Encoder DEUM.M15

(v 1.8)

Om alle versies van deze gids te bekijken en te downloaden, ga naar de volgende link.

Met de DEUM.M15SER en DEUM.M15CAN encoders kunt u de DMG CAN of seriële programmeerbare displays en de CARUSO spraaksynthesizer aansluiten op elk type controller.
De belangrijkste specificaties zijn als volgt:

 • Stroomvoorziening: 12/24V dc;
 • Tot 15 ingangen;
 • Mogelijkheid tot automatisch beheer van een vloerdetectiekit, onafhankelijk van het bedieningspaneel (controller). De encoder kan zo details verstrekken over de positie van de liftcabine, de richting ervan en vloermeldingen verzenden.

Voorzorgsmaatregelen voor veiligheid en gebruik

Voordat u onze producten installeert, raden wij u aan het hoofdstuk over veiligheid en gebruiksvoorzorgen op de onderstaande link te raadplegen.

Belangrijkste kenmerken

 • Ingangsprotocollen: 1 draad per verdieping - 1 draad per segment - Binair/Grijs 7 bit - Serieel MEA / AUTINOR / TKE
 • Onafhankelijke positiesensor
 • Zelfdiagnose: interne LED + melding op positie-indicator
 • Signalisatie- en noodlampbedieningen zijn aanwezig in de liftkooi display box
 • Controle van positie en service scrollend bericht voor dot matrix display
 • Gedifferentieerde besturing van de schuifpijlen (ja / nee) op basis van de beweging van de liftkooi.
 • Encoder kan serieel geprogrammeerd worden door DMG op aanvraag bij de bestelling of direct ter plaatse via de twee drukknoppen ADV en PRG
 • "Energiebesparingsmodus om het stroomverbruik te verminderen wanneer het systeem niet actief is

Algemene indeling

DEUM.M15CAN

- CAN seriële uitgang
- 3-draads seriële uitgang
A) - Aansluitklemmen voor display en spraaksynthesizer (CAN seriële uitgang)
B) - Aansluitklemmen voor display en spraaksynthesizer (3 draden seriële uitgang)
C) - Programmeringstoetsen + LED voor zelfdiagnose
D) - 2 cijferig display
E) - Programmeerconnector (USB Mini-B)
F) - Synthesizer trekker / gong
G) - Pijlen
H) - Positie-ingangen (9 - 15)
I) - Positie-ingangen (1 - 8)
L) - Stroomvoorziening 12/24V dc
DEUM.M15S3W

- 3 draads seriële uitgang
B) - Aansluitklemmen voor display en spraaksynthesizer (3 draden seriële uitgang)
C) - Programmeringstoetsen + LED voor zelfdiagnose
D) - 2 cijferig display
E) - Programmeerconnector (USB Mini-B)
F) - Synthesizer trekker / gong
G) - Pijlen
H) - Positie-ingangen (9 - 15)
I) - Positie-ingangen (1 - 8)
L) - Stroomvoorziening 12/24V dc
DEUM.M15SER

- RS485 seriële uitgang
A) - Aansluitklemmen voor display en spraaksynthesizer (cabine)
B) - Aansluitklemmen voor display en spraaksynthesizer (verdiepingen)
C) - Programmeringstoetsen + LED voor zelfdiagnose
D) - 2 cijferig display
E) - Programmeerconnector (USB Mini-B)
F) - Synthesizer trekker / gong
G) - Pijlen
H) - Positie-ingangen (9 - 15)
I) - Positie-ingangen (1 - 8)
L) - Stroomvoorziening 12/24V dc

Bedradingsinstructies

Ingangen

Positie-input

1 Draad / Vloer
Zie "Programmering > Aangepaste instellingen > Coderingsinstellingen > B0".

- – 15 verdiepingen max.

A) - Stroomvoorziening 12/24V dc
B) - Ingang stroomvoorziening 12/48V ac/dc (De ingang "X01" komt overeen met de laagste verdieping).
C) - Gemeenschappelijke ingang
1 Draad / Segment
Zie "Programmering > Aangepaste instellingen > Coderingsinstellingen > B5".

- – 109 visualisaties max (-9, 0, 99)

A) - Stroomvoorziening 12/24V dc
B) - Ingang stroomvoorziening 12/48V ac/dc
C) - Gemeenschappelijke ingang
Grijs / Binair
Zie "Programmering > Aangepaste instellingen > Coderingsinstellingen > B1/B7".

- – 100 visualisaties max (-9, 0, 90)

A) - Stroomvoorziening 12/24V dc
B) - Ingang stroomvoorziening 12/48V ac/dc
C) - Gemeenschappelijke ingang
MEA / Autinor / TKE
Zie "Programmering > Aangepaste instellingen > Coderingsinstellingen > B2/B3/B8".

A) - Stroomvoorziening 12/24V dc
B) - Weergave-uitgang bedieningspaneel (regelaar)
Onafhankelijke vloerdetectie
Zie "Programmering > Aangepaste instellingen > Coderingsinstellingen > B4/B6".

Indien het bedieningspaneel (controller) geen signalen voor positie, richting en gesproken berichten levert, kan een automatische vloerdetectiekit op de encoder worden aangesloten.

Installatie:
1) - Sluit de twee magnetische NC-sensoren aan op de DEUM.
2) - Plaats twee magneten op de overeenkomstige geleiders voor elke verdieping (beide impulsen worden uitgeschakeld als de cabine zich op de verdieping bevindt).
3) - Voeg een derde magneet toe aan de hoofdverdieping zodat beide sensoren worden ingeschakeld als de cabine zich op de verdieping bevindt (systeem reset na stroomonderbreking of fouten bij het tellen van de verdiepingen).


A) - Stroomvoorziening 12/24V dc
B) - Verdieping / hoofdverdieping
C) - Beugel bevestigd aan de bovenkant van de liftkooi
D) - Bovenste sensor
E) - Onderste sensor

Opmerking: Voorbedrade sensor kit + magneet en beugel beschikbaar op aanvraag.

Indicators and emergency lamp inputs

A) - Stroomvoorziening 12/24V dc

B) - Ingang stroomvoorziening 12/48V ac/dc

C) - Gemeenschappelijke ingang

D) - Bij het voeden van de EME+ ingang (12/24V noodvoeding) wordt de noodlamp geactiveerd

S1Alarm verzonden
S2Communicatie tot stand gebracht
S3Overbelasting
S4Brandweer
S5Voorrang voor auto
S6Deuren die opengaan
S7Deuren sluiten
S8Energiebesparing
S9Buiten dienst
S10Inspectie

Invoer richtingspijl

A) - Stroomvoorziening 12/24V dc

B) - Opwaartse/afwaartse pijlen 12/48V ac/dc

Opmerking: "Automatische vloersensor" ("Programmering > Aangepaste instellingen > Coderingsinstellingen > B6") voor positiesensoren kan worden ingeschakeld zonder de pijlenklemmen te gebruiken.

In het geval van positiesensoren is het mogelijk de optie "automatische vloersensor" in te schakelen, zonder gebruik te maken van pijlen invoer.

Triggeringang (gong/stem synthesizer)

Deze ingang activeert de spraakberichten op de DMG Caruso stemsynthesizer en de gong.

A) - Stroomvoorziening 12/24V dc

B) - Stemsynthesizer/gong trigger (12/48V ac/dc)

Opmerking: In het geval van positiesensoren is het mogelijk om de optie "automatische vloersensor" in te schakelen zonder gebruik te maken van de triggeringangen (TRG1/2).

"Programmering > aangepaste instellingen > coderingsinstelling > B6"

Seriële uitgangen

DMG-CAN (DEUM.M15CAN)
A) - CAN seriële positie-indicator (vloer)
B) - CAN seriële positie-indicator (auto)
C) - AFSLUITWEERSTAND. Indien ALLEEN de liftkooi positie-indicator of ALLEEN de etage-indicatoren aanwezig zijn, moet de CAN-lijnafsluiting geactiveerd worden op de DEUM.M15CAN zoals aangegeven in het schema.
D) - Schakelaar TERM.CAN. Activeer de beëindiging van de CAN-lijn op het liftkooidisplay en op het laatste display op de verdieping.
E) - Extra bedrading met absorptie > 2A (ongeveer 16 positie-indicator)
DMG 3 Draden (DEUM.M15CAN / DEUM.M15S3W)
A) - Positie-indicator (vloer)
B) - Positie-indicator (auto)
C) - Extra bedrading met absorptie > 2A (ongeveer 16 positie indicator)
DMG RS485 (DEUM.M15SER)
De seriële uitgangen met klemmen (4 draden) maken het mogelijk de DEUM.M15SER aan te sluiten op alle componenten van het DMG seriële type (display, Caruso spraaksynthesizer en gong).

A) - Positie-indicator (vloer)
B) - Positie-indicator (auto)
C) - "Caruso" stemsynthesizer
D) - Extra bedrading met absorptie > 2A (ongeveer 16 positie-indicator)

Programmering

Navigatie menutoetsLangdurig aanraken (> 3 seconden)
Toegang menutoets
Waarde-instelling
InstellingstoetsFirmware-versie
Navigatie menutoetsen

Visualisatie-instellingen

Om specifieke letters/cijfers in te stellen, brengt u de lift naar de grond en volgt u het schema.

Standaardinstelling

Alle DEUM fabrieksparameters kunnen worden gereset met de volgende RESET procedure:

Herstel laatste configuratie

Herstel de laatste configuratie geladen met de DEUM Coder software tool.

Aangepaste instellingen

Offset Waarde instelling
Voer het gewenste offsetniveau in van 0 tot 9; (Zie ook "Offsetmodus").

Instelling codering
Stel het Deum op volgens het coderingstype.B0 = 1 draad/vloer (standaard)
B1 = code grijs
B2 = Mea
B3 = Autinor
B4 = manuele sensor (met pijlen en triggeringang)
B5 = 1 draad / segment
B6 = Automatische sensor (met automatische pijlen en automatische trigger)
B7 = Binaire code
B8 = TKE
Pijl instelling


C0 = vaste pijlen (standaard)
C1 = Schuivende pijl
C2 = Trigger afhankelijk: Trigger AAN = vaste pijlen / Trigger UIT = scrollende pijlen (zie ook "Instelling codering" en "Invoer pijlrichting")

Om de gong en de pijlen voor de volgende richting te gebruiken, moet u C2 instellen en de positie-indicator voor de "volgende richting" instellen.
Offset-modus


D0 = negatieve offset (standaard)
D1 = Positieve afwijking

Zie ook "Offsetwaarde instellen".
Energiebesparing
Geef de activeringstijd voor de "energiebesparende" functie aan.F0 (Standaard) = Uitgeschakelde functie: Voed de "S8" ingang (zie "Indicators and emergency lamp inputs") om de functie van andere unit op te dragen.
F1* = 10 minuten
F2* = 20 minuten
F3* = 30 minuten
F4* = 40 minuten
F5* = 50 minuten
F6* = 60 minuten
(*) = De "S8"-ingang (zie "Indicators and emergency lamp inputs") mag NIET op de stroomvoorziening worden aangesloten.
Eerste visualisatie instelling


G0 = blanco (standaard)
G1 = Laagste van de verdiepingen
Toewijzing van positie-ingangen en signalen


H0 = Positie-ingangen: X01 ÷ X15 / Signalen: 0
H1 (standaard) = Positie-ingangen: X01 ÷ X08 / Signalen: S1 ÷ S7
H2 = Positie-ingangen: X01 ÷ X05 / Signalen: S1 ÷ S10
Signalen (modus)

o0 (Standaard) = DEUM-encoder zendt elke actieve signalering.
o1 = DEUM encoder zendt alleen de actieve signalering met de hoogste prioriteit. De prioriteit van de signalering is afhankelijk van de terminal: S1 = hogere prioriteit, S10 = lagere prioriteit
Instellen van de weergavevertraging (signalen en verandering van vloer)
De displayvertraging helpt visualisatiefouten te vermijden.

- SignalenS0 = UIT (standaard)
S1 = AAN (2500 ms)

- Verandering van vloerP0 = UIT (standaard)
P1 = AAN (100 ms)

Zelfdiagnose LED & Foutenlijst

LED FAIL brandt gedurende 1 seconde wanneer de encoder wordt ingeschakeld.

A) - Regelmatige werking

B) - Fout ontdekt (zie de "Foutenlijst" hieronder)

C) - Encoder werkt niet of is niet geprogrammeerd

D) - Encoder werkt niet of heeft geen stroomvoorziening

E0 = Geen fout.

E1 = Onbekende invoerprotocolfout (b.v. Gray of 7 niet-herkende segmenten).

E2 = Het resultaat van de gegevenscontrole is onjuist: voer de standaardinstellingen opnieuw in.

E3 = ongeldige MEA/AUTINOR-ingangsfout (niet-herkende signaliseringskenmerken)

E4 = MEA/AUTINOR-fout, code niet ontvangen(er zijn 3 seconden verstreken zonder dat een signaal werd herkend).

E5 = Fout in aflezen sensor

E6 = Positiesensor wacht op reset (positie niet geregeld).

E7 = De huidige verdieping kan niet geassocieerd worden met een visualisatie.

E9 = niet-geïdentificeerde algemene fout.

LE = De "EME +" ingang op de encoder is actief.

De code wordt automatisch gewist wanneer de fout is opgeheven.

Video-handleiding

Om andere videohandleidingen in de beschikbare talen te zien, selecteert u het relevante YouTube-kanaal.

Engels
Italiaans

Download

ReferentieVersieLink
1.8 (huidige versie)Download PDF
(Engels)
Bijgewerkt op 13 november 2023

Was dit artikel nuttig?

Verwante Artikelen