15)
I) – Posisjonsinnganger (1 – 8)
L) – Strømforsyning 12/24V dc
DEUM.M15S3W

– 3 ledninger seriell utgang
B) – Terminaler for tilkobling av skjerm og talesynthesizer (3 ledninger seriell utgang)
C) – Programmeringstaster + LED for selvdiagnose
D) – 2-sifret display
E) – Programmeringskontakt (USB Mini-B)
F) – Synthesizer trigger / gong
G) – Piler
H) – Posisjonsinnganger (9 – 15)
I) – Posisjonsinnganger (1 – 8)
L) – Strømforsyning 12/24V dc
DEUM.M15SER

– RS485 seriell utgang
A) – Terminaler for tilkobling av display og talesynthesizer (kabin)
B) – Terminaler for tilkobling av display og talesynthesizer (gulv)
C) – Programmeringstaster + LED for selvdiagnose
D) – 2-sifret display
E) – Programmeringskontakt (USB Mini-B)
F) – Synthesizer trigger / gong
G) – Piler
H) – Posisjonsinnganger (9 – 15)
I) – Posisjonsinnganger (1 – 8)
L) – Strømforsyning 12/24V dc

Koblingsinstruksjoner

Innganger

Posisjonsinnganger

1 ledning / gulv
Se " Programmering > Egendefinerte innstillinger > Kodingsinnstillinger > B0 "

Maks 15 etasjer

A) – Strømforsyning 12/24V dc
B) – Strømforsyningsinngang 12/48V ac/dc (inngangen "X01" tilsvarer den nederste etasjen.)
C) – Felles input
1 ledning / segment
Se " Programmering > Egendefinerte innstillinger > Kodingsinnstillinger > B5 "

Maks 109 visualiseringer (-9, 0, 99)

A) – Strømforsyning 12/24V dc
B) – Strømforsyningsinngang 12/48V ac/dc
C) – Felles input
Grå / binær
Se " Programmering > Egendefinerte innstillinger > Kodingsinnstillinger > B1/B7 "

Maks 100 visualiseringer (-9, 0, 90)

A) – Strømforsyning 12/24V dc
B) – Strømforsyningsinngang 12/48V ac/dc
C) – Felles input
MEA / Autinor / TKE
Se " Programmering > Egendefinerte innstillinger > Kodingsinnstillinger > B2/B3/B8 "

A) – Strømforsyning 12/24V dc
B) – Kontrollpanelets skjermutgang (kontroller)
Uavhengig gulvdeteksjon
Se " Programmering > Egendefinerte innstillinger > Kodingsinnstillinger > B4/B6 "

Dersom kontrollpanelet (kontrolleren) ikke gir signaler for posisjon, retning og talemeldinger, kan et automatisk gulvdeteksjonssett kobles til giveren.

Installasjon:
1) – Koble de to magnetiske NC-sensorene til DEUM.
2) – Sett to magneter på de korresponderende føringene for hver etasje (begge impulsorene er utkoblet med kabinen ved gulvet).
3) – Legg til en tredje magnet i hovedetasjen slik at begge sensorene kobles inn når kabinen er på gulvet (systemtilbakestilling etter strømmangel eller feil ved telling av etasjer).


A) – Strømforsyning 12/24V dc
B) – Etasje / hovedetasje
C) – Brakett festet til toppen av heisvognen
D) – Øvre sensor
E) – Senk sensor

Merk: Forhåndskablet sensorsett + magnet og brakett tilgjengelig på forespørsel.

Indikatorer og nødlysinnganger

A) – Strømforsyning 12/24V dc

B) – Strømforsyningsinngang 12/48V ac/dc

C) – Felles input

D) – Ved strøm til EME+-inngangen (12/24V nødforsyning) aktiveres nødlampen

S1Alarm sendt
S2Kommunikasjon etablert
S3Overbelastning
S4Brannmenn
S5Bilprioritet
S6Dører som åpnes
S7Dører lukkes
S8Energisparing
S9Ute av drift
S10Undersøkelse

Input for retningspil

A) – Strømforsyning 12/24V dc

B) – Pil opp/ned 12/48V ac/dc

Merk: “Automatisk gulvsensor” (“ Programmering > Egendefinerte innstillinger > Kodningsinnstillinger > B6 “) for posisjonssensorer kan aktiveres uten å bruke pilklemmene.

Ved posisjonssensorer er det mulig å aktivere alternativet "automatisk gulvføler", uten å bruke piler.

Triggerinngang (gong/stemmesynthesizer)

Denne inngangen utløser talemeldingene på DMG Caruso stemmesynthesizer og gongongen.

A) – Strømforsyning 12/24V dc

B) – Stemmesynthesizer/gong trigger (12/48V ac/dc)

Merk: Når det gjelder posisjonssensorer, er det mulig å aktivere alternativet "automatisk sensor av gulv" uten å bruke triggerinngangene (TRG1/2).

" Programmering > Egendefinerte innstillinger > Kodingsinnstilling > B6 "

Serielle utganger

DMG-CAN (DEUM.M15CAN)
A) – CAN seriell posisjonsindikator (gulv)
B) – CAN seriell posisjonsindikator (bil)
C) – AVSLUTNINGSMOTSTAND. Hvis KUN heisstolposisjonsindikatoren eller KUN etasjene er til stede, må CAN-linjeavslutningen aktiveres på DEUM.M15CAN som vist i diagrammet.
D) – Bytt TERM.CAN. Aktiver termineringen av CAN-linjen på heisstoldisplayet og på siste display i etasjen.
E) – Ekstra kabling med absorpsjon > 2A (ca. 16 posisjonsindikator)
DMG 3 ledninger (DEUM.M15CAN / DEUM.M15S3W)
A) – Posisjonsindikator (gulv)
B) – Posisjonsindikator (bil)
C) – Ekstra ledninger med absorpsjon > 2A (ca. 16 posisjonsindikator)
DMG RS485 (DEUM.M15SER)
De serielle utgangene med terminaler (4 ledninger) gjør at DEUM.M15SER kan kobles til alle DMG seriekomponenter (display, Caruso stemmesynthesizer og gong).

A) – Posisjonsindikator (gulv)
B) – Posisjonsindikator (bil)
C) – “Caruso” stemmesynthesizer
D) – Ekstra ledninger med absorpsjon > 2A (ca. 16 posisjonsindikator)

Programmering

NavigasjonsmenytastUtvidet berøring (> 3 sekunder)
Tilgang til menytast
Verdiinnstilling
OppsettnøkkelFastvareversjon
Navigasjonsmenytaster

Visualiseringsinnstillinger

For å sette opp spesifikke bokstaver/tall, ta heisen til gulvet og følg diagrammet.

Standard oppsett

Alle DEUM fabrikkparametere kan tilbakestilles ved å bruke følgende RESET-prosedyre:

Gjenopprett siste konfigurasjon

Gjenopprett den siste konfigurasjonen lastet med DEUM Coder-programvareverktøyet.

Egendefinerte innstillinger

Offset-verdiinnstilling
Angi ønsket offsetnivå fra 0 til 9; (Se også "Offset-modus").

Kodingsinnstilling
Sett opp Deum i henhold til typen koding.B0 = 1 ledning / gulv (standard)
B1 = Grå kode
B2 = Mea
B3 = Autinor
B4 = Manuell sensor (med piler og triggerinngang)
B5 = 1 Ledning / segment
B6 = Automatisk sensor (med automatiske piler og automatisk trigger)
B7 = Binær kode
B8 = TKE
Pilinnstilling


C0 = Fix piler (standard)
C1 = Rullepil
C2 = Triggeravhengig: Trigger ON = Fix piler / Trigger OFF = Rullepiler (se også "Kodingsinnstilling" og "Inntasting av retningspil")

For å bruke gong- og neste retningspiler må du stille inn C2 og stille inn posisjonsindikatoren for "neste retning".
Offset-modus


D0 = negativ forskyvning (standard)
D1 = Positiv offset

Se også "Innstilling av forskyvningsverdi".
Energisparing
Angi aktiveringstiden for "energisparing"-funksjonen.F0 (Standard) = Deaktivert funksjon: Angi “S8”-inngangen (se “Indikatorer og nødlampeinnganger”) for å styre funksjonen fra en annen enhet.
F1* = 10 minutter
F2* = 20 minutter
F3* = 30 minutter
F4* = 40 minutter
F5* = 50 minutter
F6* = 60 minutter
(*) = "S8"-inngangen (se "Indikatorer og nødlysinnganger“) må IKKE kobles til strømforsyningen.
Første visualiseringsinnstilling


G0 = Blank (standard)
G1 = Laveste av etasjene
Tildeling av posisjonsinnganger og signaler


H0 = Posisjonsinnganger: X01 ÷ X15 / Signaler: 0
H1 (standard) = Posisjonsinnganger: X01 ÷ X08 / Signaler: S1 ÷ S7
H2 = Posisjonsinnganger: X01 ÷ X05 / Signaler: S1 ÷ S10
Signaler (modus)

o0 (Standard) = DEUM-koderen sender hver aktive signalisering.
o1 = DEUM-giver sender kun den aktive signaliseringen med høyere prioritet. Prioriteten til signaliseringen avhenger av terminalen: S1 = høyere prioritet, S10 = lavere prioritet
Stille inn visningsforsinkelse (signaler og endring av gulv)
Visningsforsinkelsen bidrar til å unngå visualiseringsfeil.

– SignalerS0 = AV (standard)
S1 = PÅ (2500 ms)

– Endring av gulvP0 = AV (standard)
P1 = PÅ (100 ms)

Selvdiagnose LED og feilliste

FAIL LED lyser i 1 sekund når giveren er slått på.

A) – Regelmessig drift

B) – Feil oppdaget (se " Feilliste " nedenfor)

C) – Enkoder virker ikke eller ikke programmert

D) – Enkoder virker ikke eller ingen strømforsyning

E0 = Ingen feil.

E1 = Ukjent inngangsprotokollfeil (f.eks. Grå eller 7 ukjente segmenter).

E2 = Resultatet av datasjekken er feil: angi standardinnstillingene på nytt.

E3 = Ugyldig MEA/AUTINOR inngangsfeil (ukjente signaliseringsegenskaper)

E4 = MEA/AUTINOR feil, kode ikke mottatt ( 3 sekunder har gått uten å gjenkjenne noe signal ).

E5 = Feil i lesesensor

E6 = Posisjonssensor venter på tilbakestilling (posisjon ikke avgjort).

E7 = Gjeldende etasje kan ikke knyttes til en visualisering.

E9 = Uidentifisert generisk feil.

LE = "EME +"-inngangen er aktiv på giveren.

Kodeslettingen skjer automatisk når feilen er fjernet.

Videoopplæring

For å se andre videoopplæringer på de tilgjengelige språkene, velg den relevante YouTube-kanalen.

Engelsk
italiensk

Download

ReferanseVersjonLink
1.8 (gjeldende versjon)Download PDF
(Engelsk)
Oppdatert 13. oktober 2023

Var denne artikkelen til hjelp?

relaterte artikler