DEUM. M15 Koder

(afsnit 1.8)

Hvis du vil kontrollere og downloade alle versioner af denne vejledning, skal du gå til følgende link.

The DEUM. M15SER og DEUM. M15CAN-kodere giver dig mulighed for at tilslutte DMG CAN- eller serielle programmerbare skærme og CARUSO-stemmesyntesen til enhver type controller.
De vigtigste specifikationer er følgende:

 • Strømforsyning: Forsyning: 12/24V dc;
 • Op til 15 indgange;
 • Mulighed for automatisk at administrere et gulvdetekteringssæt uafhængigt af kontrolpanelet (controller). Koderen kan således give detaljer om elevatorbilens position, dens retning og sende gulvmeddelelser.

Sikkerheds- og brugsadvarsler

Før du installerer vores produkter, anbefaler vi, at du konsulterer afsnittet om sikkerheds- og brugsadvarsler på nedenstående link.

Hovedfunktioner

 • Indgangsprotokoller: 1 ledning pr. etage • 1 ledning pr. segment • Binær/grå 7 bit • Seriel MEA / AUTINOR / TKE
 • Uafhængig positionssensor
 • Selvdiagnose: intern LED + besked på positionsindikator
 • Signalisering og nødlygtestyring er til stede i elevatorbilens displayboks
 • Kontrol af placerings- og tjenesterullende meddelelser til visning af matrix for prikker
 • Differentieret kontrol af rullepilene (ja / nej) baseret på elevatorbilens bevægelse.
 • Encoder kan programmeres serielt af DMG efter anmodning på bestilling eller direkte på stedet via de to trykknap ADV og PRG
 • "Energibesparende" tilstand for at reducere strømabsorptionen, når systemet er inaktivt

Generelt layout

DEUM.M15CAN

- CAN seriel udgang
- 3 ledninger seriel udgang
A) – Terminaler til tilslutning af skærm og stemmesyntese (CAN-seriel udgang)
B) – Terminaler til tilslutning af skærm og stemmesyntese (3 ledninger seriel udgang)
C) – Programmeringsnøgler + SELVdiagnosticerings-LED
D) – 2-cifret skærm
E) – Programmeringsstik (USB Mini-B)
F) - Synthesizer udløser / gong
G) – Pile
H) – Position input (9 - 15)
I) – Position input (1 - 8)
L) – Strømforsyning 12/24V dc
DEUM.M15S3W

- 3 ledninger seriel udgang
B) – Terminaler til tilslutning af skærm og stemmesyntese (3 ledninger seriel udgang)
C) – Programmeringsnøgler + SELVdiagnosticerings-LED
D) – 2-cifret skærm
E) – Programmeringsstik (USB Mini-B)
F) - Synthesizer udløser / gong
G) – Pile
H) – Position input (9 - 15)
I) – Position input (1 - 8)
L) – Strømforsyning 12/24V dc
DEUM.M15SER

- RS485 seriel udgang
A) – Terminaler til tilslutning af display og stemmesyntese (kabine)
B) – Terminaler til tilslutning af skærm og stemmesyntese (gulve)
C) – Programmeringsnøgler + SELVdiagnosticerings-LED
D) – 2-cifret skærm
E) – Programmeringsstik (USB Mini-B)
F) - Synthesizer udløser / gong
G) – Pile
H) – Position input (9 - 15)
I) – Position input (1 - 8)
L) – Strømforsyning 12/24V dc

Instruktion i ledningsføring

Indgange

Stillingsinput

1 Ledning / Gulv
Se "Programmering > brugerdefinerede indstillinger > kodningsindstillinger > B0"

15 etager max

A) – Strømforsyning 12/24V dc
B) – Strømforsyningsindgang 12/48V ac/dc (inputtet "X01" svarer til den nederste etage.)
C) – Fælles input
1 Ledning/segment
Se "Programmering > brugerdefinerede indstillinger > kodningsindstillinger > B5"

Maks. 109 visualiseringer (-9, 0, 99)

A) – Strømforsyning 12/24V dc
B) – Strømforsyningsindgang 12/48V ac/dc
C) – Fælles input
Grå/binær
Se "Programmering > brugerdefinerede indstillinger > kodningsindstillinger > B1/B7"

Maks. 100 visualiseringer (-9, 0, 90)

A) – Strømforsyning 12/24V dc
B) – Strømforsyningsindgang 12/48V ac/dc
C) – Fælles input
MEA / Autinor / TKE
Se "Programmering > brugerdefinerede indstillinger > kodningsindstillinger > B2/B3/B8"

A) – Strømforsyning 12/24V dc
B) – Skærmoutput i kontrolpanelet (controller)
Uafhængig gulvdetektering
Se "Programmering > brugerdefinerede indstillinger > kodningsindstillinger > B4/B6"

Hvis kontrolpanelet (controlleren) ikke leverer signaler til positions-, retnings- og talebeskeder, kan der tilsluttes et automatisk gulvregistreringssæt til koderen.

Installation:
1) – Tilslut de to magnetiske NC sensorer til DEUM.
2) – Sæt to magneter på de tilsvarende guider for hver etage (begge impulsorer er frakoblet med kabine på gulvet).
3) – Tilføj en tredje magnet til stueetagen, så begge sensorer er aktiveret, når kabinen er på gulvet (systemet nulstilles efter strømmangel eller fejl i optællingen af gulve).


A) – Strømforsyning 12/24V dc
B) – Gulv/stueetage
C) – Beslag fastgjort til toppen af elevatorbilen
D) – Øvre sensor
E) – Lavere sensor

Bemærk: Forkablede sensor kit + magnet og beslag til rådighed på anmodning.

Indikatorer og nødlygteindgange

A) – Strømforsyning 12/24V dc

B) – Strømforsyningsindgang 12/48V ac/dc

C) – Fælles input

D) – Ved strømning af EME+-indgangen (12/24V nødforsyning) aktiveres nødlygten

S1Alarm sendt
S2Meddelelse etableret
S3Overbelastning
S4Brandmænd
S5Bilens prioritet
S6Døre, der åbner
S7Døre lukker
S8Energibesparelser
S9Ikke til nogen form for service
S10Inspektion

Input til retningspil

A) – Strømforsyning 12/24V dc

B) – Opad/nedadgående pile 12/48V ac/dc

Bemærk: "Automatisk gulvsensor" ("Programmering > Brugerdefinerede indstillinger > Kodningsindstillinger > B6") for positionssensorer kan aktiveres uden brug af pileterminalerne.

I tilfælde af positionssensorer er det muligt at aktivere muligheden "automatisk gulvsensor" uden at bruge pileindgang.

Udløserinput (gong/stemmesyntese)

Dette input udløser talebeskeder på DMG Caruso stemme synthesizer og gong.

A) – Strømforsyning 12/24V dc

B) – Stemmesyntese/gong-udløser (12/48V ac/dc)

Bemærk: I tilfælde af positionssensorer er det muligt at aktivere indstillingen "automatisk gulvsensor" uden at bruge udløserindgangene (TRG1/2).

"Indstillinger for programmering > brugerdefinerede indstillinger > kodning > B6"

Serielle output

DMG-CAN (DEUM. M15CAN)
A) – KAN seriel positionsindikator (gulv)
B) – CAN seriel positionsindikator (bil)
C) – FRATRÆDELSESMODSTAND. Hvis KUN elevatorbilens positionsindikator eller KUN gulvet er til stede, skal CAN-linjeafslutning aktiveres på DEUM. M15CAN som vist i diagrammet.
D) – SKIFT TERM. Cna. Aktiver afslutning af CAN-linjen på elevatorbildisplayet og på det sidste display på gulvet.
E) – Yderligere ledninger med absorption > 2A (ca. 16 positionsindikator)

Dip-switch status

På DEUM-enkoderenPå positionsindikatoren
(Bil)
På positionsindikatoren
(Gulv - det sidste)
Kun indikatoren for kabinens position er til stede-
Kun positionsindikatorerne på etagerne er til stede-
Alle positionsindikatorer er til stede (bil + gulve)

DMG 3 Ledninger (DEUM. M15CAN / DEUM. M15S3W)
A) – Positionsindikator (gulv)
B) – Positionsindikator (bil)
C) – Yderligere ledninger med absorption > 2A (ca. 16 positionsindikator)
DMG RS485 (DEUM. M15SER)
De serielle udgange med terminaler (4 ledninger) tillader DEUM. M15SER skal tilsluttes alle DMG seriel-type komponenter (display, Caruso stemme synthesizer og gong).

A) – Positionsindikator (gulv)
B) – Positionsindikator (bil)
C) – "Caruso" stemmesyntese
D) – Yderligere ledninger med absorption > 2A (ca. 16 positionsindikator)

Programmering

Menutast til navigationUdvidet berøring (> 3 sekunder)
Access-menutast
Indstilling af værdi
OpsætningsnøgleFirmwareversion
Menutaster til navigation

Indstillinger for visualisering

Hvis du vil oprette bestemte bogstaver/tal, skal du bringe elevatoren til gulvet og følge diagrammet.

Standardopsætning

Alle DEUM-fabriksparametre kan nulstilles ved hjælp af følgende RESET-procedure:

Gendan sidste konfiguration

Gendan den sidste konfiguration, der er indlæst med DEUM Coder-softwareværktøjet.

Brugerdefinerede indstillinger

Indstilling for forskydningsværdi
Angiv det ønskede forskydningsniveau fra 0 til 9. (se også "Forskydningstilstand").

Indstilling for kodning
Konfigurer deum i henhold til kodningstypen.B0 = 1 Ledning/gulv (standard)
B1 = Grå kode
B2 = Mea
B3 = Autinor
B4 = Manuel sensor (med pile og udløserinput)
B5 = 1 Tråd/segment
B6 = Automatisk sensor (med automatiske pile og automatisk udløser)
B7 = Binær kode
B8 = TKE
Indstilling for pil


C0 = Ret pile (standard)
C1 = Rullepil
C2 = Afhængig udløser: Trigger ON = Fix arrows / Trigger OFF = Rullepile (se også "Kodningsindstilling" og "Input af retningspil")

Hvis du vil bruge gongpile og pile i næste retning, skal du indstille C2 og angive positionsindikatoren for "næste retning".
Forskydningstilstand


D0 = Negativ forskydning (standard)
D1 = Positiv forskydning

Se også "Indstilling af forskydningsværdi".
Energibesparelser
Angiv aktiveringstiden for funktionen "energibesparelser".F0 (Standard) = Deaktiveret funktion: Angiv "S8"-indgangen (se "Indikatorer og nødlygteindgange") for at lede funktionen fra en anden enhed.
F1* = 10 minutter
F2* = 20 minutter
F3* = 30 minutter
F4* = 40 minutter
F5* = 50 minutter
F6* = 60 minutter
(*) = "S8"-inputtet (se "Indikatorer og nødlygteindgange") må IKKE tilsluttes strømforsyningen.
Første visualiseringsindstilling


G0 = Tom (standard)
G1 = Laveste af etagerne
Allokering af positionsinput og -signaler


H0 = Position indgange: X01 ÷ X15 / Signaler: 0
H1 (standard) = Position indgange: X01 ÷ X08 / Signaler: S1 ÷ S7
H2 = Position indgange: X01 ÷ X05 / Signaler: S1 ÷ S10
Signaler (tilstand)

o0 (Standard) = DEUM-koderen sender alle aktive signaler.
o1 = DEUM-koderen sender kun aktiv signalisering med højere prioritet. Signaliseringens prioritet afhænger af terminalen: S1 = højere prioritet, S10 = lavere prioritet
Indstilling af skærmforsinkelsen (signaler og ændring af etage)
Skærmforsinkelsen hjælper med at undgå visualiseringsfejl.

– SignalerS0 = FRA (standard)
S1 = TIL (2500 ms)

– Ændring af etageP0 = FRA (standard)
P1 = TIL (100 ms)

Liste over selvdiagnosticerings-LED og fejl

FAIL LED lyser op i 1 sekund, når koderen er tændt.

A) – Regelmæssig drift

B) – Fejl opdaget (se "Fejlliste" nedenfor)

C) – Koderen fungerer ikke eller er ikke programmeret

D) – Koderen fungerer ikke, eller der er ingen strømforsyning

E0 = Ingen fejl.

E1 = Ukendt fejl i inputprotokollen (f.eks. grå eller 7 ikke-anerkendte segmenter).

E2 = Resultatet af datakontrollen er forkert: Angiv standardindstillingerne igen.

E3 = Ugyldig MEA/AUTINOR-inputfejl (ikke-anerkendte signaliseringsegenskaber)

E4 = MEA/AUTINOR fejl, kode ikke modtaget(3 sekunder er gået uden at genkende noget signal).

E5 = Fejl i læsesensor

E6 = Positionssensor, der venter på nulstilling (positionen er ikke afgjort).

E7 = Det aktuelle gulv kan ikke knyttes til en visualisering.

E9 = Uidentificeret generisk fejl.

LE = "EME +"-indgangen er aktiv på koderen.

Kodesletning sker automatisk, når fejlen ryddes.

Videoselvstudium

Hvis du vil se andre videovejledninger på de tilgængelige sprog, skal du vælge den relevante YouTube-kanal.

Engelsk
italiensk

Download

henvisningVersionLink
1.8 (aktuel version)Download PDF
(Dansk)
Opdateret den 28. marts 2024
Var denne artikel nyttig?

Relaterede artikler