1. Home
 2. Elektriske systemer
 3. Pitagora 4.0
 4. Pitagora 4.0 – Bil / Topp på bil

Pitagora 4.0 – Bil / Topp på bil


Dørkommando

Dørkommandotavlen kan styre enten én eller to dører med alternativ, selektiv eller gjennomgangsåpning. Utganger og innganger er tilgjengelige på jst-kontaktene på TOC-kortet og på APPO-kortet (i kontrolleren).

Dørene kan være automatiske, halvautomatiske eller manuelle:

DØR A

 • ROA utgang (relé åpen dør A) åpen kollektor maks 24V 100mA
 • RFA-utgang (relé som lukker dør A) åpen kollektor maks 24V 100mA
 • Inngang BRA (A gulvåpningsknapprelé) lukket til GND (NA) I = 5mA
 • Inngang CEA (A dørfotocelle) lukket til GND (NA) I = 5mA
 • Inngang FOA (A døråpningsgrense) lukket til GND (NA) I = 5mA
 • Inngang FFA (En dørlukkingsgrense) lukket til GND (NA) I = 5mA

DØR B

 • ROB-utgang (reléåpningsdør B) åpen kollektor maks 24V 100mA
 • RFB-utgang (relélukkingsdør B) åpen kollektor maks 24V 100mA
 • Inngang BRB (B døråpningsknapprelé) lukker til GND (NA) I = 5mA
 • Inngang CEB (B dørfotocelle) lukker til GND (NA) I = 5mA
 • Inngang FOB (B døråpningsgrense) lukker til GND (NA) I = 5mA
 • Inngang FFB (B dørlukkingsgrense) lukker til GND (NA) I = 5mA

Vektbelastningskontroll

Når COM-inngang er aktiv, blir gulvreservasjonsanrop verken tatt opp eller administrert.

Når SUR-inngangen er aktiv starter ikke heiskabinen og det akustiske signalet i heiskabinen aktiveres. SUR-signalet ignoreres under kjøring.

Integrert lastveiing
I noen applikasjoner er kontrolleren i stand til å oppdage vekten i kabinen uten behov for installerte lastveieenheter. Kun tilgjengelig for implantater:
– Maksimal belastning 630 kg.
– Elektrisk heis med VVVF Fuji LM2
– Girløs motor
– Direkte eller 2:1
Løsningen er ikke i samsvar med regelverket (81.20 pkt. 5.12.1.2.2) og det ble derfor gjennomført en risikoanalyse.
Funksjonen trenger en kalibreringsprosedyre (Se prøve 22)

Kalibreringen må gjentas hvis vekt legges til eller fjernes på motvekten eller i kabinen, for eksempel:
– Legge til paneler, trykknapper eller gulvbelegg
– Tilføyelse av kompensasjonskjeden

Amigo nødtelefon

Gå til siden for Amigo nødtelefon for å koble den til Pitagora 4.0-systemet.
Link

Heisvogn Posisjon / Hastighetskontroll med Motor Encoder

Dette kontrollsystemet kan kun brukes på systemer med inverter VVVF med en girløs motor.

Plassering, stopp og retardasjon styres ved å telle pulsene som kommer fra motorens koder. Tellingen av pulsene blir passende korrigert (tilbakestilt) av tilbakestillingssignalene øverst og nederst (AGB / AGH) og fra signalet fra dørsonen (ISO1).

Den samme J16-inngangskontakten brukes til å koble, med riktig kabel, til kodergrensesnittkortet, som er inne i FUJI-omformeren.

Parameteren "Tellesystem" bør settes som "motorgiver". I menyen velger du 2048 antall pulser. Deretter skal dimensjonsparametrene til motorskiven og typen trekksystem settes inn. Deretter ber systemet om å stille inn aksellengden for å stille inn riktig følsomhet. Først etter at disse trinnene er fullført, vil det være mulig å kjøre den automatiske gulvutjevningsprosedyren.

Tilbakerullingskontroll og kjørekomfort

Når Playboard-kontrolleren brukes på installasjoner utstyrt med girløse maskiner med lukket sløyfe, kan komfort og presisjon optimaliseres og dermed unngå uønskede effekter som tilbakerulling (typisk for heiser med ubalansert belastning).

Følgende parametere kan justeres for å oppnå optimal innstilling for din installasjon. Det foreslås å følge prosedyren fra start til slutt i den foreslåtte sekvensen.

Startfasejusteringer
Juster følgende parametere for å kompensere for andre uønskede effekter.

ParameterBeskrivelseMisligholdeForeslåtte justeringer
GirløsGiret
H64Null hastighetskontrolltid 0,80,8Set value between 0,7 and 0,8 then increase to soften start phase ramp
Important: In “Positioning” Menu :
Delay DIR-BRK <= 0,2 s
Delay BRK-S > H64
L68RBC proporsjonal forsterkning (P konstant)
(spesifiserer P-konstanten til den automatiske hastighetsregulatoren som skal brukes under RBC-beregningstiden)
1,810Motoroverskridelser: Øk verdien med 0,25

Vibrasjoner: redusere verdien med 0,25
L69RBC Integral Time (I konstant)
(spesifiserer I-konstanten til den automatiske hastighetsregulatoren som skal brukes under RBC-beregningstiden)
0,003 s0,010 sMotor overshoot: reduser verdien med 0,001

Vibrasjoner: øk verdien med 0,001
L73Ubalansert belastningskompensasjon
(spesifiserer I-konstanten til den automatiske posisjonsregulatoren som skal brukes under RBC-beregningstiden)
0,50Motoroverskridelser: Øk verdien med 0,50

Vibrasjoner: redusere verdien med 0,50
L82PÅ forsinkelsestid
(spesifiserer forsinkelsestiden som omformerens hovedkrets holdes aktivert i)
0,2 s0,2 sLarger Brakes: decrease value by 0,1

Smaller brakes: increase value by 0,1


Merknader: L65 spesifiserer om den ubalanserte lastkompensasjonen skal aktiveres eller deaktiveres (tilbakeføringskontroll). Som standard er den satt til 1 (Tilbakeføringskontroll aktiv). Hastigheten holdes på null når bremsene slippes for å unngå tilbakerullingseffekt.
Høyhastighets fasejusteringer
Høyhastighets "P"-forsterkning og "I"-tidskonstanter brukes av den automatiske hastighetsregulatoren (ASR) til omformeren under høyhastighetsløft. Disse konstantene kan justeres som følger:

ParameterBeskrivelseMisligholdeForeslåtte justeringer
GirløsGiret
L24"S" kurveinnstilling 625$25%Hastighetssvingninger: Øk verdien med 5
L36"P" Forsterkning konstant ved høy hastighet210Hastighetssvingninger øker verdien med 0,25
Vibrasjoner: redusere verdien med 0,25
L37 "I" Tid I konstant i høy hastighet0,100 s0,100 sHastighetssvingninger avtar 0,01
Vibrasjoner: øke verdien med 0,01

Merknader:
Økning av P-konstanten gjør respons fra maskineri raskere, men kan føre til oversving eller jakt i motoren. På grunn av resonans fra maskineri eller overforsterket støy, kan maskiner eller motorer produsere vibrasjonsstøy.
Tvert imot, reduksjon av P-konstanten forsinker responsen for mye og kan forårsake hastighetsfluktuasjoner i en lang syklus, noe som tar tid å stabilisere hastigheten.
"I" ganger verdier (L37 og L39) trenger normalt ikke å endres, med mindre "P" gevinster ikke er nok for å oppnå optimal komfort. Innstilling av en liten "I"-tidskonstant forkorter integreringsintervallet, og gir raskere respons. Tvert imot, å sette en stor "I"-tidskonstant forlenger den, og har mindre effekt på ASR. Dette kan hjelpe i tilfelle resonans av maskineri genererer unormal mekanisk støy fra motoren eller girene
.
Stoppe fasejusteringer
Bruk konstantene til forsterkningene "P" og tidene "I", ved lav hastighet, for å gjøre den endelige justeringen for stoppfasen:

ParameterBeskrivelseMisligholdeForeslåtte justeringer
GirløsGiret
E16Retardasjonstid # 9
(Siste retardasjonsrampe)
1,80 s1,80 sØk verdien med 0,5 for å myke opp siste rampe (maks foreslått verdi: 3 sek)
H67Stopp holdetid1,5 s1,5 sCar unable to stay at floor: increase 0,25
Important: In “Positioning” Menu :
Delay BRK-DIR <= 2,0 s
Stopping Boost = 1% or 2%
L38"P" Forsterkning konstant ved lav hastighet210Bil kan ikke holde seg på gulvet: øk 0,25
Vibrasjoner: redusere verdien med 0,25
L39I” Tid I konstant ved lav hastighet0,100 s0,100 sBil kan ikke holde seg på gulvet: Reduser verdien med 0,01
Vibrasjoner: øke verdien med 0,01
L83Bremsekontroll (AV-forsinkelsestid)
(spesifiserer forsinkelsestiden mellom stopphastighet og deaktivering av bremsesignalet)
0,3 s0,1 sStørre bremser: reduser verdien med 0,1
Mindre bremser: øke verdien med 0,1

Merknader: For å la omformeren utføre stoppfasen riktig, sørg for at driftskontaktorer åpner minst 2 sek etter bremsekontaktor. Hvis driftskontaktorer åpnes på forhånd, kan det høres et støt på maskinen.
VVVF-kontrollere med ikke-koderbaserte posisjoneringssystemer
Hvis det brukes et digitalt posisjonssystem i installasjonen (dvs.: digitalt signal fra magnetiske detektorer), må noen tilleggsparametre brukes:

ParameterBeskrivelseMisligholdeForeslåtte justeringer
F24Holdetid for starthastighet0,7Sett verdi mellom 0,7 og 0,8
H64Null hastighetskontrolltid0Sett verdien til 0
E12Akselerasjon ved høy hastighet 2Hastighetssvingninger: øk verdien med 0,25
E13Akselerasjon ved lav hastighet2Motor stopper: Øk verdien med 0,25
C07Krypehastighet (5–10 % av høy hastighet)Motor stopper: Øk verdien med 0,1
Vibrasjoner: øk/reduser verdi med 0,1
C11Høy hastighetSe nominell verdi på motorplatenHvis heisstolen ikke er i stand til å holde gulvnivået, sørg for at lavhastighetsfasen utføres riktig ved å redusere høyhastighets C11 til halvparten av verdien for å kontrollere at lav hastighet holdes i noen sekunder, og deretter sakte øke C11

UCM-krets

Tilkobling til krets for UCM-løsning.
Pitagora 4.0 har egne sertifiserte løsninger for håndtering av UCM-løsning i heisinstallasjoner.
UCM-systemet består av tre deler:
– Detektor som oppdager en utilsiktet kabinbevegelse.
– Aktuator hvordan bremsevirkningen implementeres
– Stoppeenhet som stopper kabinen.
Stoppeanordningen må være en sertifisert sikkerhetsanordning, og det er installatørens ansvar å sikre kompatibiliteten til de forskjellige elementene i UCM-systemet.
For funksjonsverifisering av hele systemet og måling av mellomrom og intervensjonstider, er det gitt spesifikke tester som skal utføres på slutten av monteringen (se Test og målinger ).

Tabellen nedenfor viser hvordan du stiller inn UCM Monitor-parameteren i henhold til enheten eller kretsen for å oppdage ukontrollerte bevegelser.
For hydrauliske installasjoner brukes parameteren for:
-) Sentralenhet / ventilkonfigurasjon (se tabell 2)
-) UCM-løsning administrert av kontroller

Tabell 1 – Overvåk UCM
Overvåk UCMEnhet / Hydraulisk kontrollenhetUCM-løsningAktuator
TypeTid
NeiIkke tilstedeNei-
11,5 sOverhastighetsguvernør OSG A3 Montanari RQ-AXXXJaSikkerhetsutstyr
21,5 sKontroller = Bremsemonitor
Bevegelse med åpen dør kun tilgjengelig med Encoder ELGO LIMAX 33CP
JaA3-sertifiserte bremser
3...17Ikke bruk
181,5 sBremsemonitor for aktivering av døråpning (døren åpnes kun hvis bremsen faller)Nei
191,5 sDMG UCM Circuit 4.0 (ingen bremsemonitor)
Kun for midlertidig deaktivering av bremsebrytermonitor
Nei
201,5 sDMG UCM Circuit 4.0 og bremsemonitorJaA3-sertifiserte bremser
211,5 sOverhastighetsguvernør OSG A3 Montanari RQ-AXXX
Kontroller = Bremsemonitor
JaSikkerhetsutstyr
221,5 sOverhastighetsguvernør OSG A3 Montanari RQ-AXXX
Pin deaktiveringsforsinkelse lik tiden for automatisk retur til gulvet
JaSikkerhetsutstyr
231,5 sOverhastighetsguvernør OSG A3 Montanari RQ-AXXX
Pin deaktiveringsforsinkelse lik tiden for automatisk retur til gulvet
Kontroller = Bremsemonitor
JaSikkerhetsutstyr
24...29Ikke bruk
301,5 sHydro sentralenhet med elektromekaniske ventiler
(A3 sekunders nedventil er valgfri, ingen test utført)
Uten UCM / ELGO
311,5 sHydro sentralenhet med elektromekaniske ventiler
(A3 sekunders nedventil er valgfri, ingen test utført)
Ja = OSG A3Sikkerhetsutstyr
321,5 sHydro sentralenhet med elektromekaniske ventiler
(A3 sekunders nedventil er valgfri, ingen test utført)
Ja = UCM 4.0To ventiler
331,5 sHydro sentralenhet med elektromekaniske ventiler
(A3 sekunders nedventil er valgfri, ingen test utført)
341,5 sHydro sentralenhet med elektromekaniske ventiler
(A3 sekunders nedventil er valgfri, ingen test utført)
351,5 sHydro sentralenhet med elektromekaniske ventiler + A3-ventil (test)Uten UCM / ELGO
361,5 sHydro sentralenhet med elektromekaniske ventiler + A3-ventil (test)Ja = OSG A3Sikkerhetsutstyr
371,5 sHydro sentralenhet med elektromekaniske ventiler + A3-ventil (test)Ja = UCM 4.0To ventiler
381,5 sHydro sentralenhet med elektromekaniske ventiler + A3-ventil (test)
391,5 sHydro sentralenhet med elektromekaniske ventiler + A3-ventil (test)
401,5 sGMV modell NGV sentralenhetUten UCM / ELGO
411,5 sGMV modell NGV sentralenhetJa = OSG A3Sikkerhetsutstyr
421,5 sGMV modell NGV sentralenhetJa = UCM 4.0To ventiler
431,5 sGMV modell NGV sentralenhet
441,5 sGMV modell NGV sentralenhet
451,5 sGMV modell NGV A3 sentralenhet (RDY – RUN signal monitor)Uten UCM / ELGO
461,5 sGMV modell NGV A3 sentralenhet (RDY – RUN signal monitor)Ja = OSG A3Sikkerhetsutstyr
471,5 sGMV modell NGV A3 sentralenhet (RDY – RUN signal monitor)Ja = UCM 4.0To ventiler
481,5 sGMV modell NGV A3 sentralenhet (RDY – RUN signal monitor)
491,5 sGMV modell NGV A3 sentralenhet (RDY – RUN signal monitor)
501,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2
(A3 sekunders nedventil er valgfri, ingen test utført)
Uten UCM / ELGO
511,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2
(A3 sekunders nedventil er valgfri, ingen test utført)
Ja = OSG A3Sikkerhetsutstyr
521,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2
(A3 sekunders nedventil er valgfri, ingen test utført)
Ja = UCM 4.0To ventiler
531,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2
(A3 sekunders nedventil er valgfri, ingen test utført)
541,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2
(A3 sekunders nedventil er valgfri, ingen test utført)
551,5 sBucher elektronisk enhet LRV + NTA-2 + DSV A3 (test)Uten UCM / ELGO
561,5 sBucher elektronisk enhet LRV + NTA-2 + DSV A3 (test)Ja = OSG A3Sikkerhetsutstyr
571,5 sBucher elektronisk enhet LRV + NTA-2 + DSV A3 (test)Ja = UCM 4.0To ventiler
581,5 sBucher elektronisk enhet LRV + NTA-2 + DSV A3 (test)
591,5 sBucher elektronisk enhet LRV + NTA-2 + DSV A3 (test)
601,5 sBucher elektronisk enhet i-Valve / iCON-2 (SMA monitorsignal)Uten UCM / ELGO
611,5 sBucher elektronisk enhet i-Valve / iCON-2 (SMA monitorsignal)Ja = OSG A3Sikkerhetsutstyr
621,5 sBucher elektronisk enhet i-Valve / iCON-2 (SMA monitorsignal)Ja = UCM 4.0To ventiler
631,5 sBucher elektronisk enhet i-Valve / iCON-2 (SMA monitorsignal)
641,5 sBucher elektronisk enhet i-Valve / iCON-2 (SMA monitorsignal)
651,5 sStart Heisenhet 93/E-2DS (ingen test utført)Uten UCM / ELGO
661,5 sStart Heisenhet 93/E-2DS (ingen test utført)Ja = OSG A3Sikkerhetsutstyr
671,5 sStart Heisenhet 93/E-2DS (ingen test utført)Ja = UCM 4.0To ventiler
681,5 sStart Heisenhet 93/E-2DS (ingen test utført)
691,5 sStart Heisenhet 93/E-2DS (ingen test utført)
701,5 sStart Heisenhet 93/E-2DS (test)Uten UCM / ELGO
711,5 sStart Heisenhet 93/E-2DS (test)Ja = OSG A3Sikkerhetsutstyr
721,5 sStart Heisenhet 93/E-2DS (test)Ja = UCM 4.0To ventiler
731,5 sStart Heisenhet 93/E-2DS (test)
741,5 sStart Heisenhet 93/E-2DS (test)
751,5 sALGI elektronisk enhet AZRS 2.0Uten UCM / ELGO
761,5 sALGI elektronisk enhet AZRS 2.0Ja = OSG A3Sikkerhetsutstyr
771,5 sALGI elektronisk enhet AZRS 2.0Ja = UCM 4.0To ventiler
781,5 sALGI elektronisk enhet AZRS 2.0
791,5 sALGI elektronisk enhet AZRS 2.0


Tabell 2 – Hydraulisk sentralenhet administrert
KontrollenhetA3 ventilVentiler kommandoOvervåk UCMMerk
Generiske 2 eller 3 ventiler
BLAIN EV100
GMV T3010
MORIS CM 320
NeiCV1 = OPP
CV2 = NED
CV3 = HØY HASTIGHET
30 ... 34CV4 kan brukes i stedet for CV1 som UP-ventil for å utelukke myk stopp (ventilen aktiveres også etter motorstopp)
Generisk 2 eller 3 ventiler
BLAIN EV100
GMV T3010
MORIS CM 320
OMARLift
JaCV1 = OPP (med Soft Stop)
CV2 = NED
CV3 = HØY HASTIGHET
CV4 = OPP (ingen Soft Stop)
CV5 = A3 VENTIL
30 ... 34 (*)
35 ... 39 (**)
CV4 kan brukes i stedet for CV1 som UP-ventil for å utelukke myk stopp (ventilen aktiveres også etter motorstopp)
GMV NGVNeiCV1 = OPP
CV2 = NED
CV3 = HØY HASTIGHET
CV4 = MIDDELHASTIGHET
CV5 = INSPEKSJON
40 ... 44
GMV NGV A3NeiCV1 = OPP
CV2 = NED
CV3 = HØY HASTIGHET
CV4 = MIDDELHASTIGHET
CV5 = INSPEKSJON
45 ... 49Overvåk signaler
RDY / RUN
Bucher LRV
Bucher NTA-2
NeiCV1 = OPP
CV2 = NED
50 ... 54Trenger ett 16RL-kort konfigurert som
1 ledning per etasje HYD
Bucher LRV
Bucher NTA-2
Bucher NTA-2 + DSV A3
JaCV1 = OPP
CV2 = NED
CV5 = A3 VENTIL
50 ... 54 (*)
55 ... 59 (**)
Trenger ett 16RL-kort konfigurert som
1 ledning per etasje HYD
Bucher iCON-2
Bucher i-Valve
CV1 = OPP
CV2 = NED
60 ... 64Trenger ett 16RL-kort konfigurert som
1 ledning per etasje HYD
Start Elevator 93/E-2DSCV1 = OPP (brukes ikke)
CV2 = NED
CV3 = HØY HASTIGHET
CV4 = SOFT STOP
CV5 = A3 VENTIL + OPPSTART
60 ... 69 (*)SOFT STOP Alternativ
Start Elevator 93/E-2DSJaCV1 = OPP (brukes ikke)
CV2 = NED
CV3 = HØY HASTIGHET
CV4 = SOFT STOP
CV5 = A3 VENTIL + OPPSTART
70 ... 74 (**)SOFT STOP Alternativ
ALGI AZRS 2.0JaCV1 = OPP
CV2 = NED
CV5 = NED 2
75 ... 79Trenger ett 16RL-kort konfigurert som
1 ledning per etasje HYD

(*) = Ingen test 2 ventiler
(**) = Med 2 ventiler test
Følgende tabell angir hvordan du stiller inn UCM-parameteren i henhold til type system, inkludert løsningene som er tatt i bruk for beskyttelse i systemer med redusert takhøyde og/eller groper.
Bruken av monostabile kontakter innebærer tilstedeværelsen av en bistabil krets i sentralbordet.

UCMInstallasjonstypeRedusertDørkontakter
TypeTidGRUVEHODEMonostabilBistabil
NeiEN 81.1 / EN 81.2
11,5 sEN 81.1 / EN 81.2 med bypass-dørkrets
Med SM1 sikkerhetsmodul (Bypass-knappen åpner sikkerhetskjeden)
21,5 sEN 81.1 / EN 81.2 med døromløpskrets
Uten SM1 sikkerhetsmodul (Bypass-knappen åpner REV-inngang)
3 ... 13Ikke bruk
141,5 sEN 81.20 med monostabile kontakter
Ingen beskyttelse i hodet. Tilpasset løsning med risikoanalyser
XX(*)
151,5 sEN 81.20 med monostabile kontakter
Manuell beskyttelsesenhet i PIT
XX(*)
161,5 sEN 81.20 med monostabile kontakter
Manuell beskyttelsesenhet i PIT (under kabinen) og ingen beskyttelse i hodet. Tilpasset løsning med risikoanalyser
XX
171,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Ingen beskyttelse i hodet. Tilpasset løsning med risikoanalyser
XX(*)X
181,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Manuell beskyttelsesenhet i PIT
XX(*)
191,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Manuell beskyttelsesenhet i PIT (under kabinen) og ingen beskyttelse i hodet. Tilpasset løsning med risikoanalyser
XXX
201,5 sEN 81.20 med monostabile kontakter
Tilgangskontroll for grop
X(*)
211,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet ELGO + OSG A3 (type 1)
XX(*)X
221,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Manuell beskyttelsesenhet i PIT
XX(*)X
231,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Manuell beskyttelsesenhet i PIT
XX(*)
241,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Manuell beskyttelsesenhet i PIT
XXX
251,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet SHI Technolift
XX(*)X
261,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet SHI Technolift
XX(*)
271,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet SHI Technolift
XXX
281,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet OSG A3 Montanari
XX(*)X
291,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet OSG A3 Montanari
XX(*)
301,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet OSG A3 Montanari
XXX
311,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet ELGO + OSG A3 (type 2)
XXX
321,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet AMI 100 CMF
XX(*)X
331,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet AMI 100 CMF
XX(*)
341,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet AMI 100 CMF
XXX
351,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Manuell beskyttelsesenhet i PIT
XX
361,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Manuell beskyttelsesenhet i PIT
XX(*)
371,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Manuell beskyttelsesenhet i PIT
XXX
381,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet SHI Technolift
XX
391,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet SHI Technolift
XX(*)
401,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet SHI Technolift
XXX
411,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet OSG A3 Montanari
XX
421,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet OSG A3 Montanari
XX(*)
431,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet OSG A3 Montanari
XXX
441,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet AMI 100 CMF
XX
451,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet AMI 100 CMF
XX(*)
461,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet AMI 100 CMF
XXX
471,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet SDH Technolift
XX(*)X
481,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet SDP Technolift
XX(*)
491,5 sEN 81.20 / 21 med bistabile kontakter
Beskyttelsesenhet SDH + SDP Technolift
XXX
501,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet SDH Technolift
XX
511,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet SDP Technolift
XX(*)
521,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet SDH + SDP Technolift
XXX
531,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet ESG WITTUR
XX(*)X
541,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet ESG WITTUR
XX(*)
551,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet ESG WITTUR
XXX
561,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet ESG WITTUR
XX
571,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet ESG WITTUR
XX(*)
581,5 sEN 81.20 / 21 med monostabile kontakter
Beskyttelsesenhet ESG WITTUR
XXX

X(*) = Betyr at kontakt kun er nødvendig ved den nederste etasjedøren.

En ikke-uttømmende liste over typene UCM-systemer og -løsninger som er mest brukt, er vist i følgende tabell, der ulike aktuelle løsninger er uthevet, som hver har sitt eget dedikerte grensesnitt og programmeringskrets. Grensesnittet med de oppførte enhetene utføres i henhold til spesifikasjonene som er angitt i manualene til de aktuelle produsentene.
Når det absolutte posisjoneringssystemet ELGO LIMAX 33CP leveres (se den aktuelle siden ), brukes dets sertifiserte UCM-funksjon.

UCM system
System typeUCM system
DetektorAktuatorStopper enhet
Elektrisk heis.
Ingen manøvrer med åpne dører.
Ikke obligatorisk.
(kun bremsenes monitor)
Elektrisk heis.
Manøvrer med åpne dører.
Pitagora 4.0Bremsekontroller avbrudd (sikkerhetskjeden åpen)Bremser (*)
Elektrisk heis.
Manøvrer med åpne dører med ELGO LIMAX 33CP
ELGO LIMAX 33CP
Elektrisk heis.
Overhastighetsregulator med avdriftsbeskyttelse (**)
Pitagora 4.0Strømbrudd på pinnen.Sikkerhetsutstyr
Elektrisk heis.
Overhastighetsregulator med avdriftsbeskyttelse (**) med ELGO LIMAX 33CP
ELGO LIMAX 33CP
Hydraulisk heis med dobbel senkeventilPitagora 4.0Ventil kontrollerer avbrudd (sikkerhetskjede åpen)Ventiler (***)
Hydraulisk heis med dobbel nedstigningsventil med ELGO LIMAX 33CPELGO LIMAX 33CP
Hydraulisk løft med elektronisk ventilstyring (sertifisert kontrollenhet)Pitagora 4.0
Hydraulisk løft med elektronisk ventilstyring (sertifisert kontrollenhet) med ELGO LIMAX 33CPELGO LIMAX 33CP

(*) løsning gjelder utelukkende for doble bremser sertifisert som UCM-stoppelement i henhold til EN 81-20 5.6.7.3 og 5.6.7.4 (Geraløse motorer eller motorer med girkasse og langsom akselbrems).
(**) UCM-sertifiserte begrensere med anti-driftstift (for eksempel Montanari RQxxx-A, PFB LKxxx med LSP-spole eller lignende enheter).
(***) Ventiler i serie sertifisert som stoppelement UCM i henhold til EN 81-20 5.6.7.3 og 5.6.7.4

Innsikt


Oppdatert 16. februar 2024
Var denne artikkelen til hjelp?

relaterte artikler