1. Home
  2. Elektrische systemen
  3. Pitagora 4.0
  4. Pitagora 4.0 - Test en metingen

Pitagora 4.0 - Test en metingen

Inhoud


Procedures voor veiligheidstests van het systeem en voor ruimte-tijdmeting van liftkooibewegingen worden hier beschreven.


De hoofdschakelaar van de regelaar moet bij elk onderhoud en ten minste 365 dagen na de laatste uit- en inschakeling worden uitgeschakeld.
Deze procedure is verplicht en moet worden gevolgd om de Autotest van de ELGO LIMAX CP33 en FUJI LM2 componenten te starten.

De volgende tests en maatregelen kunnen controles en tests vergemakkelijken die moeten worden uitgevoerd voordat de installatie in gebruik wordt genomen (EN81-X D) en tijdens de periodieke onderhoudsinterventies (EN81-X E). Sommige maatregelen kunnen alleen via het encodertelsysteem worden uitgevoerd.
Tests kunnen alleen worden uitgevoerd als de installatie zich in de normale bedrijfsmodus bevindt; selecteer parameter "test" om de test uit te voeren en druk op ENTER om deze te starten. De testprocedure kan worden gestopt door de installatie in de inspectiemodus te zetten.

Test 1: Meting van de stopruimte en -tijd in UP-richting, DMG UCM-module in versnelling uit de deurzone


Voordat u met de test begint, verplaatst u de lege auto naar de verdieping waar u de meting wilt uitvoeren.
Tijdens de test zal de auto naar boven bewegen tot het einde van de deurzone van die verdieping; nu wordt de gedwongen interventie van de UCM-module geactiveerd en de auto zal dus stoppen. Nadat de auto tot stilstand is gekomen, wordt de vanaf het vloerniveau afgelegde afstand getoond (te vergelijken met punt 5.6.7.5 van EN81-20) en de stoptijd sinds de activering van de UCM. Belangrijk: de stopafstand moet vooraf worden berekend, rekening houdend met de som van de interventietijden (controller + stopunit). Na de test moet de UCM-module worden gereset(menu reset UCM).


Test 2: Meting van de stopruimte en -tijd in OMLAAG-richting, DMG UCM-module

Voordat u de test start, verplaatst u de lege auto naar de verdieping waar u de meting wilt uitvoeren.
Tijdens de test zal de auto naar beneden bewegen tot het einde van de deurzone van die verdieping; nu wordt de gedwongen interventie van de UCM-module geactiveerd en de auto zal dus stoppen. Nadat de auto tot stilstand is gekomen, wordt de vanaf het vloerniveau afgelegde afstand getoond (te vergelijken met punt 5.6.7.5 van EN81-20) en de stoptijd sinds de activering van de UCM. Belangrijk: de stopafstand moet vooraf worden berekend, rekening houdend met de som van de interventietijden (controller + stopunit). Na de test moet de UCM-module worden gereset(menu reset UCM).


Test 3: Meting van de stopruimte en -tijd in de richting UP bij nominale snelheid


Voordat u met de test begint, beweegt u de lege liftkooi naar de begane grond.
Tijdens de test beweegt de liftkooi zich naar boven tot de voorlaatste verdieping (AGH voor twee stopinstallaties); nu stopt de liftkooi. Nadat de liftkooi gestopt is, worden de afgelegde afstand vanaf de voorlaatste verdieping en het stopniveau en de stoptijd weergegeven.


Test 4: Meting van de stopruimte en -tijd in de richting DOWN bij nominale snelheid


Voordat u met de test begint, beweegt u de volgeladen liftkooi naar de bovenste etage.
Tijdens de test beweegt de liftkooi naar beneden tot de eerste etage (AGB voor twee stopinstallaties); nu stopt de liftkooi. Nadat de liftkooi tot stilstand is gekomen, worden de afgelegde afstand vanaf de eerste verdieping en het stopniveau en de stoptijd weergegeven.


Proef 5: Herschikkingsproef met te hoge liftkooi (EN 81, punt 14.2.1.2)


Voordat u de test start, beweegt u de liftkooi naar de verdieping waar u de meting wilt uitvoeren.
Tijdens de test beweegt de liftkooi omhoog totdat de nivelleringsfunctie wordt geactiveerd; nu wordt de liftkooi opnieuw genivelleerd. Nadat de liftkooi tot stilstand is gekomen, worden de afstand waarop het nivelleren begint en de interventietijd weergegeven. Wij raden aan de test op elke verdieping uit te voeren om de correcte installatie van de nivelleersensoren te controleren.


Proef 6: Herschikkingsproef met te laag aangebrachte liftkooi (EN 81, punt 14.2.1.2)


Voordat u de test start, beweegt u de liftkooi naar de verdieping waar u de meting wilt uitvoeren.
Tijdens de test beweegt de liftkooi naar beneden totdat de nivelleringsfunctie wordt geactiveerd; nu wordt de liftkooi opnieuw genivelleerd. Nadat de liftkooi tot stilstand is gekomen, worden de afstand waarop het nivelleren begint en de interventietijd weergegeven. Wij raden aan de test op elke verdieping uit te voeren om de correcte installatie van de nivelleersensoren te controleren.

Beproeving 7: Eindbeproeving van de eindschakelaars (EN 81, punt 10.5)


Beweeg de liftkooi naar de begane grond of de bovenste verdieping voordat u de test start.
Tijdens de test beweegt de liftkooi naar het einde van de schacht totdat de veiligheidsketting opent (of totdat de FCO-ingang wordt gedetecteerd). Nadat de liftkooi tot stilstand is gekomen, worden de afstand tussen de interventievloer en de ingreep van de eindschakelaar en de status van de FCO-ingang (maakcontact voor het registreren van de ingreep van de eindschakelaar) getoond. De liftcabine kan voorbij de eindschakelaar worden bewogen via het inspectiebedieningspaneel in de machinekamer (in de inspectiemodus is de beweging voorbij de bovenste en onderste verdieping uitgeschakeld) om de liftcabine of het tegengewicht op de schokdempers te zetten en de touwsliptest uit te voeren. Verplaats de liftcabine uit het gebied van de eindschakelaar en zet de installatie in de normale bedrijfsmodus (als het tweede maakcontact van de FCO-ingang is aangesloten, moet u de FCO resetten in het menu "Fouten").


Test 8: Looptijd van de motor (EN 81, punt 12.10)


Voordat u de test start, beweegt u de liftkooi naar de begane grond of de bovenste verdieping.
Tijdens de test beweegt de liftkooi met nulsnelheid naar de tegenovergestelde uiterste verdieping. Na 5 seconden wordt de fout in de op/neer-looptijd gedetecteerd (controleer in het menu "Fouten"). Wis alle fouten om de installatie weer in de normale bedrijfsmodus te zetten.


Test 9: Systeembalanceringstest


Alvorens de test te starten, plaats de cabine op de begane grond met het gewicht dat geschikt is om het systeem zelf in evenwicht te houden (meestal 50% van de maximale belasting). Tijdens de test zal de cabine beginnen in de richting van de hoogste verdieping en de geabsorbeerde stroom in het midden van de schacht zal worden weergegeven. Vervolgens beweegt de cabine naar de laagste verdieping, waarbij opnieuw de geabsorbeerde stroom in het midden van de schacht wordt weergegeven. De waarden worden ook na het einde van de test bewaard voor evaluatiedoeleinden.


Test 10: ELGO UCM in OMHOOG-richting (ELGO-CP)


Voordat u begint, zet u de lege liftkooi op de verdieping waar u de test wilt uitvoeren (met uitzondering van de bovenste verdieping).
Tijdens de test vertrekt de lift in OMHOOG richting tot het einde van de deurzone; op dit punt zal ELGO een fout geven (Fault ELGO Cod. 24) en de liftkooi stoppen (OC-contact open) en op het display wordt de tijd en ruimte van de systeeminterventie getoond (te vergelijken met Eelevator N81 punt 9.11.5).
BELANGRIJK: de ruimte moet vooraf worden berekend als de som van de interventietijden (besturing, stopinrichting)
Na de test is een foutreset(Menu Fout, Reset) nodig om de ELGO LIMAX33-CP in de normale bedrijfsmodus te brengen.

Test 11: ELGO UCM in neerwaartse richting (ELGO-CP)


Voordat u begint, zet u de lege liftkooi op de verdieping waar u de test wilt uitvoeren (met uitzondering van de onderste verdieping).
Tijdens de test vertrekt de lift in neerwaartse richting tot het einde van de deurzone; op dit punt geeft ELGO een fout (Fault ELGO Cod. 24) en stopt de liftkooi (OC-contact open) en op het display wordt de ruimte en de tijd van de systeeminterventie getoond (te vergelijken met EN81 punt 9.11.5).
BELANGRIJK: de ruimte moet vooraf worden berekend als een som van de interventietijden (besturing, stopinrichting)
Na de test is een foutreset (Menu Fout, Reset) nodig om de ELGO LIMAX33-CP in de normale bedrijfsmodus te brengen.


Test 12: OSG- en veiligheidstest (ELGO-CP + eSGC)


Plaats de liftkooi voor de start op de bovenste of onderste verdieping.
Tijdens de test start de lift op hoge snelheid en de OSG+eSGC opent op nominale snelheid (Fault ELGO Cod. 9) waardoor de liftkooi stopt.
Na de test is een foutreset(Menu Fault, Reset) nodig om de ELGO LIMAX33-CP in de normale bedrijfsmodus te brengen.


Test 13: ETSL-systeeminterventie in OMHOOG-richting (ELGO-CP)


Optionele functie. In normale toestand opent de beveiliging het OC-contact als de snelheid van de cabine te hoog is tijdens de rit in de richting UP (risico voor tegengewicht op de buffers).
Tijdens de test beschouwt ELGO het midden van de schacht als het bovenste referentiepunt.
Plaats de lege cabine zonder lading op de begane grond (laagste verdieping) voordat u de test start om de slechtste omstandigheden te simuleren. Tijdens de test zal de cabine naar de hoogste verdieping gaan. Voor het midden van de liftschacht opent de ELGO het OC-veiligheidscontact (Fout ELGO Cod. 16) en de liftkooi stopt voor een remingreep voor het bereiken van de halve compartimentpositie (aangenomen als de gesimuleerde bufferpositie).
De interventietijd (vanaf het openen van het OC-contact) en de afstand tot het midden van de liftschacht (veiligheidsmarge met de buffers) worden weergegeven.


Test 14: ETSL-systeeminterventie in neerwaartserichting (ELGO-CP)


Optionele functie. In normale toestand opent de beveiliging het OC-contact als de snelheid van de cabine te hoog is tijdens de rit in de richting UP (risico voor cabine op de buffers).
Tijdens de test beschouwt ELGO het midden van de schacht als het onderste referentiepunt.
Plaats de cabine op de bovenste verdieping met een volledig geladen liftcabine om de slechtste omstandigheden te simuleren alvorens de test te starten. Tijdens de test zal de cabine naar de benedenverdieping beginnen. Voor het midden van de liftschacht opent de ELGO het OC-veiligheidscontact (Fout ELGO Cod. 16) en de liftcabine stopt voor een remingreep voor het bereiken van de halve compartimentenpositie (aangenomen als de gesimuleerde bufferpositie).
De interventietijd (vanaf het openen van het OC-contact) en de afstand tot het midden van de liftschacht (veiligheidsmarge met de buffers) worden weergegeven.


Test 15: Verminderde veiligheid van het hoofd (EN 81-21 - ELGO-CP+eSGC)


Test voor gereduceerde kop en beschermingssysteem gebaseerd op ELGO+eSGC.
De interventie van de beveiliging vindt plaats na een schachttoegang, op het punt dat wordt bepaald door de afstand TRIPS (monitor-encoder) vanaf de bovenste referentiepositie (tegengewicht op de buffer).
Tijdens de test wordt de interventie van ELGO ook uitgevoerd met de lift in normale modus, zonder simulatie van een schachttoegang. Alvorens de test te starten moet de lift onder het interventiepunt worden gebracht.
Tijdens de test start de liftkooi in de richting UP (naar de bovenste verdieping). Wanneer de liftkooi het interventiepunt bereikt, opent ELGO het OC-contact en schakelt de eSGC-uitgang uit, waardoor de liftkooi stopt (Fault ELGO Cod. 4).
Na de test is het nodig de fout te resetten (Menu Fout, Reset) om de ELGO LIMAX33-CP in de normale bedrijfsmodus te brengen.

Test 16: Verminderde putveiligheidstest (EN 81-21 - ELGO-CP+eSGC)


Test voor gereduceerde put en beveiligingssysteem gebaseerd op ELGO+eSGC.
De interventie van de beveiliging vindt plaats na een schachttoegang, op het punt dat wordt bepaald door de afstand TRIPD (monitor-encoder) vanaf de onderste referentiepositie (cabine op de buffer).
Tijdens de test wordt de interventie van ELGO ook uitgevoerd met de lift in normale modus, zonder simulatie van een schachttoegang.
Alvorens de test te starten moet de lift over het interventiepunt worden gebracht.
Tijdens de test zal de liftkooi in neerwaartse richting vertrekken (naar de onderste verdieping). Wanneer de liftkooi het interventiepunt bereikt, opent ELGO het OC-contact en schakelt de eSGC-uitgang uit, waardoor de liftkooi stopt (Fault ELGO Cod. 5).
Na de test is het noodzakelijk de fout te resetten(Menu Fout, Reset) om de ELGO LIMAX33-CP in de normale bedrijfsmodus te brengen.


Test 17: OC Veiligheidscontacttest (ELGO-CP)


Alleen voor installatie met ELGO-CP.
Test controleert of het veiligheidscontact OC in de ELGO naar behoren werkt: contact opent gedurende 0,5 sec. (u kunt controleren of de veiligheidsketting open is vanaf SE3 punt).
De test wordt automatisch één keer per dag uitgevoerd.
Na de test is geen verdere bediening meer nodig (lift is in normaal bedrijf).


Test 18: Deur uitschakelen


Test voor het tijdelijk uitschakelen van deurautomaten.
De test is nuttig wanneer een technicus een test wil uitvoeren met de lift in normale modus, maar zonder het risico dat een gebruiker de liftkooi kan betreden.
Het is mogelijk om een tijd van 1/5/10/30/60 minuten te programmeren.
De tijd is ook geldig als de lift weer in de normale modus wordt gezet.
Aan het einde van de timer, komt de lift terug in de normale modus.


Test 19: Simulatie van black-out


Alleen voor installatie met volledige noodoptie. Het gedrag van de lift is hetzelfde als wanneer de stroom uitvalt, dus het maakt een automatische noodverplaatsing van de auto naar de vloer en opent de deur.


Test 20: Telefoonoproep voor simulatie van laag batterijniveau


Controller zendt commando naar DMCPIT (uitgang ALARM Enable) alsof het batterijniveau verkeerd is voor een noodoproep. Dit signaal moet worden aangesloten op de ingang van de telefoon voor een noodoproep.


Test 21: Simulatie van de noodzaak tot uitschakeling van het systeem (alleen ELGO- of VVVF-systeem)


Het systeem simuleert een lange tijd zonder uitschakeling.
- Bij de eerste uitvoering simuleert het systeem een inschakeling langer dan 9 maanden (270 dagen), met als effect alleen het informatiefoutje "1 = Reset Kabeljauw 9". In het menu Fouten wordt DAY COUNTER = 270 weergegeven. De lift blijft regelmatig werken.
- Bij de tweede uitvoering simuleert het systeem een inschakeling langer dan 12 maanden (365 dagen), met als gevolg de blokkeerfout "1 = Reset Code 12". De lift stopt op de verdieping zonder verdere oproepen te kunnen aannemen. In het Foutenmenu wordt DAY COUNTER = 365 weergegeven. Om terug te keren naar normaal bedrijf, moet de hoofdstroomschakelaar uit- en weer ingeschakeld worden.


Test 22: Geïntegreerde weegkalibratieprocedure (alleen VVVF-systeem)


De test moet twee keer herhaald worden, de eerste keer voor de volle belasting (100%), de tweede keer (110%) voor de overbelastingsmeting.
Plaats de cabine op de begane grond of op de bovenverdieping voordat u met de test begint.
Selecteer in volgorde:
- Test 22 - 100%: Plaats de VOLLEDIGE LADING in de cabine. Wanneer u de test bevestigt, start de lift automatisch vanaf elke verdieping in beide richtingen. Tijdens de test zijn de deuren niet ingeschakeld om een constante lading in de cabine te houden. De test is klaar als de cabine terugkeert naar de beginverdieping en de deur opengaat. Op het Playpad verschijnt "End reg.".
- Test 22 - 110%: Voeg 10% van de lading met een minimum van 75 kg toe aan de cabine. Wanneer je de cabine bevestigt, sluit je de deur (zonder van de vloer af te komen) en wordt de overbelasting geactiveerd (en gaat de deur open). Op het Playpad verschijnt "End reg.".

Controleer na de kalibratieprocedure de status van de parameter "Geïntegreerde weging van de belasting" in het menu .

Opgelet:
Kalibratieprocedure moet worden herhaald in geval van verandering in de cabine (panelen, vloerbedekking, COP verandering enz.) of op het contragewicht (lift balanceren).

Test 23: Meting van de stopruimte en -tijd in de richting OMHOOG bij nominale snelheid met veiligheidsuitrusting (alleen OSG A3)

Voordat de test wordt gestart, moet de lege liftkooi naar de begane grond worden gebracht.
Tijdens de test beweegt de liftkooi naar boven en zodra de liftkooi de eerste verdieping bereikt (AGH voor installaties met twee stopplaatsen), verwijdert de controller de A3 pen van de OSG waardoor de lift stopt. Nadat de liftkooi tot stilstand is gebracht, worden de afgelegde afstand vanaf de voorlaatste verdieping en het stopniveau en de stoptijd weergegeven. Om alleen het veiligheidsmechanisme als een vergrendelingssysteem te besturen, houdt u bij het starten van de lift de remmen bekrachtigd door handmatig de contactors te bedienen.

Test 24: Meting van de stopruimte en -tijd in OMLAAGSE richting bij nominale snelheid met veiligheidsuitrusting (alleen OSG A3)

Voordat de test wordt gestart, moet de volgeladen liftkooi naar de bovenste verdieping worden gebracht.
Tijdens de test beweegt de liftkooi naar beneden en zodra de liftkooi de eerste verdieping heeft bereikt (AGB voor installaties met twee stopplaatsen), verwijdert de controller de pin A3 van de OSG, waardoor de lift stopt. Nadat de liftkooi tot stilstand is gebracht, worden de afgelegde afstand vanaf de voorlaatste verdieping en het stopniveau en de stoptijd weergegeven. Om alleen het veiligheidsmechanisme als vergrendelingssysteem aan te sturen, moeten bij het starten van de lift de remmen bekrachtigd blijven door handmatig de contactors te bedienen.

Test 25: Meting van de stopruimte en -tijd van het veiligheidstoestel (ELGO-CP + eSGC + OSG-A3)

De test kan in beide richtingen worden uitgevoerd. De test stopt de cabine op de volgende verdieping (binnen de deurzone) om het laden/lossen van de cabine te vergemakkelijken en de veiligheidsuitrusting vrij te geven.
In het geval van een lift met twee stops (of in het geval van een cabine aan het einde van de schacht) wordt de cabine gestopt bij activering van AGB/AGH.

Opwaartse test (bidirectionele veiligheidsuitrusting): Zet voordat u begint de lege cabine op de verdieping waar u de test wilt uitvoeren (moet zich minstens twee verdiepingen boven de cabine bevinden anders stopt de cabine op AGH). Na het selecteren van de test is het noodzakelijk om de testsnelheid (10% ↔ 100% van de nominale snelheid) in te stellen op basis van de eigenschappen van het systeem om schade aan de cabinestructuur te voorkomen.
Draai de knop van de PME op INSPECTION (INSPECTIE).
Houd de OSG-knop op "SET" (Instellen) voor de volledige duur van de test.

Druk op de knop ↑ voor de volledige duur van de test.
De lift beweegt in opwaartse richting tot aan de volgende deurzone, waar de stroom van de A3 pin wordt verwijderd, waardoor het mechanische veiligheidssysteem stopt.
Nadat de kooi gestopt is, wordt de afgelegde afstand vanaf de vloer weergegeven met de stoptijd.

Laat na de test de knop ↑ los , laat de OSG-sleutel los en beweeg de lift in neerwaartse richting om het veiligheidssysteem los te maken (het kan nodig zijn om wat lading in de cabine te plaatsen om het losmaken te vergemakkelijken).
Neerwaartse test: Zet voordat je begint de auto op de verdieping waar je de test wilt uitvoeren (er moeten minstens twee verdiepingen onder de cabine aanwezig zijn anders stopt de cabine op AGB). Plaats volledige belasting in de cabine (of meer dan volledige belasting als de test dit vereist). Na het selecteren van de test is het noodzakelijk om de testsnelheid (10% ↔ 100% van de nominale snelheid) in te stellen op basis van de eigenschappen van het systeem om schade aan de cabinestructuur te voorkomen.
Draai de knop van de PME op INSPECTIE.
Houd de sleutel van de OSG op "SET" positie voor de gehele duur van de test.

Druk op de knop ↓ voor de gehele duur van de test.
De lift beweegt in neerwaartse richting naar de volgende deurzone, waar de stroom van de A3-pen wordt verwijderd, waardoor het mechanische veiligheidssysteem stopt.
Nadat de kooi gestopt is, wordt de afgelegde afstand vanaf de vloer weergegeven met de stoptijd.

Laat na de test de knop ↓ los, maak de OSG-sleutel los en beweeg de lift in opwaartse richting om het veiligheidssysteem los te maken (het kan nodig zijn om een deel van de lading uit de cabine te verwijderen om het losmaken te vergemakkelijken).

Test 26: UCM-meting van de stopruimte en -tijd (ELGO-CP + eSGC + OSG-A3)

De test kan in beide richtingen worden uitgevoerd. De test stopt de cabine zodra de cabine de deurzone verlaat.


Test naar boven: Zet voordat u begint de lege kooi op de verdieping waar u de test wilt uitvoeren (voer de test niet uit op de bovenste verdieping).
Na het selecteren van de test wordt de veiligheidsomleiding van de deur ingeschakeld voor de volledige duur van de test.
Zet de knop van de PME op INSPECTIE.
Houd de OSG-toets op "SET" voor de volledige duur van de test.

Druk op de knop ↑ voor de volledige duur van de test.
De lift beweegt in opwaartse richting tot het einde van de deurzone, waar het UCM-circuit van de LIMAX33-CP de stroom van de A3-pen verwijdert, waardoor het mechanische veiligheidstoestel stopt.
Nadat de lift is gestopt, wordt de afgelegde afstand vanaf de vloer getoond (te vergelijken met punt 5.6.7. van EN81-20) en de afstand tot het einde van de deurzone wordt getoond (te vergelijken met punt 5.6.7. van EN81-20).5 van EN81-20) en de stoptijd sinds de activering van de UCM.

Laat na de test de knop ↑ los, ontgrendel de sleutel van de OSG en beweeg de lift in neerwaartse richting om het veiligheidsmechanisme los te maken (het kan nodig zijn om wat lading in de cabine te plaatsen om het losmaken te vergemakkelijken). Na de test is een foutreset (Menu Fout, Reset) nodig om de ELGO LIMAX33-CP in de normale bedrijfsmodus te zetten.


Test naar beneden: Zet de auto voordat u begint op de verdieping waar u de test wilt uitvoeren (voer de test niet uit op de onderste verdieping).
Plaats volledige lading in de auto (of meer dan volledige lading als de test dit vereist). Na het selecteren van de test wordt de veiligheidsomleiding van de deur ingeschakeld voor de volledige duur van de test.
Zet de knop van de PME op INSPECTIE.
Houd de OSG-sleutel op "SET" voor de volledige duur van de test.

Druk op de knop ↓ voor de volledige duur van de test.
De lift beweegt in neerwaartse richting tot het einde van de deurzone, waar het UCM-circuit van LIMAX33-CP de stroom van de A3-pen verwijdert, waardoor het mechanische veiligheidstoestel stopt.
Nadat de liftkooi tot stilstand is gekomen, wordt de afgelegde afstand vanaf de vloer getoond (te vergelijken met punt 5.6.7.5 van EN81-20) en de stoptijd sinds de activering van de UCM.

Laat na de test de knop ↓ los, maak de OSG-sleutel los en beweeg de lift in opwaartse richting om het veiligheidssysteem los te maken (het kan nodig zijn om wat lading uit de cabine te verwijderen om het losmaken te vergemakkelijken). Na de test is een foutreset (Menu Fout, Reset) nodig om de ELGO LIMAX33-CP in de normale bedrijfsmodus te zetten.

Bijgewerkt op 16 februari 2024

Was dit artikel nuttig?

Verwante Artikelen