GIOTTO Display

(v 1.3)

For å sjekke og laste ned alle versjoner av denne veiledningen, gå til følgende lenke.

Oppdatert til EN81-28:2018-forskriften.

Forsiktighetsregler for sikkerhet og bruk

Før du installerer produktene våre, anbefaler vi at du konsulterer avsnittet om sikkerhet og bruksforskrifter på lenken nedenfor.

Montering

Giotto 4,3"
Med sveisede stifter 1,5/3 mm trykknapppanel

Hvis du erstatter en eksisterende posisjonsindikator, må du kontrollere at tappenes lengde samsvarer med den ovenfor nevnte; hvis ikke, vennligst forkort dem.
Giotto 4,3" (EN81-71)
Med sveisede stifter på 2/3 mm trykknapppanel
Hvis du erstatter en eksisterende posisjonsindikator, må du kontrollere at tappenes lengde samsvarer med den ovenfor nevnte; hvis ikke, vennligst forkort dem.
Giotto 5"
Med pinner på bakplaten (for 1/1,5 mm trykknapppanel)
Med sveisede stifter på 2/3 mm trykknapppanel
Frontmontert på 1/2 mm trykknapppanel
Giotto 5,6"
Med sveisede stifter på 1,5/3 mm trykknapppanel
Hvis du erstatter en eksisterende posisjonsindikator, må du kontrollere at tappenes lengde samsvarer med den ovenfor nevnte; hvis ikke, vennligst forkort dem.
Giotto 7" (med ny IPS-skjerm)
Med sveisede stifter på 1,5/3 mm trykknapppanel

A) – Disse 3 komponentene kan allerede ha blitt satt sammen i DMG.

Med pinner på bakplaten (for 1/2 mm trykknapppanel)


1) – Sett sammen alle komponentene.
2) – Husk først og fremst å fjerne den dobbeltsidige tapen fra underplaten.
A) – Disse 3 komponentene kan allerede ha blitt satt sammen i DMG.
Giotto 7" (EN81-71)
Med sveisede stifter på 2/3 mm trykknapppanel

A) – Kun med 2 mm tykkelse plate
B1) – Med 2/3mm tykkelse plate
B2) – Med 1,5 mm tykkelse plate (IKKE EN81-71)
Hvis du erstatter en eksisterende posisjonsindikator, må du kontrollere at tappenes lengde samsvarer med den ovenfor nevnte; hvis ikke, vennligst forkort dem.
Giotto 10,1" (med ny IPS-skjerm)
Giotto 10,1" totale dimensjoner: 243 x 169 mm (h 35,5 mm)

Med sveisede stifter på 1,5/3 mm trykknapppanel
Giotto Retrofit
Frontmontert versjon for ettermontering, samme utskjæring av D67 posisjonsindikator.
ESYSPK2 ekstern høyttaler (tilleggsutstyr)
Sett bakfra(*) - TFT opp til 7″
(**) - TFT 10,1″
(***) - Versjon med sveisede pinner
(****) - Versjon med bakplate og biadhesiv

Kablingsinstruksjoner

POSISJON OG RETNING Inngangsledning

Pitagora 4.0
DMG CAN seriell protokoll
BIL
GULV

DMG
3-leder seriell
Pitagora V3
BIL

GULV
Enkoder DEUM
For mer informasjon, se Encoder DEUM- støttesiden

DMG
CAN seriell protokoll


DMG
3-leder seriellDMG
RS485 serie

Autonomt posisjoneringssystem
De autonomt posisjoneringssystem for DMG-skjermene i Raffaello-, Giotto- og Matisse-seriene, gjør det mulig å vise løfteposisjonen og retningen uavhengig av heisens kontrollpanel. Grensesnittet bruker sensorsignalene som er installert på toppen av heisstolen.

Hvis tilgjengelig, er det mulig å bruke de samme posisjonssensorene som brukes av kontrolleren.
Hvis IKKE tilgjengelig, må du installere:
• 1 INGEN magnetisk sensor på hytta + 1 magnet i hver etasje for å telle posisjon.
• 1 NO/NC magnetisk sensor på kabinen + 1 magnet i hovedetasjen for RESET.

I dette grensesnittet er det en CAN BUS seriell linje for å styre gulvposisjonsindikatorene.
For alle andre funksjoner (stemmesynthesizer, gongong, indikatorer osv.) vennligst se siden for teknisk støtte for skjermen.

Autonomt posisjoneringssystem
CANopen-protokoll

TFT CANopen-grensesnittet er en enhet for å koble DMG-skjermer til alle tredjeparts CANopen-kontrollere på markedet.

DMG-skjermene til CANopen-linjen samsvarer med standardene CiA-301 og CiA-417 (Lift).
Heisfunksjonene beskrevet av CiA-417-profilen og implementert i displayene er:
1) Posisjon
2) Piler
3) Trigger
4) Signaliseringer

Bildet nedenfor viser tilkoblingsprinsippet til en CANopen DMG-skjerm.

DMG CANopen-skjermene har nye menyparametere som brukeren av installatøren kan stille inn:
CANopen node-ID ("NodeID")
Baudhastigheten til CAN-linjen ("Baudhastighet")
Gulvet som skjermen er installert på ("FloorNumber")
Dørinformasjon ("Dørmaske")
Multiplex identifikator ("løftnummer")
Offset ("Offset verdi")

Det elektroniske databladet (EDS) er tilgjengelig for nedlasting.
Andre kontroller
Proprietær CAN-protokoll

1 ledning / gulv
10 etasjer maks.


1 ledning / segmentMaks 29 etasjer. (-9, 0, 19)


Grå / binærMaks 72 etasjer. (-9, 0, 62)


TKE/MEA/Autinor

Tjenestemeldinger kabling

BIL

GULV

Tjenestemeldinger kan også styres, gjennom seriell buss, på to forskjellige måter:

TRIGGER Kabling

Denne inngangen utløser gongen.

Hvis pilotering drives av DEUM ENCODER, foreslås en direkte forbindelse mellom TRIGGER-kommandoen og Encoderen.

Eksterne piler ledninger

MENY > Alternativer > Grafiske alternativer > Piler > Skjul

Innstillinger

OppsettnøkkelAvslutt / TilbakeTilgang til menytastVerdiinnstilling (>3 sek.)
Navigasjonsmenytaster

Ikke alle parameterne beskrevet nedenfor er tilgjengelige for alle kodeprotokoller.

DMG CANopen-skjermene har nye menyparametere som brukeren av installatøren kan stille inn:
– CANopen node-ID ("NodeID")
– Baudhastigheten til CAN-linjen ("Baudhastighet")
– Gulvet som skjermen er installert på ("FloorNumber")
– Dørinformasjon ("Dørmaske")
– Multipleks identifikator ("løftnummer")
– Offset («Offset verdi»)

Generell
Displaynavigasjonsmenyen er kun på engelsk; for å se de riktige menyelementene anbefaler vi å sette DIDO-nettstedets språk til engelsk.

MENYMENYELEMENTTILGJENGELIGE VALGINNGANG
Seriell / PitagoraParallellKAN BUSS
Inndata Seriell / 1 ledning per etasje / segment
Grå / Binær / Pos.Sensor
TKE / MEA / Autinor / CAN DMG
LydinnstillingerVolum (Gong, gulvmelding osv.)0-AV / 1-MIN / 2 / 3 / 4-MAKS
Utløserforsinkelse0, 1, ..., 30
MeldingssekvensGong - Etasje - Opp/Ned
AlternativerGrensesnittalternativerSkjermkonfigurasjonCOP / LOP / LIP
PilkonfigurasjonRetning / Neste Dir.
Bil på gulvetNei / Ja
Gong uten pilerNei / Ja
KAN Baudrate250k, 125k, 10k, Auto
Konverter mesaninNei / Ja
Offset verdi-9 / ... / 0 / ... / +9
Første visualiseringBlank / null
Felles utvalgNegativ / positiv
PiltypeFaste piler / Rullepiler
Aktiver AUX-signaler10 + 0 / 6 + 4
Inndatafiltrering0 ... 20
Gong fra ArrowsNei / Ja
Brannvesenets operasjon0 (Deaktivert) / 1 (Egress Floor) / 2 (Non-Egress Floor)
Skjermsparer timerDeaktivert / 10-20 / 30-60 / 60-120
Grafiske alternativerGulvsymbolerVis skjul
PilerVis skjul
Gulvsymboler med signalerVis skjul
Piler med signalerVis skjul
Automatisk sentreringNei / Ja
TalljusteringSenter / Venstre / Høyre
KerningNei / Ja
Filter blinkende signalerNei / Ja
OrienteringLandskapsportrett
S1-S5 innganger KonfigurasjonInngang S1 / ... / S5
AUX-signalkonfigurasjonAUX-signal 1/2/3/4
InfoskjermPå av
Infoskjerm Tme5s / 10s / 15s / 20s
Innstillinger for dato og klokkeslettNei / Ja
Tilbakestill alle innstillinger
USBSkjerm -> USB / USB -> Skjerm
Aggiornamento firmware / Firmware-oppdatering
?DemomodusNei / Ja
Firmware Ver. / Konfig. Navn / Feilsøkingsmodus / Levetid (intern bruk)
GulvinnstillingerGulvbildeVelg bildene
GulvlydNei / Lydspor 0 / ... / spor 19
GulvsymbolerVelg symbolene
Justering av lydnivå

(*) Kun talesynthesizerversjon, for å justere:
(*1) Meldingsvolum (etasje)
(*2) Volum for retningsmeldinger
(*3) Volum av signaler
(*4) Melding om endringsgulv
(*5) Bakgrunnsvolum
Sett opp avspillingsforsinkelse for lydmeldinger
Sett opp avspillingsrekkefølge for lydmeldinger
Kun versjon av talesynthesizer
Sett opp Giotto som heisvognindikator eller gulvindikator
1) – Heisvognposisjonsindikator (standard)
2) – Hallposisjonsindikator
Oppsett av pil
1) – Retningspiler (standard)
2) – Neste retningspiler (instruksjoner nedenfor)


Neste retningspiler aktivert fra inndata
Gong og piler lyser kun på posisjonsindikatorene med "NEXT DIRECTION"-inngangen slått på.Hvis DEUM Encoder brukes, vennligst se den aktuelle håndboken

Neste retningspiler lokalt programmert
Gjennom adresseringsprosedyren kan man permanent tildele hver indikator informasjonen om gulvet som den er montert på; på denne måten lyser neste retningspiler kun ved gulvet der bilen er plassert.

Adresseringsprosedyre

1) – Koble alle posisjonsindikatorer til ENCODER- eller PLAYBOARD-kontrolleren.
2) – Plasser heisstolen på gulvet på skjermen som må dirigeres.
3) – Kontroller at tegnene/tallene/bokstavene som er visualisert er de ønskede.
4) – Sett en magnet foran indikatoren og vent til den blinker i 3 sekunder for å bekrefte.
5) – Gjenta prosedyren for hver etasje.

Hvis DEUM Encoder brukes, vennligst se den aktuelle håndboken

Aktiver signalet "Car at Floor" fra "NEXT DIR." input
Sett opp gongen til å være uavhengig av piler
Sett opp CAN BUS-protokollens overføringshastighet
Visualisering av mellometasjer
Sett opp etasjer OFFSET
Sett opp første visualisering
1) – Den viser ingen tall
2) – Laveste etasje
Sett opp felles for posisjonens parallelle innganger
Sett opp rullepiler
1) – Faste piler
2) – Rullepiler
Aktiver hjelpesignaler
a) – 10 gulv parallelle innganger (X01÷X10) + 0 AUX-signaler
b) – 6 gulv parallelle innganger (X01÷
X06) + 4 AUX-signaler (X07÷X10)
Sett opp visningsforsinkelsen for etasjeskifte
Visningsforsinkelsen hjelper til med å unngå visualiseringsfeil under gulvskifte.
Aktiver Gong fra pilinngang
Gong-kommandoen håndteres samtidig med pilene uten å koble til "trigger"-terminalene.
Knytt gulvposisjonsindikatoren til duplekskontrollerne
Parameteren gjør det mulig å tilordne displayet (gulvet) til en unik kontroller. Duplex-Light-typologien inkluderer 2 kontrollere med en enkelt BDU-linje og maksimalt 2 skjermer i hovedetasjen.
Denne parameteren kan bare stilles inn med CAN-protokollen på Pitagora 4.0-systemet.
0) – Tilknyttes løftevognens posisjonsindikator.
1) – Displayet vil vise informasjonen til MASTER-kontrolleren.
2) – Displayet vil vise informasjonen til SLAVE-kontrolleren.
3/4/5/6) – Fremtidig bruk.
Aktiver parameteren Firefighters Operation
Denne parameteren lar deg stille inn displayet under "brannmanndrift"-modus. Parameteren er alltid synlig, men funksjonen er aktiv bare hvis displayet er satt til LIP/LOP.


0 (DEAKTIVERT): Normal drift.
1 (EGRESS_FLOOR): Når den er i brannmannfunksjon, viser displayet kun symbolene for etasjer.
2 (NON-EGRESS_FLOOR): Når den er i brannmannfunksjon, blir skjermen mørk.
Aktiver energisparefunksjon
"Energisparemodus" for å redusere forbruket når den er inaktiv.
Vis/skjul posisjon
Vis/skjul piler
Vis/skjul posisjon med signal
Vis/skjul piler med signal
Automatisk sentrering
Talljustering
Reduser mellomrom mellom symboler (Kerning)
Signaliseringer (visualisering)

1) – Faste eller blinkende signaliseringer (inngang fra kontrolleren).
2) – Faste signaliseringer.
Sett opp skjermretning
Fra fastvareversjon 2.2.0 og nyere.
Sett opp tjenestemeldingsinnganger
Sett opp hjelpesignaler
Sett opp "INFO"-funksjonen
"INFO"-skjermer må lastes opp med "Mosaic" programvare, og aktiveres i 5 til 20 sekunder ved å trykke på "INFO"-knappen ( i ).
Bruk av "INFO"-funksjonen vil deaktivere lokal aktivering av talesyntese-utløseren.
Innstillinger for dato og klokkeslett
Gjenopprett fabrikkinnstillingene
De opprinnelige fabrikkinnstillingene for skjermen vil bli gjenopprettet og konfigurasjonene slettes.
Dataeksport / import

A) – Gå inn i USB-menyen.
B) – Sett inn det formaterte USB-minnet
– FAT32 formatert (minimum tildelingsenhet tilgjengelig)
– USB-pinne med en maksimal kapasitet på 8 GB
– Filen må ikke være i en undermappe
C1) – Dataeksport – Bare innstillingene som opprinnelig ble konfigurert gjennom MOSAIC-programvare
vil bli eksportert. Endringer som gjøres på skjermen vil ikke bli eksportert.
C2) – Dataimport.
Tilpasninger av gulv
1) – Bil på gulvet

2) – Sett opp bakgrunnsbilder av gulvet
Bilder må være importert på forhånd med "Mosaic"-programvare.

3) – Sett opp melding for etasje (kun stemmeannunciator-versjon)

4) – Sett opp symboler av gulvet

Datablad

Dimensjoner 4,3"132 x 80 mm (H20)
4,3" (EN81-71)138 x 100 mm (H26)
5" Bakmontert125 x 96 mm (H23)
5" frontmontert
5,6"132 x 129,5 mm
7"177,8 x 144 mm (H20)
7" (EN81-71)198 x 165 mm (H26)
10,1"243 x 169 mm (H35,5)
Skjerm (synlig område) 4,3"98,7 x 57,2 mm • 480 x 272 piksler • 65 000 farger
4,3" (EN81-71)
5" Bakmontert111 x 63 mm • 480 x 272 piksler • 65 000 farger
5" frontmontert
5,6"115,3 x 87,1 mm • 640 x 480 piksler • 65 000 farger
7"157 x 89 mm • 1024 x 600 piksler • 65 000 farger (IPS-skjerm)
7" (EN81-71)
10,1"222,7 x 125,3 mm • 1024 x 600 piksler • 65 000 farger (IPS-skjerm)
Strømforsyning (posisjonsinngang) 12÷24V DC ±10 %
Absorpsjon 4,3"VISE
12V DC: Maks 110mA • 24V DC: Maks 70mA
PANIKKLYS
12V DC: Maks 110mA • 24V DC: Maks 70mA
5"VISE
12V DC: Maks 270mA • 24V DC: Maks 150mA
PANIKKLYS
12V DC: Maks 242mA • 24V DC: Maks 125mA
5,6"VISE
12V DC: Maks 270mA • 24V DC: Maks 150mA
PANIKKLYS
12V DC: Maks 242mA • 24V DC: Maks 125mA
7"VISE
12V DC: Maks 230mA • 24V DC: Maks 134mA
PANIKKLYS
12V DC: Maks 210mA • 24V DC: Maks 110mA
10,1"VISE
12V DC: Maks 220mA • 24V DC: Maks 120mA
PANIKKLYS
12V DC: Maks 220mA • 24V DC: Maks 120mA
Indikatorer innganger S1 / S2 / S3:
12÷24V DC ±10 % (opto-isolert)
Impedans = 3 Kohm
IP-beskyttelse 4,3"/5,6"/7"/10,1"IP44
Driftstemperatur 4,3"-10°C ÷ +50°C
5"
5,6"
7"
10,1"

Giotto Mosaic programvare

Den brukervennlige Giotto Mosaic-programvaren lar deg lage kraftige bakgrunner ved å bruke alle typer innhold.
Du kan enten bruke forhåndsdesignede maler, eller lage tilpassede design, du vil være i gang på kort tid.

Firmwareoppdatering

Vi fraråder fastvarenedgradering.

A) – Slå av Giotto-skjermen.

B) – Sett inn USB-minnet.

C) – Slå PÅ Giotto-skjermen og vent til oppdateringen er installert.

Feilsøking

Feilbeskrivelse Giotto 4,3" / 5" Giotto 5,6" / 7" / 10,1"
Installasjonsfeil Displayet lyser ikkeSjekk for tilstedeværelse av 12/24VdC spenning.
Sørg for at spenningstypen samsvarer med det som kreves (likespenning, ikke vekselvis, ikke rettet).
Kontroller riktig polaritet på strømklemmene.
Selv om displayet virker av, kontroller at den røde FAIL-lampen på baksiden ikke lyser, hvis den er det, vil problemet i dette tilfellet være av en annen art. Ta kontakt med DMG.
Kontroller at egenskapene til systemet kan oppfylle forbrukskravene når det gjelder strømstyrke til enhetene, som anbefalt og for korrekt drift kan det være nødvendig å bruke ekstra strømforsyninger (tilgjengelig fra DMG).
Display Blinker eller starter på nytt kontinuerligSørg for at type og spenningsverdi samsvarer med de som kreves, hvis problemet vedvarer kan det tilskrives en HW-defekt.
Konstant rød LEDEnhet i FAIL. Indikerer en alvorlig systemfeil, som ligger i en maskinvarefeil eller annen uløselig defekt. Ta kontakt med DMG.
Blinkende rød LEDEnhet i FAIL. Indikerer en generisk systemFEIL, i dette tilfellet kan det ha vært et problem knyttet til grafisk eller fw-programmering av enheten, en oppdatering via USB kan være tilstrekkelig. Eks: displayet viser "NO GRAPHIC FOUND" assosiert med den blinkende røde LED-en (se feilmeldinger).
Displayet viser ikke tall og/eller pilerPass på at type og spenningsverdi samsvarer med de som kreves for inngangene, sørg for at du har riktig stilt inn typen felles.
Feilmeldinger Firmware file not foundFinner ingen fastvare (.bin) på innsatt pinne. Problemet kan dukke opp når grafikken (.CFC) har blitt oppdatert ved å sette inn USB-pinnen med skjermen av og deretter slå den på. Riktig prosedyre for å laste inn .CFC-filer er å sette inn nøkkelen med displayet på.
Graphic file not foundIngen grafisk fil (.cfc) funnet på den innsatte pinnen. Sjekk navnet på filen, formateringsparametrene til flash-stasjonen, og utfør om nødvendig et ikke-rask format av flash-stasjonen fra Windows. Flash-stasjoner på 32 GB og oppover vil sannsynligvis ikke fungere fordi det ikke er mulig å formatere dem i et format som kan leses av skjermen.
Waiting USB for firmwareDisplayet venter på at en fastvare (.bin) skal lastes inn via USB-pinne.
Waiting USB for graphic configurationDisplayet venter på at en grafisk konfigurasjonsfil (.cfc) skal lastes via USB-pinne.
Wrong RESDenne meldingen vises når oppløsningen til konfigurasjonen ikke er den samme som det monterte TFT-panelet. Last inn den passende konfigurasjonen.
Disk error: check that USB key is formatted in FAT32
or
File read error - please format in FAT32
Enheten godtar ikke pennestasjoner som ikke er formatert i FAT32.
Formater pennestasjonen i FAT32 og gjenta operasjonen
Error Load Container Waiting USBDisse feilmeldingene skyldes det KJENTE problemet med RAM-defekten. Denne feilen er nå løst på de nye versjonene, men den kan gjenta seg på enheter som allerede er installert der det er gjort en fastvareoppgradering fra en 1.XX-versjon til en 2.XX-versjon.
Skjermens fastvare må oppdateres.
INTERFACE_RUN Error
Assert image.c line xxx
Feil gjenkjenning KodingsgrensesnittFor skjermer som bruker kodegrensesnitt (spor), vises dataene til det innsatte grensesnittet på skjermen ved oppstart. Hvis det oppstår en inkonsekvens, skal mangelen tilskrives HW.
Displayet slås på, men starter ikke opp eller fryser under oppstartHvis innlastingslinjen fryser, kan det være et grafikkfilproblem. Regenerer filen (.cfc) og gjenta innlastingsprosedyren.
Displayet viser indikasjonen "E" etterfulgt av et nummer XI dette tilfellet er det en generisk feilindikasjon på grunn av feil innstilling av displayet. Ta kontakt med DMG
Visningsdefekter Displayet viser vertikale linjerHvis linjene er faste og svarte, vennligst kontakt DMG.
Displayet viser horisontale linjer
Displayet er hvittTa kontakt med DMG.
Displayet har inverterte farger eller med en "negativ" effektTa kontakt med DMG.

Sertifikater

Download

ReferanseVersjonLink
1.0Download PDF
(Engelsk)
IPS-skjerm (7 tommer) 1.1Download PDF
(Engelsk)
IPS 7-tommers skjermmontering1.2 Download PDF
(Engelsk)
CANopen grensesnitt1.3 (gjeldende versjon)Download PDF
(Engelsk)
Oppdatert 21. desember 2023

Var denne artikkelen til hjelp?

relaterte artikler