Matisse R5

(v 1.1)

Om du letar efter den äldre versionen av Matisse-skärmen (V4) kan du hitta den på följande länk:
https://dido.dmg.it/knowledge-base/matisse-v4/

Om du vill kontrollera och ladda ned alla versioner av den här guiden går du till följande länk.

Uppdaterad till EN81-28:2018 förordning.

Försiktighetsåtgärder vid säkerhet och användning

Innan du installerar våra produkter rekommenderar vi att du konsulterar avsnittet om säkerhets- och användningsvarningar på länken nedan.

- Installera den på ett avstånd från värmekällor.
- Det är lämpligt att alltid installera displayen Matisse CPU i vertikalt läge.

Användningsområden

Matisse R5 är den elektroniska hjärnan som styr DMG:s mest innovativa visuella och mediala system.

A) - Matisse Multimedia (mått: 7″ / 10,1″ / 15,6″ / 21,5″)
B) - Matisse Touch (mått: 15,6″ / 21,5″) - se detaljer på relevant sida
C) - Matisse DSD (mått: 15,6″) - se detaljer på relevant sida
D) - Matisse Mirage (Matisse CPU + TV-skärm)

Matisse Media-HUB
Media-HUB-systemet är DMG:s lösning för hantering och uppdatering av Matisse-skärmarnas innehåll i "sändningsläge" på system där det inte är möjligt att få tillgång till Internet. Denna lösning gör det möjligt att enkelt uppdatera Matisse-skärmar som är placerade i samma byggnad och drar nytta av egenskaperna hos ett "slutet" nätverk. Se detaljer på den relevanta sidan.

Montering

Monteringsstegen gäller för Matisse Multimedia-skärmen. För de andra användningsområdena se de tillhörande sidorna.

Matisse 7"
Med svetsade stift på 1,5/3 mm frontplatta
A) – Dessa 3 komponenter kan redan ha monterats i DMG.


Med stift på bakplåt (för 1/2 mm tryckknappspanel)

1) – Montera alla komponenter.
2) – Kom först ihåg att ta bort den dubbelsidiga tejpen från underplattan.
A) – Dessa 3 komponenter kan redan ha monterats i DMG.
Matisse 10,1"
Med dubbar på 1,5/3 mm ansiktsplatta

Matisse BIG (15,6″ / 21,5″)
Med dubbar på 1,5/2 mm ansiktsplatta
TFTMÅTT: (X x Y x H)UTSKÄRNING (V x W - R)STUDS SxT
TFT 15,6"232,5 x 430,5 x 44192,6x343,6 mm - R0,1413x100
TFT 21,5"324,5 x 564,5 x 49266,6x475,6 mm - R0,1547x140
Matisse 15,6″ Amerikansk version
Med dubbar på 1,5/2 mm ansiktsplatta
TFTMÅTT: (X x Y x H)UTSKÄRNING (V x W - R)STUDS SxT
TFT 15,6"244 x 374 x 49,5195x346 mm - R0,25152,4x228,6
Matisse 15,6" (EN81-71)
Med dubbar på 2/3 mm ansiktsplatta

ESYSPK2 extern högtalare (tillval)
Vy bakifrån(*) - TFT 7″
(**) - TFT 10,1″
(***) - Version med svetsade stift
(****) - Version med bakplatta och biadhesiv

Layout

Matisse R5 LOW version (7″ / 10,1″)

A) - DMG-gränssnittskort
B) - Programmeringsnycklar
C) - USB-gränssnitt (Laddning av filer och uppdateringar med USB / Anslutning av en extern kamera)
D) - ETHERNET/LAN-gränssnitt (nätverksanslutningar)
E) - SIM-kort / MicroSD-kort (bakgrundsmusik / reklamvideor / utökat lagringsutrymme)
F) - Strömförsörjning
G) - Signaler inmatade
H) - Utlösare för talsyntes och gong
I) - Torrkontaktsutgång
L) - Extern högtalare
M) - fristående I2C-enhet
Matisse R5 EXT-version (15,6″ / 21,5″ / Matisse DSD / Matisse CPU / Matisse Mirage)

A) - DMG-gränssnittskort
B) - Programmeringsnycklar
C) - USB-gränssnitt (Laddning av filer och uppdateringar med USB / Anslutning av en extern kamera)
D) - ETHERNET/LAN-gränssnitt (nätverksanslutningar)
E) - SIM-kort / MicroSD-kort (bakgrundsmusik / reklamvideor / utökat lagringsutrymme)
F) - Strömförsörjning
G) - Signaler inmatade
H) - Utlösare för talsyntes och gong
I) - Torrkontaktsutgång
L) - Externa högtalare (stereo)
M) - fristående I2C-enhet
N) - fristående USB-enhet
O) - HDMI-gränssnitt (anslutning av en extern bildskärm/TV)
P) - Valfri förkopplad strömförsörjning (5,5 mm standarduttag) - 40W AC/DC 100-240Vac 24Vdc 1.66A

Instruktioner för kabeldragning

Ledningar för position och riktning

Strömförsörjning
Kontrollera att displaypanelen är jordad.

Matisse R5 LOW version (7″ / 10,1″)
A) – EWS. AL224 – Valfri strömförsörjning (0,75A – 18 W – 24V)


Matisse R5 EXT-version (15,6″ / 21,5″ / Matisse DSD / Matisse CPU / Matisse Mirage)

B) – EWS. AL224_100 – Valfri strömförsörjning (4,2A – 100 W – 24V)
C) - Valfri förkopplad strömförsörjning (5,5 mm standarduttag) - 40W AC/DC 100-240Vac 24Vdc 1,66A
Pitagora 4,0
DMG CAN seriellt protokoll


DMG
Seriell 3-ledningar
Pitagora V3
Kodare DEUM
Mer information finns på supportsidan för Encoder DEUM

DMG CAN seriellt protokoll


DMG
Seriell 3-ledningar


RS485 seriell
Autonomt positioneringssystem
Det autonoma positioneringssystemet för DMG-skärmarna i Raffaello-, Giotto- och Matisse-serien gör det möjligt att visa lyftpositionen och riktningen oberoende av styrenheten. Gränssnittet använder sensorsignalerna installerade på toppen av hissbilen.

Om tillgängligt är det möjligt att använda samma positionssensorer som används av styrenheten.
Om DU INTE är till nytta måste du installera:
• 1 NO magnetisk sensor på kabinen + 1 magnet på varje våning för räkningsposition.
• 1 INGEN magnetisk sensor på kabinen + 1 magnet på bottenvåningen för RESET.

I detta gränssnitt finns en CAN BUS seriell linje för att styra positionsindikatorerna på golvet.
För alla andra funktioner (Voice Synthesizer, gong, indicators, etc.) se displayens tekniska supportsida.

Autonomt positioneringssystem
Annan styrenhet
Proprietärt CAN-protokoll


1 Tråd / Golv
Max 10 våningar.


1 tråd / segment29 våningar max. (-9, 0, 19)


Grå / BinärMax 72 våningar (-9, 0, 62)


TKE/MEA/Autinor

Ledningsdragning av meddelanden om tjänster

Matisse R5 LOW version (7″ / 10,1″)

A) - S5 - Reservationer/brandkårens verksamhet
B) - S3 - Överbelastning
C) - S2 - Kommunikation upprättad
D) - S1 - Larm skickas
E) - S4 - Antipaniklampa (se till att batterierna är laddade)

Servicemeddelanden kan också pilottestas, via seriell buss, av DMG-styrenheten eller Deum. M15 kodare.
Matisse R5 EXT-version (15,6″ / 21,5″ / Matisse CPU / Matisse Mirage)

A) - S5 - Reservationer/brandkårens verksamhet
B) - S3 - Överbelastning
C) - S2 - Kommunikation upprättad
D) - S1 - Larm skickas
E) - S4 - Antipaniklampa (se till att batterierna är laddade)

Servicemeddelanden kan också pilottestas, via seriell buss, av DMG-styrenheten eller Deum. M15 kodare.

TRIGGER-ledningar

TRIGGER-ledningar
Den här indata utlöser röstmeddelanden på röstsyntesen och gonggongen.
Ingen polaritet

Om lotsningen drivs av DEUM ENCODER föreslås en direkt anslutning mellan kommandot TRIGGER och kodaren.

Extern högtalare Ledningar

Matisse R5 LOW version (7″ / 10,1″)

Extern högtalare är obligatorisk för att spela upp ljud.
Matisse har ingen integrerad högtalare.
Matisse R5 EXT-version (15,6″ / 21,5″ / Matisse CPU / Matisse Mirage)

Extern högtalare är obligatorisk för att spela upp ljud eftersom Matisse inte har någon integrerad högtalare.
Den här apparaten är lämplig för återgivning av stereoljud.

Avancerade funktioner

Nätverksanslutningar

Anslutning av en Matisse R5-skärm i ett Pitagora 4.0-system
Anslutningen sker via Telemaco II 4G-modem som tillhandahålls av DMG.
Mer information på denna webbplats länk.

Direkt anslutning till Matisse R5Anslutning via Ethernet-förlängare

A) – Maskinrum
B) – Skaft
C) – Top of cabin
D) - Matisse R5 positionsindikator i hisskabinen.
Anslutning av en Matisse R5-skärm i ett NON Pitagora 4.0-system
Följ instruktionerna som medföljer enheten.

Direkt anslutning till Matisse R5Anslutning via Ethernet-förlängare

A) – Maskinrum
B) – Skaft
C) – Top of cabin
D) - Matisse R5 positionsindikator i hisskabinen.
Ansluta en Matisse R5-skärm med hjälp av en Wi-Fi-brygga
Om ett Wi-Fi-nätverk redan är installerat i hissystemet kan Wi-Fi-brygganordningen användas för att ansluta till det.
(Följ instruktionerna som medföljer enheten)

A) - Befintligt Wi-Fi-nätverk
B) - Wi-Fi-brygganordning
Anslutning av flera Matisse R5 / DSD-skärmar
Det är möjligt att ansluta flera Matisse R5/DSD-skärmar via en HUB.
Nedan finns en schematisk bild av ledningarna.

A) - Hub-enhet för att ansluta modemet till flera Matisse R5 / DSD-skärmar
B) - Modem
C) - Matisse R5 / DSD-skärmar

Ansluta en extern bildskärm

Ansluta en extern bildskärm
Endast för EXT-versionen av Matisse R5

A) – HDMI-skärm/TV
B) – HDMI-kabel eller HDMI/DVI-adapter (MEDFÖLJER EJ)

Ansluta en extern kamera

Ansluta en extern kamera
Matisse stöder USB-kameror om de är Linux UVC-kompatibla. En lista över
kompatibla enheter kan hittas på
http://www.ideasonboard.org/uvc/#devices eller hänvisa till DMG:s helpdesk.

Använd "MosaicONE (mosaikONE)" online programvara för att lägga till en "Lokal kamera widget" i din layout.

LIVE+ - Anslutning av ett videoövervakningssystem (endast Pitagora-system)

LIVE+ - Anslutning av ett videoövervakningssystem (endast Pitagora-system)
LIVE + är ett integrerat videoövervakningssystem för hissar och finns som en del av Pitagora-systemet. Det gör det möjligt att övervaka landningsområdena från hisskabinen och gör det möjligt att öppna dörren endast efter passagerarens uttryckliga samtycke.

- Med LIVE+ kan DMG-styrenheten definiera ett eller flera "skyddade våningar" i hissen.
- En webbkamera som är placerad i utgången på den skyddade våningen och ansluten till hisskabinens Matisse-display visar ingången innan dörrarna öppnas.
- Matisse-displayen uppmanar passageraren att bekräfta att dörren öppnas genom att trycka på dörröppningsknappen inom 10 sekunder efter det att han eller hon har nått den skyddade våningen.
- Om ingen överenskommelse görs, håller hissen dörrarna stängda och återvänder till föregående våning.

LIVE+ använder kommersiella IP-kameror för de skyddade våningarna och ett LAN-nätverk (befintligt eller nytt) för att möjliggöra kommunikation mellan Matisse-skärmen och kamerorna.
Nedan följer ett grundläggande anslutningsschema.


A) - Rullande kabel
B) - Tryck på knappen för att öppna dörrarna.

Inställningar

Matisse R5-plattformen har en ny mycket intuitiv gränssnittsmeny som är grafiskt anpassad till molnet "MosaicONE".
Alla grafiska och funktionella inställningar för hissanvändning kan endast och uteslutande ställas in via molnet MosaicONE sw; istället kan system- och diagnostikinställningar ställas in via den interna menyn.

Navigeringen i menyn kan ske antingen via knappsatsen på displayen eller via en mus som är ansluten till USB-gränssnittet. Om du också vill ansluta ett tangentbord räcker det att ansluta en Dongle-enhet till USB-gränssnittet och sedan ansluta musen och tangentbordet trådlöst.
Självklart måste enheten vara strömförsörjd.
Åtkomst till navigeringsmenyn:
- Med inbyggd knappsats: tryck på ok
- Med USB-mus och Matisse Touch-enheter: klicka 5 gånger på skärmen uppe till höger.

Ställa in språket för menyns navigering

Information om den installerade Matisse R5

Meny - Status

Inställning av kodningsprotokoll och offset

Meny - Gränssnittsalternativ
Här kan du ställa in de parametrar som krävs för att apparaten ska fungera korrekt. Parametrarna ändras beroende på det anslutna gränssnittet.

A) - Inställning av displayfördröjning vid byte av våningsplan. Displayfördröjningen hjälper till att undvika visualiseringsfel under golvbytet.
0 (inaktiverad)
1 (100 ms)
---
20 (2000 ms)

Ställ in energisparfunktionen och en torrkontakt på terminalerna S1/.../S5.

Meny - Signalinmatning

A) - Det är möjligt att aktivera en torrkontakt genom att koppla den direkt till en av de signaler som finns ombord (S1-S5) som, när den är strömförsörjd, kommer att styra kontakten. Det är också möjligt att ställa in aktiverings- eller avaktiveringsfördröjningen efter behov.
B) - Det är möjligt att aktivera energisparfunktionen genom att koppla den direkt till en av de signaler som finns ombord (S1-S5).

Volyminställning för alla funktioner (Master) och multimedia

Meny - Ljudmixer

Ljudmästare: Ställ in volymen för alla funktioner

Inställningar för datum och tid

Meny - Klockinställningar

Matisse har en inbyggd klocka. I händelse av strömavbrott kommer styrelsen att behålla parametrarna för datum och tid för 72h, varefter det kommer att vara viktigt att ange parametrarna manuellt (om de inte är anslutna till nätverket).

Ställa in språk, bakgrundsbelysning och skärmens rotation

Meny - Skärminställningar

Skärmrotation används mer för externa bildskärmar; du kan rotera bilden 180°.
Värdena för bakgrundsbelysningen på skärmen förblir oförändrade och ska inte förväxlas med energisparfunktionen.

Information om status för nätverksanslutningar

Meny - Nätverk
Meny - MosaicONE

För information om hur du kopplar Matisse R5 till MosaicONE sw, se avsnittet "Para ihop med MosaicONE programvara" på DIDO-webbplatsen på MosaicONE.

Uppdatering av Matisse R5

Meny - USB
USB-menyn är endast avsedd för uppdatering av Matisse R5:s inbyggda programvara; inga Multimedia-funktioner finns tillgängliga.

För att uppdatera enheter som inte är anslutna till internet gör du så här:


1) - Exportera den valda konfigurationen (.MPACK) från molnprogramvaran MosaicONE.
2) - Kopiera filen till ett USB-minne i ZIP-format.
3) - Sätt in minnet direkt i USB-porten på Matisse R5-skärmen och använd kontextmenyn.

Onlinehjälp

Meny - Onlinehjälp

Onlinehjälpen är direkt länkad till DMG DIDO:s webbsida för Matisse R5. Här hittar du all information om hur du installerar, ansluter och programmerar enheten.
Enheten måste vara ansluten till internet.

Datablad

7"

10,1"

15,6"

21,5"

Totala mått (BxH)178 x 144 mm
Horisontell
243 x 169 mm
Horisontell
232,5 x 430,5 mm
Vertikal
324,5 x 564,5 mm
Vertikal
Djup
(från främre plattan)
22,6 mm38,5 mm43,5 mm43,5 mm
Skärmens dimensioner 156,5 x 88,5 mm222 x 124,6 mm192,0 x 243,0 mm266,0 x 475,0 mm
Visningsområde 154,9 x 85,9 mm222,7 x 125,3 mm193,6 x 344,2 mm248,3 x 476,6 mm
Resolutioner

1024 x 600 px
65.000 färger

1920 x 1080 px
65.000 färger

IPS-skärm

Ja

Strömförsörjning

24V DC ±10%

Absorption (24V)

270 mA

Absorption i nödläge med S4 vid 24Vdc

240 mA

Driftstemperatur °C

-10°C / 50°C

Lagringstemperatur °C

-20°C / 60°C

Masslagring

8 GB EMMC

RAM

2 GB LPDDR4

 

Programvara

MosaicONE-guide

Felsökning

Beskrivning av felet Alla Matisse visuella och mediasystem
Installationsfel Displayen lyser inteKontrollera att det finns en 24VdC-spänning.
Kontrollera att spänningstypen överensstämmer med den som krävs (likspänning, inte växelspänning, inte likriktad).
Kontrollera att polariteten är korrekt på strömterminalerna.
Även om displayen verkar vara släckt, kontrollera att den röda lysdioden FAIL på baksidan inte är tänd, om den är det är problemet av en annan art. Kontakta DMG.
Kontrollera att systemets egenskaper kan uppfylla förbrukningskraven när det gäller strömmen för enheterna, enligt rekommendationerna och för korrekt drift kan det vara nödvändigt att använda extra nätaggregat (finns tillgängliga från DMG).
Displayen blinkar eller startar om kontinuerligtKontrollera att typ och spänningsvärde överensstämmer med vad som krävs, om problemet kvarstår kan det bero på ett HW-defekt.
Stadig röd lysdiodEnheten är FAIL. Indikerar ett allvarligt systemfel, inneboende i ett hårdvarufel eller annat fel som inte kan lösas. Kontakta DMG.
Blinkande röd lysdiodEnheten är FAIL. Anger ett generiskt systemfel, i detta fall kan det ha uppstått ett problem i samband med enhetens grafiska eller fw-programmering, en uppdatering via USB kan vara tillräcklig. Exempel: Displayen visar "NO GRAPHIC FOUND" i samband med en blinkande röd lysdiod (se felmeddelanden).
Displayen visar inte siffror och/eller pilarKontrollera att typ och spänningsvärde överensstämmer med dem som krävs för ingångarna, kontrollera att du har ställt in typen av gemensam typ korrekt.
Felmeddelanden High display temperature
Device is on standby.
Wait for temperature to decrease.
The system will start automatically
Detta är ett "varningsmeddelande". Enheten har upptäckt en temperaturhöjning. Systemet stänger automatiskt av alla funktioner (utom hissarnas) så att du kan återgå till tillåtna värden. Om denna defekt blir långvarig leder detta till att enheten blockeras (se nästa punkt).
Display malfunction detected
Please contact technical assistance
Detta är ett allvarligt felmeddelande. Det leder till att systemet blockeras och kan uppstå på två sätt:
1 - Varningsmeddelandet från föregående punkt uppträder 10 gånger (orsakerna är de som anges i denna punkt).
2 - Temperaturökningen är extremt snabb. Detta får systemet att tolka felet som ett monteringsproblem och i alla fall beteckna det som "potentiellt skadligt". i detta fall är det inte möjligt att ingripa på distans.
Felaktigt igenkännande KodningsgränssnittFör skärmar som använder kodningsgränssnitt (slots) visas data för det insatta gränssnittet på skärmen vid start. Om en inkonsekvens uppstår ska felet tillskrivas HW.
Skärmen slås på men startar inte eller fryser under uppstarten.Detta fel visar sig genom att pingvinerna i operativsystemet "Linux" inte visas på skärmen eller genom att DMG-skrivningen avbryts (vilket fungerar som en laddningsbar).
Skärmen blir svart efter att den har fungerat men startar om korrekt efter en forcerad omstart. Endast för Matisse 15,6", 18,5", 21,5"Detta fel upptäcktes ENDAST på LVDS-skärmar och därför på alla Matisse BIGs (DSD -Touch och NOT). Kontakta DMG.
På displayen visas "E" följt av en siffra X.I det här fallet är det en allmän felindikation som beror på en felaktig inställning av displayen. Kontakta DMG
Ingen anslutning Skärmen ansluter inte till Internet.HUVUDORSAKERNA:
1 - Om du använder ett SIM-kort med 4G-router (Telemaco II eller Teltonika), kontrollera signalkvaliteten.
2 - om ett SIM-kort med 4G-router används (Telemaco II eller Teltonika), kontrollera trafiktillgängligheten.
3 - om ett SIM-kort med en 4G-router används (Telemaco II eller Teltonika), kontrollera att en DATA-plan är aktiv.
4 - Kontrollera att ETHERNET-anslutningen är direkt eller med dedikerade enheter (HUB, Extender etc.).
5 - Undvik skarvar och förlängningar direkt på ETHERNET-kabeln.
6 - Kontrollera om det finns en brandvägg.

ANVÄNDBARA KONTROLLER ATT UTFÖRA:
1 - Kontrollera att den gröna lysdioden på baksidan (ETHERNET-porten) blinkar när nätverkskabeln är ansluten.
2 - Endast med Matisse R5, kontrollera att lysdioderna på ETHERNET-kontakten är tända (stadig gul och grönt blinkande).
3 - Om DHCP-anslutning kontrolleras i menyerna att enheten tar en automatisk IP-adress.
4 - Endast med Matisse R5, anslut till DIDO-webbplatsen direkt från enhetens meny.
Fel i displayen På displayen visas vertikala linjer.Om linjerna är fasta och svarta, kontakta DMG.
På displayen visas horisontella linjer.
Displayen är vit.Vänligen kontakta DMG.
Displayen har inverterade färger eller en "negativ" effekt.Vänligen kontakta DMG.

Download

hänvisningVersionLänk
1.0Download PDF
- Jag är inte så bra på det här.
Tillagd amerikansk version1.1Download PDF
- Jag är inte så bra på det här.
Uppdaterad den 13 Maggio 2024
Var den här artikeln till hjälp?

Relaterade artiklar