1. Home
 2. Elektriska system
 3. Pitagora 4,0
 4. Pitagora 4.0 - Bil / biltopp

Pitagora 4.0 - Bil / biltopp


Dörrkommando

Dörrkommandot kan styra antingen en eller två dörrar med alternativ, selektiv eller passage genom öppning. Utgångar och ingångar finns tillgängliga på de jst-kontakterna på TOC-kortet och på APPO-kort (i styrenheten).

Dörrarna kan vara automatiska, halvautomatiska eller manuella:

DÖRR A

 • ROA utgång (relä öppen dörr A) öppen samlare max 24V 100mA
 • RFA-utgång (relästängningsdörr A) öppen samlare max 24V 100mA
 • Ingångs-BRA (Ett ooröppningsknapprelä) stängt till GND (NA) I = 5mA
 • Ingångs-CEA (A dörrfotocell) stängd för GND (NA) I = 5mA
 • Ingång FOA (En dörröppningsgräns) stängd för GND (NA) I = 5mA
 • Ingång FFA (En dörrstängningsgräns) stängd för GND (NA) I = 5mA

DÖRR B

 • ROB utgång (reläöppningsdörr B) öppen samlare max 24V 100mA
 • RFB-utgång (relästängningsdörr B) öppen samlare max 24V 100mA
 • Ingång BRB (B dörröppning knapprelä) närmar sig GND (NA) I = 5mA
 • Ingång CEB (B dörrfotocell) närmar sig GND (NA) I = 5mA
 • Ingång FOB (B dörröppningsgräns) stängning till GND (NA) I = 5mA
 • Ingångs FFB (B dörrstängningsgräns) stängning till GND (NA) I = 5mA

Kontroll av viktbelastning

När COM-indata är aktiva spelas golvreservationssamtal varken in eller hanteras.

När SUR-ingången är aktiv startar inte hissbilen och den akustiska signalen i hissbilen aktiveras. SUR-signalen ignoreras under körning.

Integrerad vägning av last
I vissa tillämpningar kan styrenheten registrera vikten i hytten utan att det behövs installerade vägningsanordningar. Endast tillgänglig för implantat:
- Maximal belastning 630 kg.
- Elektrisk lyft med VVVF Fuji LM2
- Kugghjulslös motor
- Direkt eller 2:1
Lösningen är inte förenlig med bestämmelserna (81.20 punkt 5.12.1.2.2.2) och därför gjordes en riskanalys.
Funktionen behöver ett kalibreringsförfarande (Se test 22)

Kalibreringen måste upprepas om t.ex. vikt läggs till eller tas bort på motvikten eller i hytten:
- Lägg till paneler, tryckknappar eller golv
- Tillägg av kompensationskedjan

Hissbilens läges- och hastighetsreglering med motorns kodare

Detta styrsystem kan endast användas på system med växelriktare VVVF med växellös motor.

Placering, stopp och retardation styrs genom att räkna pulserna som kommer från motorns kodare. Räkningen av pulserna korrigeras lämpligt (återställs) av återställningssignalerna upptill och nedtill (AGB / AGH) och från signalen i dörrzonen (ISO1).

Samma J16-ingångskontakt används för att ansluta, med lämplig kabel, kodargränssnittskortet, som finns inuti FUJI-växelriktaren.

Parametern "Count System" ska ställas in som "motorkodare". I menyn välj 2048 antal pulser. Därefter bör motorskivans dimensionella parametrar och typen av dragsystem sättas in. Därefter ber systemet att ställa in axellängden för att ställa in rätt känslighet. Först när dessa steg är klara, kommer det att vara möjligt att köra den automatiska golv nivelleringsproceduren.

Kontroll av bakåtsträvning och körkomfort

När Playboard-styrenheten appliceras på installationer utrustade med slutna slingväxellösa maskiner kan komfort och precision optimeras och därmed undvika oönskade effekter som återgång (typiskt för hissar med obalanserad belastning).

Följande parametrar kan justeras för att uppnå optimal inställning för din installation. Det föreslås att man följer förfarandet från början till i den föreslagna sekvensen.

Justeringar av startfasen
Justera följande parametrar för att kompensera för andra oönskade effekter.

ParameternBeskrivningstandardFöreslagna justeringar
VäxellösInriktad
H64Kontrolltid med noll hastighet 0,80,8Set value between 0,7 and 0,8 then increase to soften start phase ramp
Important: In “Positioning” Menu :
Delay DIR-BRK <= 0,2 s
Delay BRK-S > H64
L68RBC proportionell förstärkning (P-konstant)
(anger P-konstanten för den automatiska hastighetsregulatorn som ska användas under RBC-beräkningstiden)
1,810Motoriska överskridanden: öka värdet med 0,25

Vibrationer: minska värdet med 0,25
L69RBC Integral Time (jag konstant)
(anger I-konstanten för den automatiska hastighetsregulatorn som ska användas under RBC-beräkningstiden)
0,003 s0,010 sMotoröverskridanden: minska värdet med 0 001

Vibrationer: öka värdet med 0,001
L73Obalanserad belastningskompensation
(anger I-konstanten för den automatiska positionsregulatorn som ska användas under RBC-beräkningstiden)
0,50Motoröverskridanden: öka värdet med 0,50

Vibrationer: minska värdet med 0,50
L82ON-fördröjningstid
(anger den fördröjningstid under vilken växelriktarens huvudkrets hålls aktiverad)
0,2 s0,2 sLarger Brakes: decrease value by 0,1

Smaller brakes: increase value by 0,1


Anmärkningar: L65 anger om den obalanserade belastningskompensationen (Återställningskontroll) ska aktiveras eller inaktiveras. Som standard är den inställd på 1 (Återställningskontroll aktiv). Hastigheten hålls på noll när bromsarna släpps för att undvika återgångseffekt.
Justeringar av höghastighetsfaser
Höghastighetsvinster "P" och "I"-tidskonstanter används av växelriktarens automatiska hastighetsregulator (ASR) under höghastighetslyftens rörelse. Dessa konstanter kan justeras enligt följande:

ParameternBeskrivningstandardFöreslagna justeringar
VäxellösInriktad
L24"S" Kurva inställning 625$25%Hastighetsfluktuationer: öka värdet med 5
L36"P" Få konstant i hög hastighet210Hastighetsfluktuationer ökar värdet med 0,25
Vibrationer: minska värdet med 0,25
L37 "I" Tid jag konstant i hög hastighet0,100 s0,100 sHastighetsfluktuationerna minskar med 0,01
Vibrationer: öka värdet med 0,01

Anteckningar:
Att öka P-konstanten gör svaret från maskiner snabbare men kan orsaka överskridande eller jakt i motor. På grund av resonans från maskiner eller överpläterat buller kan maskiner eller motor dessutom orsaka vibrationsbuller.
Tvärtom, att minska P-konstanten fördröjer reaktionen alltför mycket och kan orsaka hastighetsfluktuationer i en lång cykel, vilket tar tid att stabilisera hastigheten.
"I" gånger värden (L37 och L39) normalt inte behöver ändras, såvida inte "P" vinster inte räcker för att uppnå optimal komfort. Om du ställer in en liten "I"-tidskonstant förkortas integrationsintervallet, vilket ger ett snabbare svar. Tvärtom, att ställa in en stor "I" Tidskonstant förlänger den, vilket har mindre effekt på ASR. Detta kan hjälpa vid resonans av maskiner som genererar onormalt mekaniskt brus från motorn eller växlarna
.
Stoppa fasjusteringar
Använd konstanterna i vinsterna "P" och tiderna "I", vid låg hastighet, för att göra den slutliga justeringen för stoppfasen:

ParameternBeskrivningstandardFöreslagna justeringar
VäxellösInriktad
E16Retardationstid # 9
(Sista retardationsramp)
1,80 s1,80 sÖka värdet med 0,5 för att mjuka upp den senaste rampen (max föreslaget värde: 3 sek)
H67Stoppa hålltid1,5 s1,5 sCar unable to stay at floor: increase 0,25
Important: In “Positioning” Menu :
Delay BRK-DIR <= 2,0 s
Stopping Boost = 1% or 2%
L38"P" Få konstant vid låg hastighet210Bil kan inte stanna på golvet: öka 0,25
Vibrationer: minska värdet med 0,25
L39I" Tid jag konstant vid låg hastighet0,100 s0,100 sBil kan inte stanna på golvet: minska värdet med 0,01
Vibrationer: öka värdet med 0,01
L83Bromsstyrning (OFF-fördröjningstid)
(anger fördröjningstiden mellan stopphastighet och avaktivering av bromssignalen)
0,3 s0,1 sStörre bromsar: minska värdet med 0,1
Mindre bromsar: öka värdet med 0,1

Anmärkningar: För att låta växelriktaren utföra stoppfasen korrekt, se till att kontaktorerna öppnas minst 2 sekunder efter bromskontaktorn. Om kontaktorerna öppnas i förväg kan en stöt på maskinen höras.
VVVF-styrenheter med icke-kodarbaserade positioneringssystem
Om ett digitalt positionssystem används i installationen (dvs. digital signal från magnetiska detektorer) måste vissa ytterligare parametrar användas:

ParameternBeskrivningstandardFöreslagna justeringar
F24Starthastighetshållningstid0,7Ange värde mellan 0,7 och 0,8
H64Kontrolltid med noll hastighet0Ange värde till 0
E12Acceleration i hög hastighet 2Hastighetsfluktuationer: öka värdet med 0,25
E13Acceleration vid låg hastighet2Motorstopp: öka värdet med 0,25
C07Kryphastighet (5-10% av hög hastighet)Motorstopp: öka värdet med 0,1
Vibrationer: öka/minska värdet med 0,1
C11Hög hastighetSe Nominellt värde på motorplattanOm hissbilen inte kan hålla golvnivån, se till att låghastighetsfasen utförs korrekt genom att minska höghastighets C11 till hälften av dess värde för att kontrollera att låg hastighet hålls i några sekunder och öka långsamt C11

UCM-krets

Anslutning till kretsen för UCM-lösningen.
Pitagora 4.0 har egna certifierade lösningar för hantering av UCM-lösningen i hissanläggningar.
UCM-systemet består av tre delar:
- Detektor som upptäcker en oavsiktlig kabinrörelse.
- Aktuator som genomför bromsningen.
- Stoppanordning som stoppar kabinen.
Stoppanordningen måste vara en certifierad säkerhetsanordning och det är installatörens ansvar att se till att de olika delarna av UCM-systemet är kompatibla.
För funktionskontroll av hela systemet och mätning av utrymmen och ingripandetider finns särskilda provningar som ska utföras i slutet av monteringen (se Provningar och mätningar).

Följande tabell visar hur du ställer in UCM Monitor-parametern enligt enheten eller kretsen för att upptäcka okontrollerade rörelser.
För hydrauliska installationer används parametern för:
-) Konfiguration av centralenhet/ventiler (se tabell 2)
-) UCM-lösning som hanteras av styrenheten

Tabell 1 – Övervaka UCM
Övervaka UCMEnhet / hydraulisk styrenhetUCM-lösningStälldon
TypTid
NejInte närvarandeNej-
11,5 sÖverhastighet guvernör OSG A3 Montanari RQ-AXXXJaSäkerhetsutrustning
21,5 sStyrenhet = Bromsövervakare
Rörelse med dörren öppen endast tillgänglig med kodaren ELGO LIMAX 33CP
JaA3-certifierade bromsar
3...17Använd inte
181,5 sBromsmonitor för Dörröppning aktivera (dörren öppnas endast om bromsen faller)Nej
191,5 sDMG UCM-krets 4.0 (ingen bromsmonitor)
Endast för temporarly invalidiserande av Bromsbrytare övervakare
Nej
201,5 sDMG UCM Circuit 4.0 och BromsmonitorJaA3-certifierade bromsar
211,5 sÖverhastighet guvernör OSG A3 Montanari RQ-AXXX
Styrenhet = Bromsövervakare
JaSäkerhetsutrustning
221,5 sÖverhastighetsregulator OSG A3 Montanari RQ-AXXX
Fördröjning för avaktivering av stift lika med tiden för automatisk återgång till golvet.
JaSäkerhetsutrustning
231,5 sÖverhastighetsregulator OSG A3 Montanari RQ-AXXX
Fördröjning för avaktivering av stift lika med tiden för automatisk återgång till golvet.
Styrenhet = bromsövervakare
JaSäkerhetsutrustning
24...29Använd inte
301,5 sHydro Central Unit med elektromekaniska ventiler
(A3 sekunders nedventil är valfri, ingen provning utförd)
Utan UCM / ELGO
311,5 sHydro Central Unit med elektromekaniska ventiler
(A3 sekunders nedventil är valfri, ingen provning utförd)
Ja = OSG A3Säkerhetsutrustning
321,5 sHydro Central Unit med elektromekaniska ventiler
(A3 sekunders nedventil är valfri, ingen provning utförd)
Ja = UCM 4.0Två ventiler
331,5 sHydro Central Unit med elektromekaniska ventiler
(A3 sekunders nedventil är valfri, ingen provning utförd)
341,5 sHydro Central Unit med elektromekaniska ventiler
(A3 sekunders nedventil är valfri, ingen provning utförd)
351,5 sHydro Central Unit med elektromekaniska ventiler + A3-ventil (provning)Utan UCM / ELGO
361,5 sHydro Central Unit med elektromekaniska ventiler + A3-ventil (provning)Ja = OSG A3Säkerhetsutrustning
371,5 sHydro Central Unit med elektromekaniska ventiler + A3-ventil (provning)Ja = UCM 4.0Två ventiler
381,5 sHydro Central Unit med elektromekaniska ventiler + A3-ventil (provning)
391,5 sHydro Central Unit med elektromekaniska ventiler + A3-ventil (provning)
401,5 sGMV-modell NGV Central UnitUtan UCM / ELGO
411,5 sGMV-modell NGV Central UnitJa = OSG A3Säkerhetsutrustning
421,5 sGMV-modell NGV Central UnitJa = UCM 4.0Två ventiler
431,5 sGMV-modell NGV Central Unit
441,5 sGMV-modell NGV Central Unit
451,5 sGMV-modell NGV A3 Central Unit (RDY – RUN-signalmonitor)Utan UCM / ELGO
461,5 sGMV-modell NGV A3 Central Unit (RDY – RUN-signalmonitor)Ja = OSG A3Säkerhetsutrustning
471,5 sGMV-modell NGV A3 Central Unit (RDY – RUN-signalmonitor)Ja = UCM 4.0Två ventiler
481,5 sGMV-modell NGV A3 Central Unit (RDY – RUN-signalmonitor)
491,5 sGMV-modell NGV A3 Central Unit (RDY – RUN-signalmonitor)
501,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2
(A3 sekunders nedventil är valfri, ingen provning utförd)
Utan UCM / ELGO
511,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2
(A3 sekunders nedventil är valfri, ingen provning utförd)
Ja = OSG A3Säkerhetsutrustning
521,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2
(A3 sekunders nedventil är valfri, ingen provning utförd)
Ja = UCM 4.0Två ventiler
531,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2
(A3 sekunders nedventil är valfri, ingen provning utförd)
541,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2
(A3 sekunders nedventil är valfri, ingen provning utförd)
551,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2 + DSV A3 (test)Utan UCM / ELGO
561,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2 + DSV A3 (test)Ja = OSG A3Säkerhetsutrustning
571,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2 + DSV A3 (test)Ja = UCM 4.0Två ventiler
581,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2 + DSV A3 (test)
591,5 sBucher Elektronisk enhet LRV + NTA-2 + DSV A3 (test)
601,5 sBucher Elektronisk enhet i-Valve / iCON-2 (SMA-monitorsignal)Utan UCM / ELGO
611,5 sBucher Elektronisk enhet i-Valve / iCON-2 (SMA-monitorsignal)Ja = OSG A3Säkerhetsutrustning
621,5 sBucher Elektronisk enhet i-Valve / iCON-2 (SMA-monitorsignal)Ja = UCM 4.0Två ventiler
631,5 sBucher Elektronisk enhet i-Valve / iCON-2 (SMA-monitorsignal)
641,5 sBucher Elektronisk enhet i-Valve / iCON-2 (SMA-monitorsignal)
651,5 sStarta hissenhet 93/E-2DS (inget test utfört)Utan UCM / ELGO
661,5 sStarta hissenhet 93/E-2DS (inget test utfört)Ja = OSG A3Säkerhetsutrustning
671,5 sStarta hissenhet 93/E-2DS (inget test utfört)Ja = UCM 4.0Två ventiler
681,5 sStarta hissenhet 93/E-2DS (inget test utfört)
691,5 sStarta hissenhet 93/E-2DS (inget test utfört)
701,5 sStarta hissenhet 93/E-2DS (test)Utan UCM / ELGO
711,5 sStarta hissenhet 93/E-2DS (test)Ja = OSG A3Säkerhetsutrustning
721,5 sStarta hissenhet 93/E-2DS (test)Ja = UCM 4.0Två ventiler
731,5 sStarta hissenhet 93/E-2DS (test)
741,5 sStarta hissenhet 93/E-2DS (test)
751,5 sALGI elektronisk enhet AZRS 2.0Utan UCM / ELGO
761,5 sALGI elektronisk enhet AZRS 2.0Ja = OSG A3Säkerhetsutrustning
771,5 sALGI elektronisk enhet AZRS 2.0Ja = UCM 4.0Två ventiler
781,5 sALGI elektronisk enhet AZRS 2.0
791,5 sALGI elektronisk enhet AZRS 2.0


Tabell 2 – Hydraulisk centralenhet hanterad
StyrenhetA3-ventilKommandot VentilerÖvervaka UCMObservera
Generiska 2- eller 3-ventiler
BLAIN EV100
GMV T3010
MORIS CM 320
NejCV1 = UPP
CV2 = NEDÅT
CV3 = HÖG HASTIGHET
30 ... 34CV4 kan användas istället för CV1 som UP-ventil för att utesluta soft stop (ventilen strömförande även efter motorstopp)
Generisk 2 eller 3 ventiler
BLAIN EV100
GMV T3010
MORIS CM 320
OMARLift
JaCV1 = UP (med mjukt stopp)
CV2 = NER
CV3 = HÖG HASTIGHET
CV4 = UPP (utan mjukt stopp)
CV5 = A3 VALVE
30 ... 34 (*)
35 ... 39 (**)
CV4 kan användas istället för CV1 som UP-ventil för att utesluta soft stop (ventilen strömförande även efter motorstopp)
GMV NGVNejCV1 = UPP
CV2 = NEDÅT
CV3 = HÖG HASTIGHET
CV4 = MEDELHASTIGHET
CV5 = INSPEKTION
40 ... 44
GMV NGV A3NejCV1 = UPP
CV2 = NEDÅT
CV3 = HÖG HASTIGHET
CV4 = MEDELHASTIGHET
CV5 = INSPEKTION
45 ... 49Övervaka signaler
RDY / KÖR
Bucher LRV
Bucher NTA-2
NejCV1 = UPP
CV2 = NEDÅT
50 ... 54Behöver en 16RL-bräda konfigurerad som
1 tråd per golv HYD
Bucher LRV
Bucher NTA-2
Bucher NTA-2 + DSV A3
JaCV1 = UPP
CV2 = NEDÅT
CV5 = A3-VENTIL
50 ... 54 (*)
55 ... 59 (**)
Behöver en 16RL-bräda konfigurerad som
1 tråd per golv HYD
Bucher iCON-2
Bucher i-Ventil
CV1 = UPP
CV2 = NEDÅT
60 ... 64Behöver en 16RL-bräda konfigurerad som
1 tråd per golv HYD
Starta hiss 93/e-2DSCV1 = UPP (används ej)
CV2 = NEDÅT
CV3 = HÖG HASTIGHET
CV4 = MJUKT STOPP
CV5 = A3-VENTIL + UPPSTART
60 ... 69 (*)MJUKT STOPP-alternativ
Starta hiss 93/e-2DSJaCV1 = UPP (används ej)
CV2 = NEDÅT
CV3 = HÖG HASTIGHET
CV4 = MJUKT STOPP
CV5 = A3-VENTIL + UPPSTART
70 ... 74 (**)MJUKT STOPP-alternativ
ALGI AZRS 2.0JaCV1 = UP
CV2 = NER
CV5 = DOWN 2
75 ... 79Behöver en 16RL-kort som är konfigurerad som
1 tråd per våning HYD

(*) = Inga provningsventiler 2
(**) = Med 2 ventiler test
Följande tabell anger hur du ställer in UCM-parametern enligt typen av system, inklusive de lösningar som antagits för skydd i system med reducerad utrymme och / eller groputrymmen.
Användningen av monostable kontakter innebär närvaron av en bistable krets i växeln.

UCMInstallationstypnedsattDörrkontakter
TypTidGROPHUVUDMonostable (monostable)Bistable (olika)
NejEN 81.1 / EN 81.2
11,5 sEN 81.1 / EN 81.2 med Bypass-dörrkrets
Med SM1 Säkerhetsmodul (Bypass-knappen öppnar säkerhetskedjan)
21,5 sEN 81.1 / EN 81.2 med dörrförbikopplingskrets
Utan SM1 Säkerhetsmodul (Bypass-knappen öppnar REV-ingången)
3 ... 13Används inte
141,5 sEN 81.20 med monostabila kontakter
Inget skydd i huvudet. Skräddarsydd lösning med riskanalys
XX(*)
151,5 sEN 81.20 med monostabila kontakter
Manuell skyddsanordning i PIT
XX(*)
161,5 sEN 81.20 med monostabila kontakter
Manuell skyddsanordning i PIT (under hytten) och inget skydd i huvudet. Skräddarsydd lösning med riskanalys
XX
171,5 sEN 81.20 / 21 med bistabila kontakter
Inget skydd i huvudet. Skräddarsydd lösning med riskanalys
XX(*)X
181,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Manuell skyddsenhet i PIT
XX(*)
191,5 sEN 81.20 / 21 med bistabila kontakter
Manuell skyddsanordning i PIT (under hytten) och inget skydd i huvudet. Skräddarsydd lösning med riskanalys
XXX
201,5 sEN 81.20 med monostable kontakter
Depååtkomstkontroll
X(*)
211,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet ELGO + OSG A3 (typ 1)
XX(*)X
221,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Manuell skyddsenhet i PIT
XX(*)X
231,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Manuell skyddsenhet i PIT
XX(*)
241,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Manuell skyddsenhet i PIT
XXX
251,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet SHI Technolift
XX(*)X
261,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet SHI Technolift
XX(*)
271,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet SHI Technolift
XXX
281,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet OSG A3 Montanari
XX(*)X
291,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet OSG A3 Montanari
XX(*)
301,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet OSG A3 Montanari
XXX
311,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet ELGO + OSG A3 (typ 2)
XXX
321,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet AMI 100 CMF
XX(*)X
331,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet AMI 100 CMF
XX(*)
341,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet AMI 100 CMF
XXX
351,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Manuell skyddsenhet i PIT
XX
361,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Manuell skyddsenhet i PIT
XX(*)
371,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Manuell skyddsenhet i PIT
XXX
381,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet SHI Technolift
XX
391,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet SHI Technolift
XX(*)
401,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet SHI Technolift
XXX
411,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet OSG A3 Montanari
XX
421,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet OSG A3 Montanari
XX(*)
431,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet OSG A3 Montanari
XXX
441,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet AMI 100 CMF
XX
451,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet AMI 100 CMF
XX(*)
461,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet AMI 100 CMF
XXX
471,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet SDH Technolift
XX(*)X
481,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet SDP Technolift
XX(*)
491,5 sEN 81.20 / 21 med bistable kontakter
Skyddsenhet SDH + SDP Technolift
XXX
501,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet SDH Technolift
XX
511,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet SDP Technolift
XX(*)
521,5 sEN 81.20 / 21 med monostable kontakter
Skyddsenhet SDH + SDP Technolift
XXX
531,5 sEN 81.20 / 21 med monostabila kontakter
Skyddsanordning ESG WITTUR
XX(*)X
541,5 sEN 81.20 / 21 med monostabila kontakter
Skyddsanordning ESG WITTUR
XX(*)
551,5 sEN 81.20 / 21 med monostabila kontakter
Skyddsanordning ESG WITTUR
XXX
561,5 sEN 81.20 / 21 med monostabila kontakter
Skyddsanordning ESG WITTUR
XX
571,5 sEN 81.20 / 21 med monostabila kontakter
Skyddsanordning ESG WITTUR
XX(*)
581,5 sEN 81.20 / 21 med monostabila kontakter
Skyddsanordning ESG WITTUR
XXX

X(*) = Innebär att kontakt endast behövs vid den lägsta golvdörren.

En icke uttömmande förteckning över de typer av UCM-system och lösningar som används mest visas i följande tabell, där olika tillämpbara lösningar är markerade, var och en av dem har sitt eget specifika gränssnitt och sin egen programmeringskrets. Gränssnittet till de förtecknade enheterna utförs i enlighet med de specifikationer som anges i de berörda tillverkarnas handböcker.
När det absoluta positioneringssystemet ELGO LIMAX 33CP tillhandahålls (se relevant sida) används dess certifierade UCM-funktion.

UCM-system
Typ av systemUCM-system
DetektorStälldonStoppanordning
Elektrisk lyft.
Inga manövrar med öppna dörrar.
Inte nödvändigt.
(endast bromsar' monitor)
Elektrisk lyft.
Manövrerar med öppna dörrar.
Pitagora 4,0Bromsstyrningen avbryts (säkerhetskedjan är öppen).Bromsar (*)
Elektrisk lyft.
Manövrar med öppna dörrar med ELGO LIMAX 33CP.
ELGO LIMAX 33CP
Elektrisk lyft.
Överhastighetsregulator med anti-driftanordning (**).
Pitagora 4,0Strömavbrott på stift.Säkerhetsutrustning
Elektrisk lyft.
Överhastighetsregulator med anti-driftanordning (**) med ELGO LIMAX 33CP.
ELGO LIMAX 33CP
Hydraulisk lyft med dubbel nedgångsventilPitagora 4,0Avbrott i ventilstyrningen (säkerhetskedjan öppen)Ventiler (***)
Hydraulisk lyft med dubbel nedgångsventil med ELGO LIMAX 33CPELGO LIMAX 33CP
Hydraulisk lyft med elektronisk ventilstyrning (certifierad styrenhet)Pitagora 4,0
Hydraulisk lyft med elektronisk ventilstyrning (certifierad styrenhet) med ELGO LIMAX 33CPELGO LIMAX 33CP

(*) lösning som endast gäller för dubbla bromsar som är certifierade som UCM-stoppelement enligt EN 81-20 5.6.7.3 och 5.6.7.4 (Geraless-motorer eller motorer med växellåda och långsam axelbroms).
(**) UCM-certifierade begränsare med anti-driftstift (t.ex. Montanari RQxxx-A, PFB LKxxx med LSP-spole eller liknande anordningar).
(***) Ventiler i serie som är certifierade som stoppelement UCM enligt EN 81-20 5.6.7.3 och 5.6.7.4.

Insikter


Uppdaterad den 3 mars 2023

Var den här artikeln till hjälp?

Relaterade artiklar