4,3"/5" RAFFAELLO-skärm

(v 1.0)

Om du vill kontrollera och ladda ned alla versioner av den här guiden går du till följande länk.

Uppdaterad till EN81-28:2018 förordning.

Försiktighetsåtgärder vid säkerhet och användning

Innan du installerar våra produkter rekommenderar vi att du konsulterar avsnittet om säkerhets- och användningsvarningar på länken nedan.

Montering

Raffaello 4,3 tum
Med svetsade stift på 1,5/3 mm tryckknappspanel

Om du byter ut en befintlig positionsindikator ska du kontrollera att dubblängden är ≤ 8 mm. Om inte, förkorta dem.
Raffaello 4,3 tum (EN81-71)
Med svetsade stift på 2/3 mm tryckknappspanel
Om du byter ut en befintlig positionsindikator ska du kontrollera att dubblängden är ≤ 8 mm. Om inte, förkorta dem.
Raffaello 5"
Med svetsade stift på bakplattan (för 1/1,5 mm tryckknappspanel)
Med svetsade stift på 2/3 mm tryckknappspanel

Frontal monterad på 1/2 mm tryckknappspanel

Instruktioner för kabeldragning

Kabeldragning av positions- och riktningsingångar

Pitagora 4,0
DMG CAN seriellt protokoll
BIL
GOLVET

DMG
Seriell 3-ledningar
Pitagora V3
BIL
GOLVET
Kodare DEUM
Mer information finns på supportsidan för Encoder DEUM

DMG CAN seriellt protokoll


DMG
Seriell 3-ledningarDMG
RS485 seriell

Autonomt positioneringssystem
Det autonoma positioneringssystemet för DMG-skärmarna i Raffaello-, Giotto- och Matisse-serien gör det möjligt att visa lyftpositionen och riktningen oberoende av lyftkontrollpanelen. Gränssnittet använder sensorsignalerna installerade på toppen av bilen.

Om tillgängligt är det möjligt att använda samma positionssensorer som används av styrenheten.
Om DET INTE är tillgängligt måste du installera:
• 1 NO magnetisk sensor på kabinen + 1 magnet på varje våning för räkningsposition.
• 1 NO/NC magnetisk sensor på kabinen + 1 magnet på bottenvåningen för RESET.

I detta gränssnitt finns en CAN BUS seriell linje för att styra positionsindikatorerna på golvet.
För alla andra funktioner (Voice Synthesizer, gong, indicators, etc.) se displayens tekniska supportsida.

Autonomt positioneringssystem
Andra styrenheter
Proprietärt CAN-protokoll


1 Tråd / Golv
Max 10 våningar.


1 tråd / segment29 våningar max. (-9, 0, 19)


Grå / BinärMax 72 våningar (-9, 0, 62)


TKE/MEA/Autinor

SERVICEMEDDELANDE Ledningar

BIL

GOLVET

Servicemeddelanden kan också pilottestas, via seriell buss, av DMG-styrenheten eller Deum. M15 kodare.

TRIGGER-ledningar

Den här ingången utlöser gonggongen.

Om lotsningen drivs av DEUM ENCODER föreslås en direkt anslutning mellan kommandot TRIGGER och kodaren.

Externa pilar ledningar

MENY > alternativ > grafikalternativ > pilar > dölj

Inställningar

InstallationsnyckelAvsluta / TillbakaMenynyckel för AccessVärdeinställning (>3 sek.)
Navigeringstangenter för meny
Allmänt
Menyn för visningsnavigering är endast på engelska. för att se rätt menyalternativ rekommenderar vi att du ställer in DIDO-webbplatsspråket på engelska.

MENYNMENYALTERNATIVETTILLGÄNGLIGA VALINGÅNGAR
Följetong / PitagoraParallellCANBUS
Input Seriell / 1 tråd per golv / segment
Grå / Binär / Pos.Sensor
TKE / MEA / Autinor / CAN DMG
LjudinställningarGong-volym0-OFF / 1-MIN / 2 / 3 / 4-MAX
Summervolym0-OFF / 1-MIN / 2 / 3 / 4-MAX
AlternativAlternativ för gränssnittVisa konfigurationCOP / LOP / LÄPP
Konfiguration av pilRiktning / Nästa Dir.
Bil på golvetNej / Ja
Gong med INGA pilarNej / Ja
CAN Baudrate250k, 125k, 10k, Auto
Konvertera mezzaninNej / Ja
Motvärde-9 / ... / 0 / ... / +9
Första visualiseringenTom / Noll
Gemensamt urvalNegativt / positivt
PiltypFasta pilar / Rullningspilar
Aktivera AUX-signaler10 + 0 / 6 + 4
Inmatningsfiltrering0 ... 20
Gong från pilarNej / Ja
Skärmsläckare timerInaktiverad / 10-20 / 30-60 / 60-120
GrafikalternativTeckensnittDado / Klassisk Djärv / Lagun / Dot Matrix
Platt stilSymbolfärgVit / Röd / Orange / Blå / Grå / Svart
BakgrundsfärgSvart / Stillahavsblå / Marinblå / Revblå / Ljusgrå /Vit / Orange / Röd
SpecialerbjudandenVitgrön / vit-lila / lila-gul / vitgrå
ÖvertoningsformatStilSvart & Vit / Röd Passion / Grå gås / Blå nyanser
FärgGalaxy / Ocean Dream 2/1 / Reef Blue / Lila dis / ...
Golv symbolerVisa/dölj
PilarVisa/dölj
Fasta symbolers positionerNej / Ja
Filtrera blinkande signalerNej / Ja
Orientering i meddelandelägeAlternerande / Fast
OrienteringLandskap (Horiz.) / Porträtt (Vert.) / Rev.Landscape / Rev.Portrait
Konfigurationer för S1-S5-ingångarIngång S1 / ... / S5
Konfigurationer av AUX-signalerAUX-signal 1 / 2 / 3 / 4
Justera ljudnivå
Ställ in Raffaello som hissbilsindikator eller golvindikator
1) – Indikator för hissbilsposition (standard)
2) – Indikator för golvläge
Pilen konfigureras
1) – Riktningspilar (standard)
2) – Pilar i nästa riktning (instruktioner nedan)


Nästa riktningspilar aktiverade från indata
Gonggongen och pilarna tänds endast på positionsindikatorerna med ingången "NÄSTA RIKTNING".Om DEUM-kodare används, se relevant handbok

Nästa riktningspilar lokalt programmerade
Genom adressförfarandet kan man permanent tilldela varje indikator informationen på det golv där den är monterad. På detta sätt tänds pilar i nästa riktning endast upp på golvet där hissbilen är placerad.

Hantering av förfarande

1) – Anslut alla positionsindikatorer till ENCODER- eller PLAYBOARD-styrenheten.
2) – Placera hissbilen på displayens golv som måste riktas.
3) – Kontrollera att de tecken/siffror/bokstäver som visualiseras är de önskade.
4) – Sätt en magnet framför indikatorn och vänta tills den blinkar i 3 sekunder för bekräftelse.
5) – Upprepa proceduren för varje våning.

Om DEUM-kodare används, se relevant handbok

Aktivera signalen "Bil på golvet" från "NEXT DIR".
Ställ in gonggongen så att den är oberoende av pilar
Ställ in ÖVERFÖRINGSHASTIGHET FÖR CAN BUS-protokoll
Visualisering av mellanvåningar
Ställ in golv OFFSET
Ställ in första visualiseringen
1) – Den visar inga siffror
2) – Lägsta våningen
Ställ in gemensam ingång för parallell position
Ställa in rullningspilar
1) – Fasta pilar
2) – Rullningspilar
Aktivera hjälpsignaler
a) – Parallella ingångar på 10 våningar (X01÷X10) + 0 AUX-signaler
b) – Parallella ingångar på 6 våningar (X01÷
X06) + 4 AUX-signaler (X07÷X10)

Ställ in visningsfördröjningen för golvbyte
Bildskärmsfördröjningen hjälper till att undvika visualiseringsfel vid golvbyte.
Aktivera Gong från pilinmatning
Gong-kommandot hanteras samtidigt med pilarna utan att ansluta "trigger"-terminalerna.
Koppla ihop golvlägesindikatorn med duplexregulatorerna.
Parametern gör det möjligt att tilldela displayen (golvet) till en unik styrenhet. Typologin Duplex-Light omfattar 2 styrenheter med en enda BDU-linje och högst 2 displayer på huvudvåningen.
Den här parametern kan endast ställas in med CAN-protokollet på Pitagora 4.0-systemet.

0) - Tillhör indikatorn för hisskorgens läge.
1) - Displayen visar information om MASTER-regulatorn.
2) - Displayen visar information om SLAVE-kontrollen.
3/4/5/6) - Framtida användningsområden.
Aktivera energibesparingsfunktion
"Energisparläge" för att minska förbrukningen vid tomgång.
Konfigurera teckensnitt
Ställ in platt formatfärg
Ställ in övertoningsformatfärg
Visa/dölj position
Visa/dölj pilar
Ställ in placering av symboler
Endast liggande orienteringslägen.Om "Ja" förblir symbolerna i fasta lägen oberoende av pilstatusen.
Signaliseringar (visualisering)
1) – Fasta eller blinkande signaler (ingång från styrenhet).
2) – Fasta signaler.
Ställa in visningsläge för signalering
Konfigurera visningsorientering
Konfigurera indata för servicemeddelande
Ställ in hjälpsignal
Återställa fabriksinställningarna
De ursprungliga fabriksinställningarna för bildskärmen återställs och konfigurationer tas bort.
Anpassningar av golv
1) Bil på golvet
2) Ställ in golvnummer / bokstäver

Programvara Raffaello CODER

Du kan hantera lyftdata för Raffaello-displayen med hjälp av Raffaello CODER-programvaran (fråga din säljare).
Nedan följer en kortfattad vägledning.

Datablad

Raffaello 4,3"

Dimensioner132x80xh20 mm
138x100xh26 mm (EN 81-71)
Skärm (visningsområde)95×74 mm / 480×272 pixel • 65.000 färger
Strömförsörjning (positionsinmatning)12÷24V DC ±10%
AbsorptionVisa
12V DC: Max 102mA • 24V DC: Max 71mA
PANIKLJUS
12V DC: Max 93mA • 24V DC: Max 50mA
Indikatorer indataS1 / S2 / S3:
12÷24V DC ±10% (optoisolerad)
Impedans = 3Kohm
Drifttemperatur-10°C ÷ +50°C

Raffaello 5"

Dimensioner125x96xh23 mm
Skärm (visningsområde)111×63 mm / 480×272 pixel • 65.000 färger
Strömförsörjning (positionsinmatning)12÷24V DC ±10%
AbsorptionVisa
12V DC: Max 103mA • 24V DC: Max 72mA
PANIKLJUS
12V DC: Max 90mA • 24V DC: Max 50mA
Indikatorer indataS1 / S2 / S3:
12÷24V DC ±10% (optoisolerad)
Impedans = 3Kohm
Drifttemperatur-10°C ÷ +50°C

Självstudiekurs för video

Konfigurationen av grafikparametrar

Motvärde

Den gemensamma programplaneringen

Firmware

Felsökning

Beskrivning av felet Raffaello 4,3" / 5"
Installationsfel Displayen lyser inteKontrollera att det finns 12/24VdC spänning.
Kontrollera att spänningstypen överensstämmer med den som krävs (likspänning, inte växelspänning, inte likriktad).
Kontrollera att polariteten är korrekt på strömterminalerna.
Även om displayen verkar vara släckt, kontrollera att den röda lysdioden FAIL på baksidan inte är tänd, om den är det är problemet av en annan art. Kontakta DMG.
Tryck på PRG-tangenten och kontrollera att menyn inte visas. I det här fallet är skärmen svart, men utan inmatning kan den ge intryck av att vara avstängd.
Stadig röd lysdiodEnheten är FAIL. Indikerar ett allvarligt systemfel, inneboende i ett hårdvarufel eller annat fel som inte kan lösas. Kontakta DMG.
Blinkande röd lysdiodEnheten är FAIL. Anger ett generiskt systemfel, i detta fall kan det ha uppstått ett problem i samband med enhetens grafiska eller fw-programmering, en uppdatering via USB kan vara tillräcklig. Exempel: Displayen visar "NO GRAPHIC FOUND" i samband med en blinkande röd lysdiod (se felmeddelanden).
Displayen visar inte siffror och/eller pilarKontrollera att typ och spänningsvärde överensstämmer med dem som krävs för ingångarna, kontrollera att du har ställt in typen av gemensam typ korrekt.
Långa tryck på PRG-tangenten registreras inte av displayen.Uppdatera displayen till den senaste versionen av den fasta programvaran.
Felmeddelanden BLOCKED DEVICE INSERT CODEOm det här meddelandet visas när du slår på enheten betyder det att den inte låstes upp av misstag under tillverkningen.
Kontakta DMG.
Felaktigt igenkännande KodningsgränssnittFör skärmar som använder kodningsgränssnitt (slots) visas data för det insatta gränssnittet på skärmen vid start. Om en inkonsekvens uppstår ska felet tillskrivas HW.
På displayen visas "E" följt av en siffra X.I det här fallet är det en allmän felindikation som beror på en felaktig inställning av displayen. Kontakta DMG
Fel i displayen På displayen visas vertikala linjer.Om linjerna är fasta och svarta, kontakta DMG.
På displayen visas horisontella linjer.
Displayen är vit.Vänligen kontakta DMG.
Displayen har inverterade färger eller en "negativ" effekt.Vänligen kontakta DMG.

Certifikat

Download

hänvisningVersionLänk
1.0 (aktuell version)Download PDF
- Jag är inte så bra på det här.

Uppdaterad den 21 november 2023
Var den här artikeln till hjälp?

Relaterade artiklar